Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 4/2018

Obsah

Linka 330 pojede nově přes kročehlavské sídliště
Posílení linky 319 aneb z Unhoště do Prahy za 18 Kč
Přehled trvalých změn PID od 4. 3. 2018
Ve vyhledaném spojení najdete i všechny mimořádnosti
Připravujeme: Autobusový den PID v Letňanech 14. 4. 2018

 
Linka 330 pojede nově přes kročehlavské sídliště

   Od 4. 3. 2018 dojde na základě požadavku cestujících a nutnosti odlehčení rychlíkové autobusové lince 399 ke změně trasy linky 330 v oblasti kročehlavského sídliště v Kladně. Linka nově pojede přes zastávky U Tržnice, Růžové pole a Okrsek 4.

   Proč dochází ke změně trasy linky 330 na území města Kladna?
   Po zaintegrování Kladenska, které proběhlo v srpnu roku 2017, pravidelně sledujeme provoz a reagujeme na aktuální situaci. Jedním z největších problémů je rychlý nárůst poptávky po rychlíkové lince 399, kde je překračována kapacita ve špičkách pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že druhá rychlá autobusová linka 330 spojující město Kladno s pražskou stanicí Nádraží Veleslavín naopak má určité kapacitní rezervy, začali jsme prověřovat možnost využití volných míst v těchto autobusech. Jedná se o relativně rychlé a levné řešení bez nutnosti zajištění dalších vozidel a řidičů autobusů, kterých je v současné době nedostatek.

   Jaká je situace na lince 399?
Linka 399 je nejvytíženější linkou na trase mezi Kladnem a Prahou, spoje zde opakovaně překračují hodnotu obsazenosti 100 %. Docházelo i k situacím, kdy se cestující na posledních zastávkách ve městě Kladno (Růžové pole a Okrsek 4) do vozidla nevešli. Již od podzimu loňského roku je proto na vybrané spoje linky 399 nasazen operativní posilový vůz. To však nestačí, je třeba provést komplexní posílení pro odlehčení více spojů.

   Proč dochází ke změně trasy právě u linky 330?
   Pro přetrasování byla tato linka 330 vybrána jednak z důvodu dostatečné kapacity, tak i z důvodu koordinace jízdních řádů s linkou 399. Linka 330 je z Kladna do Prahy vedena po stejné trase a zastávkách jako linka 399, její jízdní řád tudíž vyžaduje nejmenší úpravy. Díky jednoduché úpravě trasy linky 330 není navíc třeba zasahovat do jízdních řádů ostatních linek.

   Jak se tedy linky 330 změní a proč?
   Linka 330 nově ze zastávky „Kladno, Na Slovance“ pojede rovně ulicí Unhošťská do nově obsloužené zastávky „Kladno, U Tržnice“ a dále ulicí Arménská do zastávek „Kladno, Růžové pole“ a „Kladno, Okrsek 4“. Nově tato linka obslouží tři zastávky v kladenské části Kročehlavy a u dvou posledních posílí linku 399, odkud pojedou obě linky v prokladu. Jízdní řády linek 330 a 399 jsou sladěny tak, aby se jejich odjezdy střídaly. V zastávkách „Kladno, Růžové pole“ a „Kladno, Okrsek 4“ docházelo k situacím, kde kvůli překročení kapacity autobusů zůstávali cestující neodbaveni. Dvojnásobné množství spojů zvýší komfort cestujícím z jižní části sídliště. Lidé už nebudou muset docházet na zastávku „Kladno, Pražská křižovatka“, aby se do vozidla vešli. Druhou výhodou je nová obsluha zastávky „Kladno, U Tržnice“, která zlepší obsluhu centrální části sídliště Kročehlavy. Dnes z této zastávky není veden žádný přímý spoj do hlavního města Prahy. V opačném směru, z Prahy do Kladna, budou autobusy vedeny přes zastávky „Kladno, Okrsek 4“, „Kladno, Růžové pole“ a „Kladno, Pražská křižovatka“, která je umístěna v ulici Unhošťská blíže k centrální části sídliště. Aby se cestující v jízdních řádech lépe vyznali a trasa byla přehlednější, ke změně dojde celodenně během celého týdne. To také významně zkrátí mimošpičkový interval ze zastávek „Kladno, Okrsek 4“ a „Kladno, Růžové pole“, nově zde autobus na Nádraží Veleslavín pojede o víkendu každou hodinu a v sedle pracovního dne dokonce dvakrát do hodiny.

   Bude mít změna nějaký negativní dopad pro cestující?
   Určitou komplikací může být zastavování autobusů v okolí zastávky „Kladno, Pražská křižovatka“, kde bude rozděleno nástupní místo do linek 300 a 330. Dnes spoje odjíždí z jediného místa v Pražské ulici, ale po změně se přesune nástupní místo pro linku 330, a to do zastávky „Kladno, U Tržnice“. Výhodou bude plošnější obsluha sídliště Kročehlavy, kde se cestujícím díky lince 330 zkrátí docházková vzdálenost. Druhým negativem bude mírné prodloužení jízdní doby cestujícím jedoucím od města Smečno či kladenského sídliště Švermov. Jak už bylo zmíněno v první části textu, toto řešení bylo zvoleno jako nejefektivnější a rychle proveditelné, protože nevyžaduje vypravení autobusů navíc, ani další řidiče. Limitem je rovněž kapacita terminálu u stanice metra Nádraží Veleslavín.


Posílení linky 319 aneb z Unhoště do Prahy za 18 Kč

   Od 5. 3. 2018 dochází k posílení linky 319 v trase Unhošť, nám. – Praha, Letiště. Toto posílení nově nabízí cestujícím z Unhoště nejen kvalitní spojení s pražským letištěm, ale díky přestupu v Pavlově také rychlý a pohodlný způsob cestování do Prahy, který zajišťuje vlaková linka S5.
   Vlakové spojení zrychlí cestu všem cestujícím směřujícím do Prahy 6 i do centra města a dalších vzdálenějších lokalit. Významné zrychlení vlak nabízí speciálně v ranní špičce, kdy jsou autobusové spoje ve směru do Prahy značně ovlivněny a zpožděny vlivem silné individuální automobilové dopravy.
   V provozu budou 3 ranní a 4 odpolední přípoje na vlak směrem do Prahy a 5 odpoledních přípojů od vlaku směrem do Unhoště. Pražské letiště s Unhoští spojí 5–6 párů spojů denně, kdy u některých lze přestoupit z/na vlak.
   Díky Tarifu Pražské integrované dopravy lze také na cestě do Prahy významně ušetřit. Majitelé předplatných kuponů pro Prahu zaplatí za jednu cestu z Unhoště do Prahy pouze 18 Kč. Bez „pražské tramvajenky“ vyjde jedna cesta s možností použít kompletní pražskou MHD na 46 Kč. Ještě více ušetří pravidelní cestující díky výhodným měsíčním a čtvrtletním kuponům. Cena dvoupásmového kuponu jako doplňku ke kuponu pro Prahu je 460 Kč na měsíc nebo 1200 Kč na čtvrtletí.


Přehled trvalých změn PID od 4. 3. 2018

   K celostátnímu termínu změn jízdních řádů dochází k trvalým úpravám vybraných autobusových linek PID. Zavádí se nová linka 357 mezi Uhříněvsí a Nupaky, výrazněji se mění trasa rychlíkové linky 330 v Kladně nebo dochází k významnému posílení linky 319 z Unhoště s návazností na vlaky do Prahy. Na území městské části Praha 15 se zřizuje nová školní linka 254.

   Přehled nejvýznamnějších změn na jednotlivých linkách:
163 Nová zastávka Svatoňovická ve směru Sídliště Rohožník (na znamení).
224 Nová zastávka Svatoňovická ve směru Nádraží Horní Počernice (na znamení), zkrácení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů o úsek Bryksova – Vajgarská, resp. Nádraží Kyje.
254 Nová školní linka v trase Přeštická – Hostivařské náměstí – Boloňská – Morseova (v provozu 1 spoj v pracovní dny ráno).
319 Posílení provozu v pracovní dny (15 nových spojů mezi Unhoští a Pavlovem) s návazností na vlaky v zastávce Pavlov.
328 Zrušení víkendového provozu.
330 Změna trasy na území Kladna: linka nově obsluhuje zastávky U Tržnice, Růžové pole a Okrsek 4.
357 Nová linka v trase v trase Nádraží Uhříněves – Benice – Nupaky, hotel (v provozu ve špičkách pracovních dnů).
385 Nová zastávka Louňovice, II. hráz ve směru Opatov (na znamení).
434 Zavedení sezonního víkendového provozu v trase Nymburk, Hl. nádr. – Milovice, Park Mirakulum – Benátky nad Jizerou, aut. st. v rozsahu 3 párů spojů v období od 30. 3. do 28. 10.
453 Prodloužení 1 spoje v pracovní dny ráno z Netvořic do Neveklova.
455 Zrušen 1 spoj v pracovní dny ráno z Měřína do Neveklova.
485 Nový 1 pár spojů v pracovní dny dopoledne Vysoký Újezd – Neveklov, Jablonná.
490 Nová zastávka Ondřejov Dlážděná (obousměrně, na znamení).
491 Obousměrně zřízeny zastávky Doubravčice, Na Čihadlech a Doubravčice, V Edenu, zrušena zastávka Doubravčice, Čihadla. Pro vybrané spoje v pracovní dny ráno zřízena zastávka Český Brod, Nemocnice.
617 Nový 1 pár spojů v pracovní dny dopoledne Kladno – Slaný – Nová Ves.


Ve vyhledaném spojení najdete i všechny mimořádnosti

   Nová mobilní aplikace PID info umožňuje získat všechny potřebné a hlavně aktuální informace na jednom místě. Nejužitečnější je tato možnost při vyhledávání aktuálního spojení, kde se uživateli rovnou zobrazí upozornění na veškeré výluky či mimořádnosti na celé vyhledané trase. U vlaků a části autobusů se dokonce dozvíte, jestli jede daný spoj včas, nebo jaké má případně zpoždění.
   U vyhledaného spojení lze přidat požadovaná přestupní místa, zvolit si maximální počet přestupů, hůře pohybliví cestující nebo třeba rodiče s kočárky si mohou vyhledat spoje s nízkopodlažními vozidly, podle vlastních zkušeností je možné také si také zvolit rychlost přestupu a tím například najít i ty návazné spoje, které by se při započítání běžné rychlosti chůze nezobrazily.
   Více informací o nové mobilní aplikaci včetně odkazů na její stažení zdarma: https://pid.cz/mobilni-aplikace


Připravujeme: Autobusový den PID v Letňanech 14. 4. 2018

   Loni se konal na obratišti stanice metra Letňany velmi úspěšný první ročník tzv. Autobusového dne PID, kterého se zúčastnila nejen řada historických vozidel, ale také zástupci aktuálních vozových parků jednotlivých dopravců Pražské integrované dopravy.
Letos je na sobotu 14. dubna připravován druhý ročník. Opět se můžete těšit na vozidla všech dopravců zapojených do systému Pražské integrované dopravy, doplněné o nově zapojené dopravce díky rozšiřující se integraci do Středočeského kraje a svezete se opět řadou historických vozidel po zajímavých trasách v okolí Letňan. Připravujeme také bohatý doprovodný program, kde si přijdou na své malí i velcí návštěvníci.
   Informace o dalších akcích PID v roce 2018 jsou zveřejněny a postupně doplňovány zde: https://pid.cz/plan-akci/
   V průběhu března bude vydána nová informační brožura Zážitkový průvodce PID, ve které najdete všechny potřebné informace pro aktivní využití volného času s pomocí Pražské integrované dopravy. Vedle jednorázových akcí v průběhu roku 2018 se zde dočtete i o pravidelných jízdách různých netradičních vozidel, a co na jejich trasách můžete navštívit a zažít.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 718,80kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno