Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený
cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí,
se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas
s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let.

V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

 

 

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor občanskosprávních agend

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 783,13kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno