Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem "popelnic" v Praze

Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je pravidelně zajišťován určenými svozovými společnostmi. Četnost jejich svozu se pohybuje v rozmezí 1 x 14 dní až 7 x týdně.

Podrobnosti

Máte na zahradě studnu?

Máte na zahradě studnu a používáte vodu z ní na zalévání? Chcete vodu ze studny i nadále využívat? V takovém případě si zkontrolujte, kdy vám vyprší platnost povolení k nakládání s podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Podrobnosti

Úklid a údržba koryta toku Měcholupský potok

Odbor životního prostředí MČ Praha 15 oznamuje, že v termínu od 2.1.2017 do 13.1.2017 Lesy hl. m. Prahy provádějí úklid a údržbu profilu koryta Měcholupského potoka (retenční nádrž Hornoměcholupská – Plukovníka Mráze zaklenutí) a výřez náletových dřevin.

Podrobnosti