Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Občanskosprávních agend

Jak postupovat v různých životních situacích najdete zejména zde (na portálu veřejné správy) popř. na následujích stránkách:

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo spravedlnosti

Veřejný ochránce práv - ombudsman

nebo přes odkaz u služby.

Podrobný popis činnosti odboru

Ověřování listin, podpisů a Czechpoint

Vážení občané,

bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že

ověřování listin, podpisů a služby Czechpoint

budou z důvodu nemoci prováděny pouze

v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.30 hod.(s využitím vyvolávacího systému)

Služby Czechpointu (výpisy, konverze, datové schránky,)

od 12.00 hod. pouze ve 4. patře, kanceláři  č. 408,

(bez využití vyvolávacího systému).

Toto omezení platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Podrobnosti

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 v souladu se zákonem Č. 89/1995 Sb., 'o státní statistické službě , ve znění pozdějš ích předpisů , každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2018"

Podrobnosti

Nalezeny klíče

Během voleb se v ZŠ Křimická našly klíče. Kdo je ztratil, ať kontaktuje na úřadě MČ Praha 15 pí. Kalousovou. Tel. 281 003 218.

Podrobnosti

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let.

Podrobnosti

Nové kontaktní místo Opencard

Uživatelé karty Opencard, jejíž platnost končí letos, by měli včas počítat s výměnou staré karty za novou s platností na další čtyři roky.

Podrobnosti