Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Matrika Úřadu městské části Praha 15 oznamuje snoubencům, že má termíny k uzavření manželství v následujících dnech. Po dohodě je možnost konání svatebního obřadu i v jiný termín, který podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč.


Termíny na rok 2017

 Leden    Červenec  
 pátek 13.1.2017  pátek 14.7.2017
 pátek 27.1.2017  pátek 28.7.2017
 Únor    Srpen  
 pátek 10.2.2017  pátek 11.8.2017
 pátek 24.2.2017  pátek 25.8.2017
 Březen    Září  
 pátek 10.3.2017  pátek 8.9.2017
 pátek 31.3.2017  pátek 29.9.2017
 Duben    Říjen  
 pátek 28.4.2017  pátek 13.10.2017
     pátek 27.10.2017
 Květen    Listopad  
 pátek 12.5.2017  pátek 10.11.2017
 pátek 26.5.2017  pátek 24.11.2017
 Červen    Prosinec  
 pátek 9.6.2017  pátek 8.12.2017
 pátek 30.6.2017    

 

Obřadní síň se nachází přímo v budově našeho úřadu. Žádosti k uzavření manželství se vyřizují na adrese:
Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10, oddělení matrik, telefon: 281 003 223, 281 003 111.

4.11.2016                                                                 Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                tajemník

Originál dokumentu najdete zde (PDF, 310 kB)

 

 

Matrika Úřadu městské části Praha 15 oznamuje snoubencům, že má termíny k uzavření manželství v následujících dnech. Začátky obřadů v těchto stanovených dnech jsou v 9:00, 9:45,10:30,11:15 a ve 12:00.


Termíny na rok 2018

 Leden    Červenec  
 pátek 12.01.2018  pátek 13.07.2018
 pátek 26.01.2018  pátek 27.07.2018
 Únor    Srpen  
 pátek 09.02.2018  pátek 10.08.2018
 pátek 23.02.2018  pátek 31.08.2018
 Březen    Září  
 pátek 09.03.2018  pátek 14.09.2018
 Duben    Říjen  
 pátek 13.04.2018  pátek 12.10.2018
 pátek 27.04.2018  pátek 26.10.2018
 Květen    Listopad  
 pátek 11.05.2018  pátek 09.11.2018
 pátek 25.05.2018  pátek 30.11.2018
 Červen    Prosinec  
 pátek 08.06.2018  pátek 14.12.2018
 pátek 29.06.2018    

 

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou městské části.
Toto povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč. Upozorňujeme snoubence, že sňatečné obřady, jejichž konání bude povoleno v pátek mimo termíny stanovené radou MČ, povolujeme nejpozději ve 13:00, v sobotu nejpozději ve 12:00.
Obřadní síň se nachází přímo v budově našeho úřadu. Žádosti k uzavření manželství se vyřizují na adrese: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478, Praha 10, oddělení matrik, telefon 281 003 223, 281 003 111.


13.11.2017                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                   tajemník

Originál dokumentu najdete zde (PDF, 451 kB)