Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram sekání trávy - červen 2016

Harmonogram aktuální seče 6.6. - 27.6.2016

6.6 - 9.6. sídliště Hornoměcholupská, zahrady bytových domů Herbenova,
Hostišovská, Kobylákova
10.6 - 14.6. sídliště Groš
15.6 - 20.6. sídliště Košík, park Plískava, zahrady bytových domů U Továren
a V Chotejně, ostatní plochy
ve správě MČ Praha 15 v katastrálním území Hostivař
21.6 - 27.6. sídliště Horní Měcholupy a ostatní plochy ve správě MČ
v katastrálním území Horní Měcholupy

 

Časové rozložení prací dle uvedeného harmonogramu  se může měnit v závislosti na průběhu počasí a technických podmínkách.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí