Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Termíny zápisů do 1. tříd ZÁKLADNÍCH ŠKOL zřizovaných MČ Praha 15 pro školní rok 2018/2019

Základní škola ZŠ Křimická ZŠ Nad Přehradou ZŠ Veronské náměstí ZŠ Hostivař ZŠ Hornoměcholupská
Adresa Křimická 314
109 00 Praha 10
Nad Přehradou 469
109 00  Praha 10
Veronské náměstí 391
109 00   Praha 10
Kozinova 1000
102 00   Praha 10
Hornoměcholupská 873
102 00   Praha 10
Webové
stránky
www.krimicka.cz www.zsnpr.cz www.zsvn.cz www.zshostivar.cz www.hornomep.cz
Termíny 4. a  5. dubna 2018
od 14:00 h - 18:00 h
11. a 12. dubna 2018
od 14:00 h - 18:00 h
4. a  5. dubna 2018
od 13:00 h - 18:00 h
4. a  5. dubna 2018
od 13:00 h - 17:00 h
9. a 10. dubna 2018
od 14:00 h - 18:00 h

 

Autor článku: oit@praha15.cz Školství