Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Omezení provozu – ul. Starodubečská, Praha 10 - Dubeč

Termín:  I. etapa 2.10.2017 – 19.10.2017
              II. etapa 23.10.2017 – 19.11.2017

Z důvodu realizace opravy povrchu komunikace bude v uvedených termínech část ul. Starodubečské uzavřena. V I. etapě bude pro IAD úplně uzavřena část komunikace Starodubečské v úseku od křižovatky Kalašova x U hodin po křižovatku s ul. V Křížkách. Ve II. etapě bude pro IAD úplně uzavřena část komunikace Starodubečské v úseku od křižovatky s ul. U starého splavu po křižovatku s ul. Kalašova.

Objízdná trasa 1. etapa: Transit – ul. Kutnohorská, Přátelství, K Netlukám, Pod Jankovem, Ke Kolodějskému zámku a Netlucká (obousměrně). Místní doprava – Městská, Štramberská, V Křížkách.
Objízdná trasa 2. etapa: Transit – ul. Městská, Dolnoměcholupská, Kutnohorská, Přátelství,
K Netlukám, Pod Jankovem, Ke Kolodějskému zámku, Netlucká (obousměrně). Místní doprava – ul. U Starého splavu, Městská.

Linky PID 111, 240, 329 a 909 budou vedeny v 1. etapě ul. Starodubečskou, Městskou, Štramberskou a V Křížkách. Přemisťuje se zastávka „Škola Dubeč“ z ul. Starodubečské, do ul. V Křížkách, před konec chodníku u domu č.p. 85/10. Linka MHD 253 směr Za Pavilonem bude vedena ze zastávky „Štěrboholy“ do ul. Ústřední, K Lesíku, Slatiny, V Křížkách, Štramberská, Městská, Starodubečská. Ve směru Štěrboholy bude vedena ul. V Křížkách. Přemisťuje se zastávka „Škola Dubeč“.

Linky PID 111, 240, 329 a 909 budou vedeny v 2. etapě ul. Starodubečskou, U Starého splavu, Městskou. Přemisťuje se zastávka „Za Pavilonem“ směr Koloděje z ul. Starodubečské do ul. Městské, cca 20m před křižovatku s ul. U Pavilonu, před víceúčelové hřiště. Ve směru Skalka se zastávka „Za Pavilonem“ přemisťuje z ul. Starodubečské do ul. U Starého splavu, naproti ul. U Viktorky, před rohový objekt domu č. 617.

Bližší informace je možné získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 15 – tel. 281 003 668.


Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
              IČ: 63834197
              odpovědný pracovník: p. Ondřej Pátek
              telefon: 602 274 741

Zhotovitel: Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560
               odpovědný pracovník: p. Aleš Hettner
               telefon: 724 112 535

Řidiči budou o dopravním omezení podrobně informováni umístěným dopravním a informativním značením a zařízením.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

I. etapa

Velikost souboru: 1,48MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


II. etapa

Velikost souboru: 2,42MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Objízdné trasy

Velikost souboru: 6,64MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno