Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Praha 10, Livornská - oprava komunikace

Ve dnech 15.05.2017 - 31.05.2017 (dle etap) bude v ulici Livornská, Praha 10 – Horní Měcholupy, probíhat oprava povrchu vozovky.

   1. etapa   15.05.2017 – 20.05.2017 (Livornská slepý konec, NN3506)
   2. etapa  21.05.2017 – 26.05.2017 (úsek mezi Boleveckou a NN3505 – před č.p. 441)
   3. etapa    27.05.2017 – 31.05.2017 (úsek mezi NN3505 – před č.p. 441 –Milánská)

Situace dopravního značení  - možno k nahlédnutí na Úřadu městské části Praha 15, odboru dopravy, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, 6. patro, č. dveří 608, a to v úřední dny (pondělí, středa 8:00 – 17:30 hod.) nebo v ostatních dnech po telefonické nebo jiné domluvě.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy