Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Majetkový

  • Zajišťuje na úseku samostatné působnosti evidenci, správu a údržbu majetku MČ Praha 15 a vykonává správu na úseku hospodaření s byty v obecních domech, včetně přípravy a realizace investiční výstavby.
  • Vede agendu nebytových prostor
  • Vede soudní spory o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, spolupráce ve věcech bytové a pozemkové agendy, majetkových převodů apod., uzavírá dohody o složení depozita ve věcech výměny bytu mezi neplatičem a druhým nájemcem, platícím dluh váznoucí na bytě.
  • Navrhuje výkony rozhodnutí vyklizením bytu, příprava smluv podle potřeby majetkového odboru, právní pomoc při řešení problematických pronájmů nebytových prostor.

 

Městská část Praha 15 vyhlašuje záměr na prodej souboru nemovitých věcí areálu č.p. 822 s příslušenstvím

Záměr prodat, formou výběrového řízení, soubor nemovitých věcí areálu č.p. 822 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše k. ú. Hostivař, o výměře 11 872 m², včetně všech součástí, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 15

Podrobnosti