Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit obyvatel Městské části Praha 15

Příloha č. 1 USN R-1238
Městská část Praha 15 vyhlašuje usnesením Rady Městské části Praha 15
číslo R-1238 ze dne 9.1.2016

Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory
sportovních aktivit obyvatel Městské části Praha 15
(k.ú Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař) na rok 2017

 

Vyhlášený program:

Program I – podpora sportu dětí a mládeže
Program V – podpora sportu seniorů
Program VI – podpora sportu zdravotně a tělesně znevýhodněných

Termín uzávěrky:

31. ledna 2017 do 15 hodin  

Způsob podání:

Žádosti o dotační program v oblasti podpory sportovních aktivit obyvatel Městské části Praha 15 (k.ú. Horní Měcholupy a k.ú. Hostivař), uložené v zalepené obálce označené „Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit obyvatel Městské části Praha 15 na rok 2017 – Program I, Program V a Program VI“ přijímá odbor školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00 Praha 10.

Žádosti se přijímají nejpozději v den uzávěrky do 15 hodin.

Konzultace:

Odbor školství, kultury a zdravotnictví UMČ P15, Boloňská 478/1, č.dv.520
v úředních hodinách. tel: 281 003 520.

Autor článku: oit@praha15.cz Sport

Soubory ke stažení

Podmínky pro poskytnutí dotačních programů

Velikost souboru: 32,88kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o aktuálnosti dokladů

Velikost souboru: 43,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Program I - Výkaz členské základny KLUBY

Velikost souboru: 65,40kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Program V - Výkaz členské základny SENIOŘI

Velikost souboru: 41,67kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Program VI - Výkaz členské základny ZNEVÝHODNĚNÍ

Velikost souboru: 41,89kB

formát XLSX

Soubor ke stažení Nové okno


Vyúčtování programové dotace

Velikost souboru: 35,00kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno


Žádost o programovou dotaci

Velikost souboru: 20,73kB

formát DOCX

Soubor ke stažení Nové okno