Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Uzavírky a objížďky komunikace Přátelství - 2.-6. fáze 3. etapy

Vážení,

v rámci projednání 2.-6. fáze 3. etapy uzavírky a objížďky komunikace Přátelství Vám posíláme následující
informace:

Práce se díky bezkonfliktnímu průběhu prací daří zhotoviteli realizovat s několikatýdenním předstihem oproti plánovaným předpokladům. K 18. červnu tak bude ukončena rekonstrukce úseku Málkovská - Pánkova.

V návaznosti na 1. fázi 3. etapy (25.5. -18.6.2017) se začnou opravovat další části komunikace v úseku Pánkova/K poště - K Říčanům a spolu s nimi od 5. fáze i severní část vozovky v úseku K Říčanům - kruhový objezd K Netlukám. To si vyžádá postupné uzavírky navazujících ulic Pánkova, spojky Kolovraty-Královice, K Říčanům a K poště, zjednosměrnění komunikací včetně vyznačení objízdných tras a umístění semaforů pro kyvadlové řízení provozu v úseku Pánkova/K poště - K Říčanům (viz přiložené mapky 2.-6. fáze).

Termíny pro 2.-6. fázi 3. etapy jsou následující:
   • 3. etapa, 2. fáze -19.6. - 4.7.2017
   • 3. etapa, 3. fáze - 5.7. - 21.7.2017
   • 3. etapa, 4. fáze - 22.7. - 23.7.2017
   • 3. etapa, 5. fáze - 24.7. - 11.8.2017
   • 3. etapa, 6. fáze - 12.8. - 13.8.2017

Tranzitní nákladní doprava ve směru z Prahy bude stejně jako v předchozích dvou etapách ve směru na Brno, resp. Kutnou Horu odkloněna od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a Dl (viz mapa ŠDV A). Řidiči mohou využít i alternativní trasu na Dl: Františka Diviše - Novopetrovická - Výstavní - Mírového hnutí - Pod Chodovem (viz mapa ŠDV_B).

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 t ve směru do Prahy rovněž zůstává stejná, tj. bude již v Říčanech značena objížďkou z ul. Černokostelecká na ul. Říčanská a dále po silnici 11/101 na dálnici D1.

Autobusové linky 227 a 906 budou ve 2. fázi 3. etapy ve směru do Nedvězí vedeny z Kolovrat odklonem přes Říčany (Mírová - K Říčanům - Kolovratská - Říčanská - Únorová); ve směru na Háje ulicí Málkovská na ulici Přátelství. Další změny v provozu městských a příměstských linek BUS PID budou v návaznosti na  omezení v jednotlivých fázích 3. etapy postupně DPP a Rapidem zveřejňovány .

Rozhodnutí o povolení 2.-6. fáze 3. etapy uzavírky a nařízení objížďky vydá v nejbližších dnech zdejší odbor dopravních agend MHMP. Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu k dopravnímu značení na území HI. m. Prahy vydá rovněž MHMP ODA a bude zveřejněno na úřední desce MHMP včetně odkazů na situace 010 a ŠDV.

S pozdravem


Ing. Filip Kolerus
specialista silničního správního úřadu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravních agend
Oddělení silničního správního úřadu
Jungmannova 35/29,11000 Praha 1
Tel.: +420 236 004 399
filip.kolerus@praha.eu

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor dopravy

Soubory ke stažení

Originál dokumentu včetně příloh

Velikost souboru: 3,34MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno