Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení dotačního programu II - účast na soutěžích

Městská část Praha 15 vyhlašuje usnesením Rady Městské části Praha 15
číslo R - 1415 ze dne 3.5. 2017
Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory
sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 (k.ú Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař)
na rok 2017


Vyhlášený program:

Program II – účast na soutěžích

Termín uzávěrky:

31. května 2017 do 18 hodin

Způsob podání:

Žádost o dotační program v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař), uložené v zalepené obálce označené „Dotační program v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 na rok 2017 – Program II přijímá odbor školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00 Praha 10.

Žádosti se přijímají nejpozději v den uzávěrky do 18 hodin.

Konzultace:

   - 17. května 2017   15,00 – 18,00 hodin (zasedací místnost - 2. patro)
   - Odbor školství, kultury a zdravotnictví UMČ P15, Boloňská 478/1,
     č.dv.520 v úředních hodinách. tel: 281 003 520.

Autor článku: oit@praha15.cz Sport

Soubory ke stažení

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu

Velikost souboru: 30,29kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o poskytnutí programové dotace z rozpočtu MČ Praha 15

Velikost souboru: 20,73kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování programové dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz počtu účastníků mistrovských soutěží ČR jednotlivců

Velikost souboru: 29,00kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz počtu účastníků mistrovských soutěží ČR družstev

Velikost souboru: 36,50kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


Souhrnný výkaz počtu účastníků mistrovských soutěží ČR

Velikost souboru: 27,50kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz počtu účastníků mezinárodních soutěží jednotlivců

Velikost souboru: 29,00kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


Výkaz počtu účastníků mezinárodních soutěží družstev

Velikost souboru: 30,00kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


Souhrnný výkaz počtu účastníků mezinárodních soutěží

Velikost souboru: 27,50kB

formát XLS

Soubor ke stažení Nové okno


Čestné prohlášení o aktuálnosti dokladů

Velikost souboru: 43,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno