Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Omezení provozu – ul. Archimédova, zastávky MHD "Sídliště Petrovice"

Aktualizace 3.5.2017: Změna termínů, doplněn termín pro Milánská jih.

Aktualizace 29.3.2017: Dle sdělení zástupce zhotovitele bude v ul. Archimédova u zastávky „Sídliště Petrovice“ směr Háje dne 4.4.2017 v době od 8,00 do 17,00 hod realizována pokládka panelů pro zastávkový záliv. Podél staveniště zastaví auto „s rukou“ a osadí panely. Provoz bude dočasně řízen pracovníky stavby.

 

Termín: 20.3.2017 – 9.4.2017 (Archimédova západ I. etapa)
           10.4.2017 – 20.4.2017 (Archimédova západ II. etapa)
           2.5.2017 – 24.5.2017 (Archimédova východ I. etapa)
           25.5.2017 – 2.6.2017 (Archimédova východ II. etapa)
           2.5.2017 – 24.5.2017 (Milánská jih)

Z důvodu opravy vozovky, zastávkového zálivu zastávky MHD „Sídliště Petrovice“ a chodníku dojde v ul. Archimédově k částečnému omezení provozu.

Zároveň dojde k dočasnému přemístění zastávek MHD „Sídliště Petrovice“, cca 50 m proti směru jízdy. V termínu 20. 3. 2017 – 9. 4. 2017 bude přemístěna zastávka ve směru Jakobiho a v termínu
21. 4. 2017 – 9. 5. 2017 zastávka ve směru Poliklinika Petrovice.

Bližší informace je možné získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15 – tel. 281 003 668.


Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
             IČ: 63834197
             odpovědný pracovník: pí. Holasová
             telefon: 257 015 739

Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČ: 47114444
                odpovědný pracovník: p. Vachtl
                telefon: 602 208 653


Řidiči budou o dopravním omezení podrobně informováni umístěným dopravním a informativním značením a zařízením.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Situace

Velikost souboru: 4,51MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno