Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Odbor životního prostředí

Podrobný popis činnosti odboru

Rizikové kácení v parku U BRANEK

Odbor životního prostředí ÚMČ P15 oznamuje, že dne 21.4.2018 od 8:00 do 10:00 proběhne v parku U Branek rizikové kácení stromu. Po dobu kácení budou obě dětská hřiště uzavřena. Při pohybu v parku dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Podrobnosti

Program Čistá energie Praha 2018

Usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 schválila Rada hl. m. Prahy podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 (dále jen „program“).

Podrobnosti