Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr pronajmout nebytový prostor - Golfová č. p. 910/10, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
p r o n a j m o u t

na období dalších 5 let nebytový prostor o výměře 40,84 m2 v 1. podlaží objektu Golfová č. p. 910/10 v Praze 10, za účelem provozování vzorkové prodejny reklamních předmětů a kanceláře, stávajícímu nájemci společnosti R-PROMOTION PRAHA s.r.o., se sídlem Pražská č. p. 810/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 26430452.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro

 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit písemně své nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.


Záměr bude zveřejněn po dobu od 11.07.2018 do 27.07.2018


 

.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 10.07.2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 288,93kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno