Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Vyhlášení grantů na podporu sportovců Městské části Praha 15

Rada Městské části Praha 15 na svém zasedání dne 9.1.2017 schválila, na základě doporučení Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů, vyhlášení programových dotací (grantů) na podporu sportování obyvatel Městské části Praha 15 pro věkové kategorie mládež da 18 let, senioři nad 60 let a sportovci s zdravotním a tělesným  znevýhodněním.

Podmínky pro přidělení dotace a formuláře pro podání žádosti naleznete na www.praha15.cz - odbor školství, kultury a zdravotnictví - sport.

Uzávěrka podání žádostí je 31.1.2017.

Doporučuji všem zájemcům o podání žádosti, aby využili nabízené pomoci při zpracování žádosti formou konzultací.

                                                                                                                        Ing Karel Strnad Karel
                                                                         předseda výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů

Autor článku: oit@praha15.cz Sport