Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu

Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 15, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v úředních hodinách:

v pondělí a ve středu od 8 do 17.30,
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:

  • žádost o OP byla podána na jiném úřadě než na Úřadu MČ Praha 15
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti

 

Občanské průkazy

Cestovní doklady s biometrickými údaji

žádost podána dne

stav  podané žádosti

připraveno k převzetí dne

žádost podána dne

stav podané žádosti

připraveno k převzetí dne

21.9.2017 doklad ve výrobě   21.9.2017 doklad ve výrobě  
20.9.2017 doklad ve výrobě   20.9.2017 doklad ve výrobě  
19.9.2017 doklad ve výrobě   19.9.2017 doklad ve výrobě  
18.9.2017 doklad ve výrobě   18.9.2017 doklad ve výrobě  
14.9.2017 doklad ve výrobě   14.9.2017 doklad ve výrobě  
13.9.2017 doklad vyroben 25.9.2017 13.9.2017 doklad vyroben 25.9.2017
12.9.2017 doklad vyroben 25.9.2017 12.9.2017 doklad vyroben 25.9.2017
11.9.2017 doklad vyroben 20.9.2017 11.9.2017 doklad vyroben 20.9.2017
7.9.2017 doklad vyroben 18.9.2017 7.9.2017 doklad vyroben 20.9.2017
6.9.2017 doklad vyroben 18.9.2017 6.9.2017 doklad vyroben 18.9.2017
5.9..2017 doklad vyroben 14.9.2017 5.9..2017 doklad vyroben 18.9.2017