Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

Správní úkony nelze hradit platební kartou.
 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

15.5.2019 doklad ve výrobě   15.5.2019 doklad ve výrobě  
14.5.2019 doklad ve výrobě   14.5.2019 doklad ve výrobě  
13.5.2019 doklad ve výrobě   13.5.2019 doklad ve výrobě  
9.5.2019 doklad ve výrobě   9.5.2019 doklad ve výrobě  
7.5.2019 doklad ve výrobě   7.5.2019 doklad ve výrobě  
6.5.2019 doklad ve výrobě   6.5.2019 doklad ve výrobě  
2.5.2019 doklad ve výrobě   2.5.2019 doklad ve výrobě  
30.4.2019 doklad vyroben 16.5.2019 30.4.2019 doklad vyroben 16.5.2019
29.4.2019 doklad vyroben 16.5.2019 29.4.2019 doklad vyroben 16.5.2019
25.4.2019 doklad vyroben 14.5.2019 25.4.2019 doklad vyroben 14.5.2019
24.4.2019 doklad vyroben 14.5.2019 24.4.2019 doklad vyroben 14.5.2019
23.4.2019 doklad vyroben 14.5.2019 23.4.2019 doklad vyroben 14.5.2019
18.4.2019 doklad vyroben 7.5.2019 18.4.2019 doklad vyroben 7.5.2019

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 najdete zde.
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 najdete zde.