Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor Školství, kultury a zdravotnictví

Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v oblasti školství, kultury, tělovýchovy, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence a oblasti národnostních menšin.

Rozsah působnosti je vymezen především Statutem hl. m. Prahy, v platném znění a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

UBRAŇ SE - Kurz sebeobrany pro příchozí zdarma

Kurz povede ing. Karel Strnad, 7. dan karate, který působil na ředitelství policie České republiky jako vedoucí skupiny specielních příprav zásahových jednotek, společně s trenéry: Petrem Bauerem, 2. dan karate a Janou Durajovou, 2. dan karate.

Podrobnosti