Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 20/2017

Obsah

Integrace na Mladoboleslavsku zlepšila cestování za prací
Trvalé změny PID od 15. 10. 2017: úprava jízdních řádů na Kladensku a rozšíření integrace na železnici na Kralupsku
Mobilní aplikace „PID info“ zjednoduší cestování v Praze i v regionu
Integrace oblasti Kouřim – Kolín od 4. 11. 2017
Unikátní jízda Cyklohráčku s legendární Bardotkou – sobota 28. 10. 2017

 
Integrace na Mladoboleslavsku zlepšila cestování za prací

   Slavnostní jízda zvláštního vlaku „Stříbrný šíp“ konaná v pátek 6. 10. 2017 u příležitosti integrace železnice Mladoboleslavska do PID upozornila na postupné zlepšování nabídky veřejné dopravy v severní části Středočeského kraje. Na 1 jízdenku mohou jet cestující nejen pražskou MHD a regionálními autobusy na Mělnicku a Nymbursku, ale nově také vlakem i na Mladoboleslavsku.
   „Od 1. října došlo k dalšímu významnému rozšíření platnosti jízdenek Pražské integrované dopravy na železnici na Mladoboleslavsku. Nově je integrována páteřní trasa včetně rychlíků až do Mladé Boleslavi a s jízdenkami PID je možné cestovat také po dalších lokálních tratích na Mladoboleslavsku. Tím se pro řadu lidí zlevní cestování do práce i za zábavou,“ uvádí radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl.

Nově integrované tratě a úseky železnice od 1. 10. 2017:

trať linky úsek
064 S33 Mšeno – Mladá Boleslav hl. n. – Řepov
070 S3, S30, R21 Všetaty – Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav-Debř
071 S31, R22 Čachovice – Mladá Boleslav hl. n.
076 S33 Velký Borek – Mšeno

   „Integrací železnice ale vylepšování veřejné dopravy na Mladoboleslavsku nekončí. V úzké spolupráci s firmou ŠKODA AUTO, a. s. je od prosince 2017 plánována integrace autobusové dopravy mezi Roudnicí n. L., Mělníkem a Mladou Boleslaví, na začátku roku 2018 pak bude následovat autobusové propojení Nymburska s Mladou Boleslaví. Jedním z cílů je usnadnit a umožnit dojíždění veřejnou dopravou na všechny 3 směny do mladoboleslavské automobilky a dalších zaměstnavatelů regionu,“ prozrazuje Pavel Procházka, ředitel společnosti IDSK, která organizuje veřejnou dopravu ve Středočeském kraji.
   „Mladá Boleslav je ikonou automobilového průmyslu a zároveň jedno z největších středočeských měst. Každodenně vyčerpaná kapacita záchytných parkovišť u metra na Černém Mostě nás zavazuje k vytvoření atraktivnější nabídky veřejné dopravy pro mladoboleslavský region. Jedině tak můžeme vyřešit rostoucí problémy na příjezdových komunikacích do Prahy i v rámci našeho hlavního města,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.
   Ve spolupráci s mladoboleslavskou automobilkou byly vydefinovány 4 lokality Středočeského kraje, kde dosud chybí spojení veřejnou dopravou na všechny 3 směny. Jsou to zejména města Nymburk, Lysá nad Labem, Milovice a Mělník. Organizátoři dopravy IDSK a ROPID proto ve spolupráci s příslušnými městy a obcemi na trase autobusových linek připravují integraci dalších autobusových linek:

467: prodloužení stávající linky z Roudnice nad Labem o úsek Mělník – Mladá Boleslav od prosince 2017
432: prodloužení stávající linky z Lysé nad Labem a Milovic o úsek Vlkava – Mladá Boleslav cca v 1. čtvrtletí 2018

   Cílem integrace veřejné dopravy je umožnit jednoduše cestovat na 1 jízdenku po celém Středočeském kraji i MHD po Praze.


Trvalé změny PID od 15. 10. 2017: úprava jízdních řádů na Kladensku a rozšíření integrace na železnici na Kralupsku

   Od 15. října 2017 vstoupily v platnost nové jízdní řády části autobusových linek PID na Kladensku a také se rozšířila možnost používání jízdenek PID pro jednotlivou jízdu ve vlacích na Kralupsku. Regionální autobusové linky PID na Kladensku se mění na základě vyhodnocení provozu a požadavků obcí i cestujících, změna linek MHD v Kladně je vyvolána požadavkem jejich objednatele Statutárního města Kladna.
   Na železnici je díky osazení označovačů jízdenek možné využívat papírové jízdenky PID pro jednotlivou jízdu bez předchozího označení jinde i na vlakových linkách S4 a S42 v úseku Kralupy nad Vltavou – Vraňany. Označovače jízdenek PID budou nově umístěny ve stanicích a zastávkách Nelahozeves zámek, Nelahozeves, Nové Ouholice, Mlčechvosty a Vraňany. Současně bude umožněno označení jízdenky pro jednotlivou jízdu také na celé lince S42 Kralupy n. Vlt. – Vraňany – Lužec nad Vltavou, kde bude možné jízdenky označovat bezprostředně po nástupu v označovači umístěném přímo ve vozidle.
   V autobusové dopravě došlo k následujícím změnám:

   Změněné linky PID v rámci MHD Kladno:
601:    změna většiny spojů celotýdenně
602:    změna většiny spojů v pracovní dny a vybraných spojů o víkendech
603:    změna většiny spojů celotýdenně
604:    změna vybraných spojů v pracovní dny ráno a odpoledne
605:    změna většiny spojů celotýdenně
606:    změna většiny spojů celotýdenně
607:    změna vybraných spojů celotýdenně
609:    obnoveno zajíždění většiny spojů celotýdenně do zastávek Poldi, Průmyslová a Kübeck; ruší se
          zastávky U Hřbitovů a Na Kopci
612:    změna vybraných spojů v pracovní dny ráno a odpoledne
613:    změna většiny spojů v pracovní dny
616:    změna části spojů celotýdenně

   Ostatní změněné linky PID:
306:    změna vybraných spojů v pracovní dny ráno
316:    změna vybraných spojů v pracovní dny ráno
617:    změna 1 spoje v pracovní dny ráno do Kladna
620:    změna vybraných spojů v pracovní dny ráno
626:    změna 1 spoje v pracovní dny ráno do Kladna

   Zároveň je díky ukončení uzavírky mezi Unhoští a Pavlovem plnohodnotně zavedena návaznost ranních spojů linky 319 z Unhoště na vlaky S5 do Prahy, což vytváří rychlou a spolehlivou alternativu k častým kolonám na Karlovarské silnici při cestách přímým autobusem z Unhoště do Prahy.
   S ohledem na fakt, že linky PID zařazené do MHD Kladno jsou plně v kompetenci jejich objednatele města Kladna, žádáme cestující, aby případné připomínky k jízdním řádům nebo dotazy na případné mimořádnosti v provozu směřovali přímo na Magistrát města Kladna.


Mobilní aplikace „PID info“ zjednoduší cestování v Praze i v regionu

   Hlavní město Praha spustilo prostřednictvím organizace ROPID rozšíření pražské dopravní aplikace pro chytré telefony. Novinka rozvíjí stávající aplikaci „DPP info“, rozšiřuje poskytované informace na celý systém PID i ve Středočeském kraji a kromě nových funkcí obsahuje také informace o železnici. Nová aplikace „PID info“ je nyní v testovací fázi „BETA“, po jejím skončení a vyladění na základě připomínek uživatelů nahradí stávající aplikaci „DPP info“. Do budoucna se připravuje ve spolupráci s Operátorem ICT další rozšíření o nákup jízdních dokladů PID.
   „Společně se Středočeským krajem postupně budujeme největší integrovaný dopravní systém ve střední Evropě. Komplexní a aktuální informace pro cestující jsou pro nás absolutní prioritou, proto jsme současnou aplikaci Dopravního podniku hl. m. Prahy rozšířili i o železnici a další novinky usnadňující život cestujícím,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.
   „Jsem ráda, že se nám naše dlouhodobá podpora startupu začíná vyplácet, protože tato aplikace vznikla právě v našem Prague Startup Centre v paláci Adria. Aplikace ‚PID info‘ je především o informacích, proto je možné přes ni vyhledávat spoje, on-line je sledovat nebo třeba také najít volná místa na parkovištích P+R. Veškeré informace jsou navíc přehledné a jednoduše dohledatelné. Příští rok budeme spouštět aplikaci ‚PID Lítačka‘, která se stane hlavní dopravní aplikací, přes kterou bude možné i platit jízdné nebo spravovat uživatelský účet. ‚PID info‘ se do ní integruje a stane se její informační součástí,“ říká primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.
   „Při rozvoji stávající aplikace jsme se zaměřili především na aktuálnost informací a také přehlednost pro cestující. Ve vyhledaném spojení se uživateli zobrazí rovnou i případné výluky a mimořádnosti na zvolené trase, a u vlaků i autobusů (prozatím kromě linek DPP) zjistí uživatel i případné zpoždění,“ vyzdvihuje největší přednosti nové aplikace ředitel ROPID Petr Tomčík.
   „U stávající aplikace ‚DPP info‘ lidem nejvíce chyběly aktuální informace o případném zpoždění. Nová aplikace už umí zobrazovat tyto údaje u vlaků i většiny příměstských autobusů. Usilovně pracujeme na tom, aby už brzy tyto údaje poskytoval i Dopravní podnik hl. m. Prahy. Nová aplikace už je na to připravená,“ dodává Petr Dolínek.
   Aplikace „PID info“ je dostupná na obou nejpoužívanějších platformách (Android + iOS). Dalšími novinkami je přehledná mapa zastávek až do podrobnosti jednotlivých nástupišť, v mapě lze najít také všechna prodejní místa s aktuální otevírací dobou i záchytná parkoviště s jejich aktuální obsazeností. Nechybí ani oblíbené informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení.

Základní nabídka nové aplikace:
• Hledání spojení včetně zobrazení aktuálních výluk, mimořádností i on-line polohy (dočasně bez vozidel DPP)
• Mapa zastávek, prodejních míst i záchytných parkovišť včetně aktuálních informací o nich
• Aktuální odjezdy z jednotlivých zastávek a nástupišť včetně případného zpoždění (dočasně bez vozidel DPP)
• Aktuální výluky a mimořádnosti v celé síti PID s propojením na vyhledávač spojení
• Stav bezbariérových zařízení, dopravní mapy a schémata, aktuální novinky a kontaktní údaje

   Nyní poběží zhruba měsíc testovací provoz nové aplikace, během kterého budeme sbírat připomínky od uživatelů a dolaďovat jednotlivé nedostatky. Už nyní ale pracujeme na dalším rozvoji – v návaznosti na přípravu nového Multikanálového odbavovacího systému se připravuje ve spolupráci s Operátorem ICT propojení s chystanou aplikací na nákup jízdních dokladů PID.
   Cílem je soustředit všechny informace o veřejné dopravě v Praze a Středočeském kraji do jedné aplikace, aby se uživatelům usnadnilo jak cestování, tak i nákup jízdenek. Chystá se i propojení s jinými způsoby cestování (kolo, auto, chůze).
   Připomínky k aplikaci lze posílat na adresu aplikace@ropid.cz.


Integrace oblasti Kouřim – Kolín od 4. 11. 2017

   K termínu 4. listopadu 2017 dochází k dalšímu rozšíření Pražské integrované dopravy, tentokrát v oblasti mezi Kouřimí a Kolínem. Linek PID se nově dočkají v 16 obcích v tomto regionu, který obslouží celkem 4 autobusové linky. Tarif Pražské integrované dopravy umožní cestovat na jeden jízdní doklad autobusem i vlakem. Nově zaintegrovaná oblast bude zařazena v tarifních pásmech 5 a 6. Dopravcem všech nově integrovaných linek bude OAD Kolín.
   K již stávajícím zaintegrovaným železničním tratím do Peček či do Kouřimi se následně od prosincové změny jízdních řádů vlaků připojí zbytek železničních tratí na Kolínsku a Kutnohorsku. Další části Kolínska by měly být integrovány v průběhu roku 2018.

   Nové nebo prodloužené autobusové linky PID:
   421: Kolín, Aut. st. – Polní Voděrady – Svojšice – Kouřim – Ždánice, U Jánů – Barchovice – Horní Kruty, Újezdec – Sázava, Aut. st.
   Linka jezdící dosud v trase Kouřim – Horní Kruty, Bohouňovice II bude na obou koncích prodloužena (do Kolína a do Sázavy) a stane se z ní páteřní linka v tomto regionu. Návaznosti budou zajištěny jak na železnici v Kolíně a Sázavě, tak i na autobusy PID ve Ždánicích, Kouřimi i Horních Krutech. Linka pojede ve všední dny ve špičkách každou hodnu, mimo špičky každé dvě hodiny, o víkendech bude interval čtyřhodinový.

   422: Kolín, Aut. st. – Břežany I – Plaňany, Žel. st. – Třebovle, Náves – Kouřim – Vitice – Český Brod, Žel. st.
   Linka jezdící dosud v trase Kouřim – Český Brod bude prodloužena do Kolína. V původním úseku Český Brod – Kouřim pojede pouze část spojů. Tato druhá páteřní linka kouřimského regionu bude provozována ve všední dny v přibližně dvouhodinovém intervalu, o víkendech pojede každé čtyři hodiny. Přestupy na vlaky budou zajištěny v Kolíně i Českém Brodě, další návaznosti budou například v Kouřimi.

   424: Kolín, Aut. st. – Lošany – Polní Voděrady, ObÚ – Dolní Chvatliny – Toušice – Kouřim
   Nová doplňková linka provozovaná v pracovní dny cca od 5 do 19 hodin. V úseku Kolín, Aut. st. – Polní Voděrady, ObÚ pojede pouze část spojů.

   450: Polní Voděrady, ObÚ – Svojšice – Plaňany, Hotel – Vrbčany
   Nová doplňková školní linka, v provozu pouze vybrané spoje ve všední dny ráno a odpoledne.

   Nově zaintegrované obce a tarifní pásma:
   Břežany I (5, 6); Dolní Chvatliny (5); Klášterní Skalice (5); Krychnov (5); Křečhoř (6); Libodřice (5); Lošany (6); Plaňany (5); Polní Voděrady (5, 6); Radim (5); Radovesnice I (6); Svojšice (5); Toušice (5); Třebovle (5); Vrbčany (5); Žabonosy (5)


Unikátní jízda Cyklohráčku s legendární Bardotkou – sobota 28. 10. 2017

   Železniční muzeum Zlonice připravilo na sobotu 28. října 2017 slavnostní zakončení letošní sezony. České dráhy a ROPID při této příležitosti pořádají unikátní jízdu historické lokomotivy přezdívané Bardotka s patrovým vozem a s Cyklohráčkem z Prahy do Zlonic a zpět. Vlak pojede Pražským Semmeringem po železniční trati kolem hradu Okoř přes Slaný až do Zlonic.

   Na co se můžete těšit:
• Prohlídka lokomotivy 749.121 Bardotky na nádraží ve Zlonicích s odborným výkladem
• Výstava historické hasičské techniky a automobilů z 60.–80. let v Železničním muzeu Zlonice
• Tradiční jízdy po úzkorozchodné průmyslové dráze v areálu muzea
• Expozice parních lokomotiv, historických vozů i dobového vybavení železničních stanic

   Cestující z Cyklohráčku mohou využít speciální zvýhodněné rodinné vstupné do muzea – dva dospělí a až tři děti zaplatí jen 100 korun po předložení slevového kuponu, který obdrží od hrajvedoucích ve vlaku. Mezi vlakovým nádražím a železničním muzeem bude vozit návštěvníky autobus. Rezervace větších skupin cestujících na bezouska@zap.cd.cz. Cyklohráčkem je možné cestovat za tarif ČD i tarif Pražské integrované dopravy. Více na www.cyklohracek.cz.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 560,15kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno