Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout garážové stání č. 12 v objektu Janovská 486, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z  Á  M  Ě  R
p r o n a j m o u t

panu Lukáši Jáchimovi, bytem Janovská 396, Praha 10, garážové stání č. 12 v objektu Janovská 486, Praha 10, celková výměra 19,60 m2, výše nájemného 1411,00 Kč/měsíc.


Doba nájmu neurčitá


Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 


Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

 

Záměr bude zveřejněn po dobu od 31. 08. 2018 do 17. 09. 2018.


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 30. 08. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 170,40kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno