Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

17.9.2018 doklad ve výrobě   17.9.2018 doklad ve výrobě  
13.9.2018 doklad ve výrobě   13.9.2018 doklad ve výrobě  
12.9.2018 doklad ve výrobě   12.9.2018 doklad ve výrobě  
11.9.2018 doklad ve výrobě   11.9.2018 doklad ve výrobě  
10.9.2018 doklad ve výrobě   10.9.2018 doklad ve výrobě  
6.9.2018 doklad ve výrobě   6.9.2018 doklad ve výrobě  
5.9.2018 doklad ve výrobě   5.9.2018 doklad ve výrobě  
4.9.2018 doklad vyroben 18.9.2018 4.9.2018 doklad vyroben 18.9.2018
3.9.2018 doklad vyroben 18.9.2018 3.9.2018 doklad vyroben 18.9.2018
30.8.2018 doklad vyroben 17.9.2018 30.8.2018 doklad vyroben 17.9.2018
29.8.2018 doklad vyroben 17.9.2018 29.8.2018 doklad vyroben 17.9.2018
28.8.2018 doklad vyroben 12.9.2018 28.8.2018 doklad vyroben 12.9.2018
27.8.2018 doklad vyroben 12.9.2018 27.8.2018 doklad vyroben 12.9.2018
23.8.2018 doklad vyroben 11.9.2018 23.8.2018 doklad vyroben 11.9.2018
22.8.2018 doklad vyroben 11.9.2018 22.8.2018 doklad vyroben 11.9.2018
21.8.2018 doklad vyroben 10.9.2018 21.8.2018 doklad vyroben 10.9.2018
20.8.2018 doklad vyroben 3.9.2018 20.8.2018 doklad vyroben 3.9.2018
16.8.2018 doklad vyroben 3.9.2018 16.8.2018 doklad vyroben 3.9.2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.