Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informační zpravodaj PID č. 8/2017

Obsah

Trvalé změny PID od 29. 4. 2017
Změny na Uhříněvesku od 29. 4. 2017 podrobně
Otázky a odpovědi ke zkrácení linky 184 na Vypich
Regionální den PID 13. 5. 2017 ve Velkých Přílepech

 
Trvalé změny PID od 29. 4. 2017

   K termínu 29. dubna 2017 dojde na základě vyhodnocení komplexního přepravního průzkumu metra v pracovních dnech k posílení provozu metra na všech třech linkách. Na řadě městských autobusových linek budou zkráceny večerní intervaly, linky 113, 136 a 213 budou posíleny také ve špičkách. V oblasti Uhříněveska bude na základě požadavků městských částí realizováno posílení provozu, zejména v okolí zastávky Venušina a ve směru ke stanici metra Háje.
   Vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji se rozvíjí plynule dál, budou pro její potřeby uvolněna čísla od 501 do 750. Z tohoto důvodu dojde k přečíslování všech nočních linek PID a vybraných denních městských a regionálních linek.

Posílení provozu metra:
• v pracovní dny zrušen pásmový provoz na lince A v úseku Petřiny – Nemocnice Motol
• v ranní špičce pracovního dne zrušen pásmový provoz na lince C v úseku Ládví – Letňany
• na všech linkách metra je posílen páteční provoz, je zrušen omezený páteční jízdní řád
• na všech linkách metra zkráceny intervaly v pracovní dny na konci odpolední špičky
• v období cca od 21:00 do 22:30 na všech linkách metra zkrácen interval z 10 na 7,5 min.

Posílení provozu denních autobusových linek:
• v různých obdobích pracovních dnů je zkrácen interval na linkách 113, 125, 136, 180 a 213
• kvůli zajištění návazností na posílený večerní provoz metra je každý den v období cca od 21:00 do 22:30 zkrácen interval na většině autobusových linek (z 20 na 15 minut a ze 40 na 30 minut)
• o víkendech je zkrácen interval na lince 100 a na linku 118 jsou nasazeny kloubové autobusy

Přečíslování linek:
• čísla nočních tramvajových linek se mění z 51–59 na 91–99:
   51->91, 52->92, 53->93, 54->94, 55->95, 56->96, 57->97, 58->98, 59->99
• čísla nočních městských autobusových linek se mění z 501–515 na 901–915:
   501->901, 502->902, 503->903, 504->904, 505->905, 506->906, 507->907, 509->909, 510->910,
   511->911, 512->912, 513->nahrazena příměstskou linkou 953, 514->914, 515->915
• čísla nočních příměstských autobusových linek se mění z 601–610 na 951–960:
   601->951, 602->952, 603->953, 604->954, 605->955, 606->956, 607->957, 608->958, 609->959,
   610->960
• čísla vybraných denních městských autobusových linek se mění v souvislosti s tím, že od začátku září
  2017 budou čísly vyššími než 250 označovány městské školní linky:

původní číslo nové číslo trasa
251 211 Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník
253 190 Smíchovské nádraží – Na Beránku
260 210 Nádraží Klánovice – Netušilská
261 221 Černý Most – Klánovice
262 212 Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí
263 208 Depo Hostivař – OC Štěrboholy – Bezděkovská
269 209 OC Čakovice – Ve Žlíbku – Nádraží Uhříněves

•    čísla denních regionálních autobusových linek, jezdících v regionu, se mění ze 401–420 na 651–670:

původní číslo nové číslo trasa
401 651 Nespeky – Hrusice
402 652 Kostelec n. Č. l. – Oleška, Krymlov
403 653 Ondřejov – Kaliště, Poddubí
404 654 Kostelec n. Č. l. – Stříbrná Skalice
405 655 Brandýs n. L.-St. Boleslav – Úvaly
406 666 Brandýs n. L.-St. Boleslav – Káraný
407 667 Brandýs n. L.-St. Boleslav – Skorkov – Brandýs n. L.-St. Boleslav
409 659 Český Brod – Kostelec n. Č. l.
410 660 Český Brod – Kostelec n. Č. l.
411 661 Český Brod – Lysá nad Labem
412 662 Čelákovice – Kouřim
413 663 Kralupy nad Vltavou – Újezdec
414 664 Černošice – Vonoklasy
415 665 Černošice – Karlík
416 656 Hovorčovice – Zlonín – Hovorčovice
417 657 Brandýs n. L.-St. Boleslav – Odolena Voda
418 658 Neratovice – Odolena Voda
419 669 Brandýs n. L.-St. Boleslav – Mečeříž
420 670 Brandýs n. L.-St. Boleslav – Mečeříž


Změny tras denních autobusových linek:
184 z důvodu posílení provozu metra A je linka zkrácena o úsek Vypich – Hradčanská
202 na své trase obousměrně zajíždí do zastávek Bakovská v ulici Bakovské
213 každý druhý spoj linky je prodloužen po trase linky 232 o úsek Horčičkova – Křeslice – Nové Pitkovice
       – Nové náměstí – Nádraží Uhříněves
226 nová linka v trase Háje – Uhříněves – Venušina – Kolovraty – Lipany – Benice (náhrada za linky 265
      a 267)
227 nová linka v trase Háje – Uhříněves – Kolovraty – Nedvězí (náhrada za linku 267)
228 nová linka v trase Nádraží Uhříněves – Benice (náhrada za linku 265)
229 nová linka v trase Depo Hostivař – Uhříněves – Hájek – Královice (náhrada za linku 266)
232 je zrušena (v její původní trase provoz plně nahrazen a posílen prodloužením linky 213)
265 je zrušena (plně nahrazena novými linkami 226 a 228)
266 je zrušena (plně nahrazena novou linkou 229)
267 je zrušena (plně nahrazena novými linkami 226 a 227)
572 nová školní linka v trase Dolnokřeslická – Nové náměstí – Uhříněves – Nádraží Uhříněves

Změny tras nočních autobusových linek:
513 je zrušena (všechny spoje linky prodlouženy za hranice Prahy a začleněny do linky 953)
901 změna trasy původní linky 501: Anděl – Smíchovské nádraží – Novodvorská – IKEM – Kunratice –
      Šeberov – Opatov – Na Košíku – Strašnická – Skalka (v úseku Anděl – Jinonice nahrazena provozem
      nové linky 908)
906 prodloužení trasy původní linky 506 o úsek Nové náměstí – Benice – Lipany – Kolovraty – Nedvězí
908 nová noční linka v trase Anděl – Malvazinky – Jinonice (náhrada za zkrácenou linku 501)
953 původní linka 603 je posílena o všechny spoje zrušené linky 513, linka je trvale vedena přes zastávku
       Nový Prosek
956 původní linka 606 je, po zavedení trvalé noční obsluhy Kunratic linkou 901, do Jesenice, Psár
       a Jílového u Prahy nově vedena přes zastávku Betáň

Změny názvů zastávek:

původní název nový název linky
Bělocerkevská (jen v ul. Ruská) Volyňská 175
Borek, rozcestí Borek 419 (669)
Malá Ohrada Archeologická 142, 184, 504 (904), 566
Na Groši (jen v ul. Pražská) Záveská  175
Nad Malou Ohradou Malá Ohrada 142
Nádraží Čakovice Za Avií 136, 140, 158, 166, 202, 351, 377, 511 (911)
Osecká (jen v ul. Osecká) Dvorní 162
Skládka Chabry Klášterecká 202
Spořická V Kratinách 169, 202


Zřízení nových zastávek:

název směr linky
Ke Kříži směr Pitkovice 213, 265 (228), 325, 506 (906), 609 (959)
Krematorium Motol oba směry 180
Nádraží Čakovice oba směry 140, 158, 166, 202
Sušická směr Bořislavka 131, 515 (915)
U Jahodnice oba směry 263 (208)Změny na Uhříněvesku od 29. 4. 2017 podrobně

   V souladu s požadavky městských částí především v jihovýchodní oblasti hlavního města Prahy (Praha 22) na zlepšení provozu Pražské integrované dopravy a po vyhodnocení průběžné odezvy od cestujících, dochází k termínu 29. 4. 2017 k úpravě linkového vedení a parametrů provozu v oblasti Uhříněveska.
   Z důvodu stále rostoucí poptávky, která je dána novou bytovou výstavbou v oblasti Pitkovic a Křeslic, dochází k posílení provozu z těchto oblastí ve vazbě na linku metra C ve stanici Háje prodloužením autobusové linky 213 z Jižního Města přes Křeslice a Pitkovice do zastávky Nádraží Uhříněves. Tato linka v plném rozsahu nahrazuje stávající linku 232, která bude zrušena. Tato linka také nově nabídne přímé spojení z Křeslic a Pitkovic do centrální části Prahy 10 s vazbou na tramvaj v oblasti Spořilova, Vršovic a stanice metra Želivského. Pro zajištění dopravy školních dětí z Křeslic a Pitkovic k základní škole v Uhříněvsi (stávající závlek vybraného spoje linky 232 do zastávky Uhříněves) bude zřízena školní linka 572 v trase Dolnokřeslická – Nové Pitkovice – Nové náměstí – Uhříněves, která bude v provozu pouze ráno ve dnech školního vyučování ve směru Uhříněves.
   Ke zlepšení celkové dopravní obsluhy dochází také na území městské části Praha-Kolovraty s vazbou na sousední městské části, kde je posílen především základní přepravní směr Kolovraty – Háje. Stávající linka 267 bude nově rozdělena na dvě samostatné linky, které budou označeny čísly 226 a 227. Obě linky budou mít shodnou trasu v úseku Háje – Škola Kolovraty, přičemž linka 227 bude pokračovat po dnešní lince 267 do Nedvězí, zatímco linka 226 bude vedena ze zastávky Škola Kolovraty do Lipan a vybrané spoje v pracovní den budou dále pokračovat do Benic. Linka 226 v Lipanech zcela nahradí dosavadní linku 265. Do zastávky Nádraží Uhříněves budou linky 226 a 227 zajíždět pouze ve směru od centra, v opačném směru ke stanici metra Háje budou vedeny přímo po ulici Přátelství bez zajíždění do zastávky Nádraží Uhříněves, což je i požadavkem městských částí.
   Stávající linka 265 bude nově označena jako linka 228 a bude vedena pouze v trase Nádraží Uhříněves – Benice. Počet spojů zůstává v tomto úseku beze změny.
   Na základě požadavku MČ Praha-Královice na zlepšení dopravní obsluhy bude v přepravních špičkách pracovního dne část krátkých spojů linky 266, které jsou nyní ukončeny v zastávce Uhříněves, prodloužena po trase linky přes Hájek do Královic. Linka 266 současně změní označení na linku 229.
   V souvislosti s novou bytovou výstavbou podél ulice Ke Kříži bude nově zřízena zastávka Ke Kříži i v opačném směru (ve směru od Nového náměstí) pro linky 213, 228 a 325 v doposud nevyužívaném autobusovém zálivu cca 400 metrů za křižovatkou s ulicí Přátelství.


Otázky a odpovědi ke zkrácení linky 184 na Vypich

   Proč dochází ke zkrácení autobusové linky 184 na Vypich?
   Zrušení jedné ze dvou autobusových linek (180, 184 – dříve 174) v Patočkově ulici bylo obsahem dokumentace k prodloužení linky metra A do Nemocnice Motol již od roku 2007. Mělo k němu dojít automaticky ke dni otevření nového úseku metra A, tedy 6. dubna 2015.
   Nejméně polovina cestujících v autobusech v Patočkově jezdila v minulosti na Hradčanskou a Dejvickou z Řep a z Jihozápadního Města, tj. do otevření nového metra obyvatelé Patočkovy mohli využívat daleko častější nabídky spojů, než která by odpovídala jen poptávce místních. Po otevření nového úseku metra ovšem logicky došlo k zásadnímu úbytku tranzitujících cestujících a tudíž měl být doprovázen i odpovídajícím úbytkem počtu spojů.

   Kolik cestujících jezdilo autobusy v Patočkově před otevřením metra do Motola?
   Ještě před otevřením nového úseku metra A do Motola v roce 2015 bylo vytížení autobusových spojů v nejsilnějším profilu Patočkovy ulice v pracovní dny pouze na úrovni cca 45 % nabízené kapacity. V roce 2012 zde denně autobusy v obou směrech cestovalo celkem 14 230 cestujících (při kapacitní nabídce pro 31 410 lidí a souhrnném intervalu ve špičce 3 minuty).
   V okamžiku otevření metra do Motola (6. dubna 2015) ale nedošlo ke zrušení žádné linky v Patočkově ulici ani k prodloužení intervalů autobusových spojů. Praha 6 požádala o odložení tohoto opatření a o vyhodnocení reálných dopadů otevření metra na vytížení povrchových linek.

   Dopady otevření metra na počty cestujících v autobusech v Patočkově ulici?
   Cca dva měsíce po otevření metra do Motola kleslo vytížení autobusových spojů v nejsilnějším profilu Patočkovy ulice v pracovní dny pouze na úroveň cca 26 % nabízené kapacity. V květnu 2015 zde denně autobusy 180 a 184 v obou směrech cestovalo již jen celkem 7 930 cestujících (při kapacitní nabídce pro 30 240 lidí a zachovaném souhrnném intervalu ve špičce  minuty). Počet přepravených cestujících klesl na 56 % stavu před metrem, kapacitní nabídka i intervaly přitom ale zůstaly na sto procentech původního stavu.

   Proč byla linka 184 v říjnu 2015 omezena na Patočkově jen částečně?
   K říjnu 2015 ROPID opět předložil dopravní opatření spočívající ve zrušení jedné z autobusových linek na Patočkově ulici. Vzhledem k tomu, že do stanice Nemocnice Motol v pracovní dny nejely všechny vlaky metra, Praha 6 souhlasila pouze s částečným omezením provozu jedné z linek, konkrétně linky 184. Od října 2015 tak byla polovina spojů linky 184 zkrácena ve směru od Jihozápadního Města na Vypich.
   Dílčí omezení provozu linky 184 zvýšilo průměrné vytížení autobusových spojů v Patočkově z 26 % pouze na 35 %. Počet přepravených osob během pracovního dne se v roce 2016 nadále pohyboval okolo 8 000 denně (při kapacitní nabídce pro 25 020 lidí a střídavých intervalech ve špičce 3 a 6 minut).

   Jak se na provozu autobusů na Praze 6 projevilo otevření tunelového komplexu Blanka?
   Po otevření tunelového komplexu Blanka se zhoršila plynulost průjezdu autobusových spojů linek 180 i 184 od Prašného mostu přes Malovanku a Patočkovu ulici na Vypich. Linka 184 slouží pro základní spojení cca 20 000 cestujících od Nemocnice Motol do Nových Butovic a na Velkou Ohradu. Zpoždění nejméně čtvrtiny spojů linky 184 z Patočkovy ulice, která se projevila na Jihozápadním Městě, činila na podzim 2015 i 2016 cca 20–30 minut. Proto MČ Praha 13 požádala o zkrácení linky 184 na Vypich, aby se snížilo zpožďování jejích spojů a linka opět lépe fungovala.

   Jaká opatření umožňují nynější zkrácení linky 184 na Vypich?
   Vzhledem k tomu, že bude od 29. 4. 2017 na novém úseku metra zrušen pásmový provoz a všechny vlaky pojedou celotýdenně do stanice Nemocnice Motol, dále bude realizováno zkrácení intervalu na lince A každý den večer až do cca 23. hodiny z 10 na 7,5 minuty, dojde ke zkrácení intervalu na lince 180 v mimošpičkových obdobích z 15 na 12 minut a večer do 23. hodiny z 20 na 15 minut, může být naplněn závazek z roku 2007 a linka 184 zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich.

   Jste si vědomi, že cestující v Patočkově toto opatření poškodí?
   Hl. m. Praha i ROPID jsou si vědomi, že omezení spojů v Patočkově ulici není vůči místním obyvatelům zvyklým na vyšší počet spojů zcela spravedlivé, nicméně reálně zde po otevření metra došlo k poklesu vytížení autobusů o cca polovinu, tudíž o polovinu logicky klesá i počet spojů. V souvislosti s řadou okolností jen tento proces probíhal postupně, nikoli najednou v dubnu 2015, jak původně měl.
   V rámci celého území Prahy 6 v letech 2014–2016 vynaložilo hl. m. Praha na posily spojů PID cca 0,5 mld. Kč ročně navíc. Aby tato posílení, která pomohla desítkám tisíc cestujících, byla možná, je třeba bohužel řešit i dílčí úspory tam, kde mají své odůvodnění. Samozřejmě to nikoho netěší, ale i objem prostředků na PID má své limity.


Regionální den PID 13. 5. 2017 ve Velkých Přílepech

   V sobotu 13. května 2017 se bude ve Velkých Přílepech konat Regionální den Pražské integrované dopravy. V době cca od 10:00 do 17:00 se můžete těšit na bohatý doprovodný program nejen ve Velkých Přílepech, ale také v Úněticích při příležitosti 6. výroční znovuotevření Únětického pivovaru. Na své si přijdou zejména milovníci historických vozidel, bohatý doprovodný program je ale určen všem zájemcům, dětem i dospělým.
   Od stanice metra Bořislavka bude provozována zvláštní autobusová linka s historickými vozidly, která společně s posílenou pravidelnou linkou 316 zajistí lepší spojení z metropole na tuto akci. Další zvláštní autobusová linka, která bude v Noutonicích navázána na příjezdy a odjezdy výletního vlaku Cyklohráček, propojí roztocké nádraží, Únětický pivovar, Velké Přílepy a zříceninu hradu Okoř.

Linky historických autobusů
• Linka PID 1 Roztoky, nádraží – Únětice, Pivovar – Velké Přílepy – Noutonice (Cyklohráček) – Okoř
• Linka PID 2 (316) Bořislavka – Horoměřice – Velké Přílepy – Tursko – Holubice

Na co se můžete těšit:
• Jízdy autobusem Karosa ŠD 11 a dalšími historickými vozidly
• Promítání filmů s dopravní tématikou pro malé i velké diváky v kině Velké Přílepy
• Řemeslné trhy a kolotoče vč. zajištěného občerstvení
• Únětické pivo z pivovaru Únětice
• Další doprovodný program v Úněticích při příležitosti 6. výročí znovuotevření Únětického pivovaru
   Podrobné informace k této akci se připravují a budou všem k dispozici na https://ropid.cz/plan-akci-v-roce-2017/.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 443,17kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno