Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výzva - zakázka malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akci s názvem 'Zřízení nové služebny MP hl. m. Prahy'"

Oznamujeme, že bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby:
Zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akci s názvem
"Zřízení nové služebny MP hl. m. Prahy"

Podrobné informace je možné získat na tel. čísle: +420 281 003 615
Kontaktní osoba: Ing. Hana Černá, MPA

 

Praha dne 7.2.2018


                                                                                                                         Mgr. AIeš Cejnar, MPA
                                                                                                                      tajemník úřadu MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 155,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Výzva k podání nabídek

Velikost souboru: 1,89MB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Smlouva o dílo

Velikost souboru: 34,54kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Vyjádření institutu plánování a rozvoje HMP

Velikost souboru: 552,22kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno