Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon je novelizován zákonem č. 179/2014 Sb. s účinností od 1.1.2015

  • důležitou změnou je zrušení místní příslušnosti pro evidenci zemědělského podnikatele, od 1.1.2015 může zemědělský podnikatel podat žádost o zápis do evidence zemědělských podnikatelů, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  • v § 2e odst. 1 citovaného zákona dochází k úpravě podmínek pro zemědělského podnikatele – fyzickou osobu. Původní podmínka dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům jsou nahrazeny plnou svéprávností
  • zemědělskou výrobou není pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely (§ 2e odst. 3)
  • další podstatnou změnou je zrušení zaměření zemědělské výroby (§ 2f odst. 3). Zaměření zemědělské výroby se již nebude vypisovat na osvědčení jako tomu bylo dosud a tato listina bude pouze průkazem o tom, že subjekt byl zapsán do Evidence zemědělského podnikatele.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor živnostenský