Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Občanskosprávních agend

Jak postupovat v různých životních situacích najdete zejména zde (na portálu veřejné správy) popř. na následujích stránkách:

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo spravedlnosti

Veřejný ochránce práv - ombudsman

nebo přes odkaz u služby.

Podrobný popis činnosti odboru

Nové kontaktní místo Opencard

Uživatelé karty Opencard, jejíž platnost končí letos, by měli včas počítat s výměnou staré karty za novou s platností na další čtyři roky.

Podrobnosti

Nová služba CzechPoint

V pilotním provozu odstartovala nová služba CzechPoint. Tato služba Vám umožní otestovat Váš dokument, zda je možná autorizovaná konverze z elektronické podoby do podoby listinné na místech CzechPoint.

Podrobnosti