Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

12.10.2017 doklad ve výrobě   12.10.2017 doklad ve výrobě  
11.10.2017 doklad ve výrobě   11.10.2017 doklad ve výrobě  
10.10.2017 doklad ve výrobě   10.10.2017 doklad ve výrobě  
9.10.2017 doklad ve výrobě   9.10.2017 doklad ve výrobě  
5.10.2017 doklad vyroben 16.10.2017 5.10.2017 doklad ve výrobě  
4.10.2017 doklad vyroben 16.10.2017 4.10.2017 doklad vyroben 16.10.2017
3.10.2017 doklad vyroben 12.10.2017 3.10.2017 doklad vyroben 16.10.2017
2.10.2017 doklad vyroben 10.10.2017 2.10.2017 doklad vyroben 12.10.2017
27.9.2017 doklad vyroben 10.10.2017 27.9.2017 doklad vyroben 10.10.2017
26.9.2017 doklad vyroben 10.10.2017 26.9.2017 doklad vyroben 10.10.2017