Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Přerušení provozu na komunikaci Ústřední

Ve dnech 12.07.2017 – 31.10.2017 bude přerušen provoz na komunikaci Ústřední (v úseku Upravená – Novoštěrboholská) v souvislosti s rekonstrukcí vozovky a kanalizace. Bude pouze umožněn přístup rezidentů k nemovitostem.

Objízdné trasy v obou směrech budou zřetelně vyznačeny dopravním značením a budou vedeny po komunikacích Ústřední - Černokostelecká – Štěrboholská spojka – Národních hrdinů - Českobrodská nebo Ústřední - Nedokončená – Českobrodská – viz situace.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČ: 608 38 744
                odpovědný pracovník: Vladimír Mašín
                telefon: 602 275 431

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Objízdné trasy

Velikost souboru: 1 004,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno