Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 12/2018

Obsah

Prázdninový provoz PID 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Trvalé změny PID od 30. 6. 2018
Nové trasy midibusových linek v Praze 6 od 30. 6. 2018
Tramvajová výluka na Vinohradské ulici
Železniční výluky PID v létě 2018
Další etapa autobusové výluky v Písnici
Cyklohráčkem mimořádně do Hornického skanzenu Mayrau či Železničního muzea Lužná u Rakovníka

 
Prázdninový provoz PID 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018

   Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených, žáci a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedorovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města přijíždějí. Právě z těchto důvodů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě. Díky letnímu omezení bude možné naopak posílit dopravu například v předvánočním období, kdy je naopak poptávka po cestování z celého roku nejvyšší.
   Úpravy v jízdních řádech o letošních prázdninách jsou podobné jako v loňském roce. K prodloužení intervalů dochází zejména v období přepravních špiček pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky.

   Metro
   Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů o 1–2 minuty. Počátkem července (od 5. 7. do 8. 7.) bude uzavřen na lince C úsek mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X-C a posíleny budou autobusové linky 135 (interval) a 196 (kloubové vozy). Ve stejném termínu budou vlaky metra A pouze projíždět stanicí Dejvická. O víkendu 21. 7. až 22. 7. je plánováno na lince A uzavření stanice Muzeum v obou směrech.

   Tramvaje
   Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4, 13 a 21. Na páteřních linkách 9, 16, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne z 10 na 12 minut.
   Provoz tramvají ovlivní v létě také několik výluk Dopravního podniku hl. m. Prahy a dalších investorů:
   • Pokračování komplexní rekonstrukce v úseku Palmovka – Bulovka (s předpokladem ukončení v září 2018)
   • Vinohradská ulice: Želivského – Muzeum – I. P. Pavlova (30. 6. – 31. 8.)

   Autobusy
   Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě jízdních řádů na prázdninový provoz. U páteřních linek se v ranní špičce pracovních dnů prodlouží interval z 6 na 7,5 minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut. Na lince 236 bude na letní prázdniny posílen provoz v pracovní dny odpoledne mezi Bohnicemi a Zoologickou zahradou sezónními vloženými spoji. Na lince 168 bude v úseku Nové Butovice – Nemocnice na Homolce prodloužen interval v přepravních špičkách pracovního dne z 15 minut na 30 minut. O letních prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové linky 343, 451, 465, 482, 483 a 671 (školní linka 305 bude trvale zrušena od 30. 6. 2018). Školní linky a spoje vyjedou opět až 3. září.
   I autobusů se bude týkat zvýšený počet uzavírek a výluk, jak na území Prahy tak Středočeského kraje. Nejzásadnější letní omezení bude v Praze v ulici Českobrodská mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi a pokračovat bude i další zásadní uzavírka v ulici Husitské. Jednotlivé výluky budou průběžně zveřejňovány na www.pid.cz.

   Vlaky
   Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj). I na železnici se předpokládá během léta zvýšený počet výluk a omezení kvůli stavebním pracím na jednotlivých tratích.


Trvalé změny PID od 30. 6. 2018

   K termínu zahájení letního prázdninového provozu dochází zejména na území Prahy k několika trvalým změnám linkového vedení. V Praze 6 bude rozšířena dopravní obsluha širšího okolí Vítězného náměstí, další etapou testování elektrobusů a trolejbusů je vznik první novodobé trolejbusové linky č. 58 mezi Palmovkou a Letňany.

   Změny na jednotlivých linkách
58    Nová trolejbusová linka v trase Palmovka – Prosek – Letňany (v provozu celodenně, celotýdenně cca od 9:00 do 18:00 v intervalu 60 minut; v pátek je rozsah provozu z technologických důvodů upraven na 12:00 až 19:00).
108    Linka bude v oblasti Prahy 6 ve směru od Sídliště Na Dědině přetrasována do oblasti Vítězného náměstí a jejího okolí. Ze zastávky Vozovna Střešovice bude vedena přes zastávky Dělostřelecká, Národní technická knihovna, Studentský dům, Zelená, Goetheho, Nemocnice Bubeneč, Sibiřské náměstí a Radnice Praha 6 do zastávky Dejvická. V úseku Vozovna Střešovice – Bořislavka ji nahradí prodloužená linka 216.
137    Spoje ukončené v zastávce Jinonice jsou zkráceny o úsek Jinonice – U Waltrovky.
216    Linka je prodloužena o úsek Bořislavka – Vozovna Střešovice – Poliklinika Petřiny. V tomto úseku je provozována celodenně, celotýdenně cca od 5:00 do 22:00. V původním úseku Sídliště Baba – Bořislavka jede i nadále pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 21:00.
305    Školní linka v trase Náměstí Jiřího Berana – Hovorčovice je zrušena a od září 2018 nahrazena novým spojem linky 351.
355    Spoje ukončené v zastávce Horoměřice, V Lipkách prodlouženy do nové zastávky Horoměřice, LIDL.
359    Spoje ukončené v zastávce Horoměřice, Na Parcelách prodlouženy do nové zastávky Horoměřice, LIDL.

   Změna zastávek
Břeclavská    nová zastávka pro linku 224 (na znamení)
Hotel Golf    tramvajová zastávka je nově „na znamení“
Horoměřice, LIDL    nová zastávka pro část spojů linek 355, 359 (stálá)
Poštovka    tramvajová zastávka je nově „na znamení“
Pražského povstání    autobusová zastávka (do centra) pro noční linky je nově „na znamení“
Vyšehrad    autobusová zastávka pro noční linky je nově „na znamení“


Nové trasy midibusových linek v Praze 6 od 30. 6. 2018

   Od 30. června 2018 dochází ke změnám tras midibusových linek 108 a 216 v oblasti Dejvic. Midibusová linka 108 pojede ve směru ze Sídliště Na Dědině, Petřin a Norbertova od Vozovny Střešovice po trase Dělostřelecká – Thákurova – Národní technická knihovna – Studentský dům – Zelená – Nemocnice Bubeneč – Goetheho (Z) – Sibiřské náměstí – Radnice Praha 6 – Dejvická. Nová trasa linky 108 vzniká na základě žádosti MČ Praha 6. Linka 108 zajistí propojení oblasti Střešovic s okolím Vítězného náměstí, nabídne obsluhu areálu vysokých škol, Národní technické knihovny i polikliniky v Bechyňově ulici. Dále propojí stanici metra Dejvická s Radnicí MČ Praha 6 a se zastávkou Nemocnice Bubeneč.
   V úseku Poliklinika Petřiny – Norbertov – Vozovna Střešovice – Macharovo náměstí – Bořislavka nahradí provoz stávající linky 108 nová linka 216. Ta bude dále pokračovat z Bořislavky do zastávky Sídliště Baba, neboť zkušební provoz v úseku Bořislavka – Sídliště Baba, který započal 3. dubna 2018, se osvědčil a nové spoje si své cestující našly.
   Nová trasa linky 108
DEJVICKÁ – Radnice Praha 6 – Sibiřské náměstí – Goetheho (T) – Nemocnice Bubeneč – Zelená – Studentský dům – Národní technická knihovna – Thákurova – Dělostřelecká – Vozovna Střešovice – Sibeliova – Norbertov – Náměstí Před Bateriemi – Talichova – U Vojenské nemocnice – Vojenská nemocnice – Poliklinika Petřiny – Větrník – Petřiny – Sídliště Petřiny – Libocká – Litovický potok – Ruzyňská – Ruzyňská škola – Drnovská – Nádraží Ruzyně – Ruzyňský velkoobchod – U Prioru – Brodecká – Divoká Šárka (T) – Divoká Šárka – Vlastina – SÍDLIŠTĚ NA DĚDINĚ
   Nová trasa linky 216
SÍDLIŠTĚ BABA – Matějská – U Matěje – Špitálka – Dyrinka – Hanspaulka – Sušická – Bořislavka – Starodejvická – Pod Vyhlídkou – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Sibeliova – Norbertov – Náměstí Před Bateriemi – Talichova – U Vojenské nemocnice – Vojenská nemocnice – POLIKLINIKA PETŘINY


Tramvajová výluka na Vinohradské ulici

   Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati v ul. Vinohradské v úseku Flora – Želivského a opravy tramvajové trati v ul. Bělehradské a Škrétově v úseku I. P. Pavlova – Muzeum dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

4  Linka je zrušena (v souvislosti s prázdninovým omezením).
5/16  Změna trasy: Sídliště Barrandov – … – Olšanské náměstí – Flora (v ul. Jičínské) – Orionka – … – Kotlářka.
Linka je provozována v úseku Sídliště Barrandov – Flora jako linka 5 a v úseku Flora – Kotlářka jako linka 16.
6  Zřizuje se obousměrně zastávka I. P. Pavlova v ulici Bělehradská.
11  Změna trasy: Spořilov – … – Bruselská – I. P. Pavlova (v ul. Bělehradské) – Náměstí Míru – Krymská – Čechovo náměstí.
13  Linka je zrušena (v úseku Želivského – Černokostelecká je nahrazena linkou 36, v úseku I. P. Pavlova – Čechovo náměstí je nahrazena linkou 11).
15/16  Změna trasy: Kotlářka – … – Olšanské náměstí – Flora (v ul. Jičínské) – Orionka – … – Sídliště Řepy.
Linka je provozována v úseku Kotlářka – Flora jako linka 15 a v úseku Flora – Sídliště Řepy jako linka 16.
21    Linka je zrušena (v souvislosti s prázdninovým omezením).
23    Zřizuje se obousměrně zastávka I. P. Pavlova v ulici Bělehradská.
36    Je zavedena náhradní denní tramvajová linka v trase: Lehovec – Kolbenova – Nádraží Vysočany – Palmovka – Biskupcova – Želivského – Vozovna Strašnice – Černokostelecká – Ústřední dílny DP
90    Je zavedena náhradní noční tramvajová linka v trase: Palmovka – Biskupcova – Nákladové nádraží Žižkov – Želivského – Vozovna Strašnice – Strašnická – Nádraží Strašnice / Radošovická
91/95    změna trasy a zastávek: Divoká Šárka – … – Orionka – Flora (v ul. Jičínské) – Olšanské náměstí – … – Ústřední dílny DP. Linka je provozována v úseku Divoká Šárka – Flora jako linka 91 a v úseku Flora – Ústřední dílny Dopravního podniku jako linka 95.
98    změna trasy (odklon): Sídliště Řepy – … – Olšanské náměstí – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov – Spojovací
X11    Je zavedena náhradní autobusová polookružní linka v trase: Želivského – Flora – Jiřího z Poděbrad – Vinohradská tržnice – Náměstí Míru – Vinohradská tržnice – Jiřího z Poděbrad – Flora – Želivského
X16, X91    Jsou zavedeny polookružní linky NAD X16 a X91 v trase: Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Olšanské hřbitovy – Želivského
136, 175, 913    Zřizuje se obousměrně zastávka Flora v ulici Jičínská


Železniční výluky PID v létě 2018

   Během letních prázdnin je třeba počítat s větším množstvím železničních výluk v Praze a Středočeském kraji, než bývá běžné. Správa železniční dopravní cesty rekordně investuje do oprav a velká část klíčových výluk připadne právě na letní prázdniny. Cestující prosíme o trpělivost, investice do oprav železničních tratí jsou nezbytné, aby mohly vlaky v Praze a Středočeském kraji dál plynule vozit cestující.

   Městská linka S41 Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Roztoky u Prahy
   Opravy kolejí mezi Libní a Holešovicemi a také mezi Roztoky u Prahy a Bubenčí výrazně ovlivní letní provoz tzv. městské linky, která jezdí z Libně (resp. z Hostivaře o víkendech) přes Holešovice a Podbabu do Roztok u Prahy.
   • Od 1. do 13. července nebude linka vůbec v provozu.
   • Od 14. července až do 2. září budou spoje linky S41 končit už ve stanici Praha-Podbaba a nedojedou do Sedlce ani Roztok. Cestující prosíme, aby věnovali zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům linky S41.

   Omezení na trati Praha – Lysá nad Labem – Nymburk
   Od 30. června do 20. září se uskuteční mezi Prahou a Nymburkem celá série výluk, opravovat se budou koleje i trolejové vedení jak v Praze mezi Balabenkou, Vysočany a Horními Počernicemi, tak kolem Čelákovic, Lysé nad Labem a Kostomlat nad Labem.
   • Rychlíky R10 z Prahy přes Nymburk do Hradce Králové pojedou po celou dobu odklonem přes Poříčany a minou stanice Praha-Vysočany a Lysá nad Labem. Zastaví naopak ve stanici Praha-Libeň.
   • Přímé spoje linky S9, které jezdí ze Strančic přes Prahu do Horních Počernic a Lysé nad Labem, budou končit v Praze a vůbec do Lysé nad Labem ani do Horních Počernic nepojedou. Na trati zůstanou pouze spoje linky S2 a S22, které jedoud z Prahy přes Nymburk do Kolína, resp. do Milovic.

   Výluka Praha-Čakovice – Neratovice
   Více než měsíc, konkrétně od 21. července až do 2. září, nepojedou vlaky na trati z Prahy do Všetat. Opravovat se budou koleje mezi Čakovicemi a Neratovicemi.
   • Mezi Masarykovým nádražím a Čakovicemi pojedou vlaky v intervalu 30 minut, o víkendu a v pracovní dny večer v intervalu 60 minut.
   • Osobní vlaky z Prahy do Mělníka a do Mladé Boleslavi nahradí autobusy mezi Prahou a Neratovicemi. V Praze budou odjíždět od stanice metra Letňany.
   • Rychlíky z Prahy do Tanvaldu nahradí autobusy mezi Prahou a Neratovicemi. V Praze budou odjíždět od stanice metra Letňany. Pouze dva víkendové ranní rychlíky pojedou z Prahy do Tanvaldu odklonem přes Kralupy nad Vltavou. Stejnou trasou se vrátí večer do hlavního města.
   • Autobusy nahradí také vlaky na trati mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem od 7. do 13. srpna.
Dvě letní výluky na trati z Prahy do Berouna
Opravy neminou ani trať z Prahy do Berouna, kde omezí provoz osobních vlaků linky S7.
   • Ve dnech 2. až 11. července se uskuteční výluka v úseku Řevnice – Karlštejn. Osobní vlaky budou jezdit v tomto úseku v intervalu 60 minut podle výlukového jízdního řádu.
   • Ve dnech 16. až 25. srpna se bude opravovat trať v úseku Praha-Radotín – Dobřichovice.
   • O víkendech budou rychlíky z Prahy do Plzně mimořádně odjíždět z Prahy o 15 minut dříve než obvykle.
   • V pracovní dny budou rychlíky z Prahy do Plzně nahrazeny mezi Prahou a Berounem autobusy.
   • Osobní vlaky linky S7 budou jezdit podle výlukových jízdních řádů a pojede jich méně než obvykle. Interval se prodlouží na 60 minut, ve směru špičky (ráno do Prahy, odpoledne z Prahy) bude interval 30 minut.

   Praha – Nučice – Beroun
   Na lince S6 se budou od 4. do 15. srpna opravovat koleje v úseku Praha-Smíchov – Nučice. V celém úseku budou jezdit místo vlaků náhradní autobusy.

   Mladoboleslavsko
   Většina výluk na Mladoboleslavsku je naplánována na období celozávodní dovolené zdejší automobilky.
   První tři týdny v červenci se budou měnit pražce a opravovat koleje i přejezdy mezi Mnichovým Hradištěm a Loukovem u Mnichova Hradiště. Od 5. do 16. července bude mezi mladoboleslavským hlavním nádražím a Mladou Boleslaví-Debří probíhat snesení mostu a vložení nového. Osobní vlaky i rychlíky na hlavní trati Praha – Turnov proto budou od 1. do 20. července nahrazeny autobusy v úseku mezi Mladou Boleslaví hl. n. a Turnovem. Doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu.
   Vložení mostního provizoria pak omezí provoz vlaků v Mladé Boleslavi mezi tamním hlavním a městským nádražím, a to konkrétně ve dnech 5. až 26. července. Od 9. do 20. července nebudou moci vlaky kvůli opravám na trať mezi stanicemi Mladá Boleslav hl. n. a Luštěnice a v termínu od 12. do 20. července se nebude jezdit ani v úseku Veleliby – Čachovice na trati Nymburk – Mladá Boleslav.

   Výluky na Kladensku a Slánsku ovlivní i výletní Cyklohráček
   Od 9. do 27. července nahradí vlaky kvůli opravě trati autobusy v úseku Středokluky – Noutonice, celé léto se pak nebude jezdit mezi Slaným a Zlonicemi.
   Červencová výluka Středokluky – Noutonice ovlivní i výletní víkendový vlak Cyklohráček, který tudy jezdí k Okoři a do Slaného. Během výluky pojede s dětmi na výlet mimořádně například do Lužné u Rakovníka, kde budou mít možnost navštívit Železniční muzeum Českých drah.

   Rakovnicko
   V polovině srpna se na dva měsíce uzavře trať mezi Nižborem a Roztoky u Křivoklátu. Nepřetržitá výluka začne 17. srpna a skončí až 15. října.


Další etapa autobusové výluky v Písnici

   Z důvodu dokončení nové kruhové křižovatky u zastávky Sídliště Písnice dochází od 30. 6. 2018 k částečnému navrácení tras některých autobusových linek v oblasti Libuše a Písnice do svých původních poloh. Do trvalé trasy přes zastávky Sídliště Písnice, U Studánky se vrací linka 197. Linky 331 a 333 se vrací do zastávek Zálesí, Sídliště Krč, Tempo, Jalodvorská, U Zvoničky, Libuš, U Libušské sokolovny a Sídliště Písnice. Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím jsou i nadále tyto linky odkloněny mimo Písnici přes zastávky Pramenná, Vestec, Obchodní centrum a Zlatníky a Hodkovice, Břežanská. Linky 113 a 913 jsou i nadále zkráceny do oblasti Písnice a zůstávají v provozu také náhradní autobusové linky X113 a 742.


Cyklohráčkem mimořádně do Hornického skanzenu Mayrau či Železničního muzea Lužná u Rakovníka

   O dvou červencových víkendech (14.–15., 21.–22. července 2018) čeká, kvůli opravě železniční tratě, výletní vlak Cyklohráček na trase z Prahy do Slaného výluka. Zcela neprůjezdný bude úsek mezi Středokluky a Noutonicemi, Cyklohráček tak bude mimořádně veden do jiných turisticky zajímavých destinací, než jsou cestující zvyklí. S vlakem plným her a zábavy se podíváte do největšího železničního muzea v republice či do hornického skanzenu s prohlídkou technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku.

• Ranní vlak z Prahy hl. n. (odj. 9:03) pojede při výluce z Prahy do Hostivice, odkud bude pokračovat přes Kladno do Lužné u Rakovníka. V jeho klasické trase mezi Jenčí a Slaným ho pak nahradí autobusy náhradní dopravy, které z Jenče odjedou po příjezdu Cyklohráčku z Prahy.
• Polední vlak bude mimořádně výchozí z Lužné u Rakovníka, odkud se vydá zpět přes Kladno a Hostivici do Prahy. Ze Slaného pak budou vypraveny autobusy náhradní dopravy, které dovezou cestující do Jenče na přestup do Cyklohráčku.
• Odpolední vlak z Prahy hl. n. (odj. 12:58) pojede opět z Prahy do Hostivice a dále odklonem do železniční zastávky Kladno-Švermov. Odtud bude zajištěna autobusová doprava do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích (cca 5 minut cesty autobusem od vlaku).
• Cyklohráček nahradí v jeho klasické trase mezi Jenčí a Slaným opět autobusy náhradní dopravy, které z Jenče odjedou po příjezdu výletního vlaku z Prahy.
• Podvečerní vlak bude výchozí ze zastávky Kladno-Švermov, kde vyčká příjezdu autobusu s návštěvníky Hornického skanzenu Mayrau. Cyklohráček se pak vydá do Hostivice a dále po své pravidelné trase do Prahy.
• Ze Slaného budou i odpoledne vypraveny autobusy náhradní dopravy, které odvezou cestující z běžné trasy Cyklohráčku do Jenče na přestup do výletního vlaku do Prahy.
Více podrobností vč. jízdních řádů připravujeme a samozřejmě jej v dostatečném předstihu zveřejníme na webových stránkách www.pid.cz či na Facebooku Cyklohráčku.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 570,35kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno