Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

TISKOVÁ ZPRÁVA: Preventivní akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky také v Praze: 23. – 30. listopadu 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se připojuje k osvětové kampani „Evropský týden testování na HIV a žloutenky“, která v mnoha státech Evropy, včetně ČR, proběhne v období od pátku 23. do pátku 30. listopadu 2018. Bude tak předcházet 1. prosinci, kdy je připomínán „Světový den boje proti AIDS“. V uváděné době budou mít lidé možnost se nechat zdarma otestovat na HIV infekci způsobující onemocnění AIDS a dále na žloutenku  B a C. Budou tak moci předejít eventuálnímu pozdnímu odhalení infekce.

Na území hl. m. Prahy se mohou zájemci nechat zdarma otestovat hned na 8 místech, a to právě již ve výše uváděném období, 23. - 30. listopadu. HSHMP tuto aktivitu velmi vítá,  proto se k této aktivitě připojuje, a zároveň vyzývá obyvatele hl. m. Prahy, kteří mají jakékoli pochybnosti, k aktivní účasti na této důležité preventivní akci. Zastřešující organizací kampaně na území ČR je Státní zdravotní ústav v Praze.


Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím. Akce je určena široké veřejnosti. Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.

 
HIV statistika v hl. m. Praze


K 30. 9. 2018 bylo na území hl. m. Prahy evidováno 1 630 HIV pozitivních lidí a u 269 osob se projevily klinické příznaky samotného onemocnění AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2017).  
 
Od ledna do konce září bylo v hl. m. Praze nově diagnostikováno celkem 89 HIV pozitivních případů, přičemž v září bylo HIV prokázáno u 9 lidí. V celé ČR bylo k 30. 9. 2018 evidováno 3 322 HIV pozitivních, z toho v 622 případech se již u pacientů objevily klinické příznaky nemoci AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2017).
 
V oblasti prevence přenosu viru HIV doporučuje HSHMP dodržovat osvědčená pravidla: věrnost v partnerských vztazích, při náhodném sexuálním kontaktu vždy správně a důsledně používat prezervativ, uživatelé drog by měli používat výhradně sterilní vybavení při injekčním užívání.
 

Statistika hepatitid v Praze


Z kumulativních statistik za období 1. 1. - 21. 11. 2018 plyne, že na území hlavního města Prahy bylo hlášeno 15 onemocnění žloutenkou A, 79 onemocnění žloutenkou B, celkem 44 onemocnění bylo hlášeno u žloutenky E a nejvyšší počet onemocnění byl hlášen u žloutenky typu C, kdy počet nemocných činil celkem 117 osob.
 
Včasný záchyt hepatitid vede k rychlému zahájení účinné léčby a dává velkou šanci na úplné vyléčení. HSHMP dlouhodobě doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B.
 
V rámci prevence tohoto onemocnění HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat pravidla osobní hygieny, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování, a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček.

 
Seznam testovacích míst v Praze

Viz. originál dokumentu v příloze.

 

Detailní informace

 
Bližší podrobnosti k akci Evropský testovací týden HIV a žloutenky jsou zveřejněny na internetových stránkách Národního programu HIV/AIDS v Česku http://www.prevencehiv.cz/otestuj-se-dodrzuj-lecbumysli-na-prevenci .
 
 
V Praze 23. 11. 2018
 
Tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy

Autor článku: oit@praha15.cz Zdravotnictví

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 361,38kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno