Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Výzva - zakázka malého rozsahu "Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021"

Městská část Praha 15, Úřad městské části Prahy 15, odbor životního prostředí vás vyzývá k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území městské části Praha 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“

Podrobnosti

Oznámení o přesunu stanoviště na tříděný odpad

Oznamujeme, že stanoviště na tříděný odpad u křižovatky ulic Lochotínská x Evy Olmerové  bylo nutno z technických důvodů přemístit do ulice Evy Olmerové (70 m směrem k bytové zástavbě).

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15 děkuje za pochopení.

Podrobnosti

Rizikové kácení v parku U BRANEK

Odbor životního prostředí ÚMČ P15 oznamuje, že dne 21.4.2018 od 8:00 do 10:00 proběhne v parku U Branek rizikové kácení stromu. Po dobu kácení budou obě dětská hřiště uzavřena. Při pohybu v parku dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Podrobnosti