Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení dotačních programů I a V

Městská část Praha 15

se sídlem Boloňská 478/1,

109 00  Praha 10

vyhlašuje

na rok 2018 dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15, a to

  1. Dotační program I – podpora sportu dětí a mládeže,
  2. Dotační program V – podpora sportu seniorů.

I. 1. Účelem dotačních programů je poskytnutí finančních prostředků na podporu sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 v dětských a mládežnických  věkových  kategoriích (tj. ve věku do 18 let) a seniorských věkových kategoriích (tj.  ve věku 60 let a více) realizovaných u sportovních organizací na území hlavního města Prahy, která je koncipována jako adresný příspěvek pro zajišťování jejich sportovního vyžití (dále jen „programová dotace“).

Celé znění najdete zde (DOCX, 36 kB).

Autor článku: oit@praha15.cz Sport