Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu] bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

 


Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor občanskosprávních agend

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 928,92kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno