Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záměr vypůjčit nebytový prostor - Boloňská 310/18, Praha 10

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15
Boloňská 478/1, Praha 10

o z n a m u j e
ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Z   Á  M   Ě   R
v y p ů j č i t,

na základě změny v osobě vypůjčitele, nebytové prostory ve 2. NP, v objektu Boloňská č. p. 310/18, Praha 10, za účelem využití pro spolkovou činnost, na dobu určitou, do 05. 04. 2020, pro spolek Liga lesní moudrosti - kmen Tančící Lososi, se sídlem Boloňská 309/22, 109 00 Praha 10, IČO 06259693.

 

Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 6. patro.


 

Poučení:

Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a popř. předložit  písemně  své  nabídky prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 15, nejpozději do posledního dne zveřejnění.

 

Záměr bude zveřejněn po dobu od 31. 08. 2018 do 17. 09. 2018.

 


.........................................
Milan Wenzl
starosta MČ Praha 15


V Praze dne 30. 08. 2018

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor majetkový

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 187,97kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno