Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výzva - zakázka malého rozsahu "Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021"

Městská část Praha 15, Úřad městské části Prahy 15, odbor životního prostředí vás vyzývá k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“

Podrobnosti