Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram sekání trávy - květen, červen 2016

Harmonogram aktuální seče 5.5. - 6.6.2016

5.5. - 17.5. sídliště Hornoměcholupská, zahrady bytových domů Herbenova,
Hostišovská, Kobylákova
18.5. - 21.5. sídliště Groš
23.5. - 26.5. sídliště Košík, park Plískava, zahrady bytových domů U Továren
a V Chotejně, ostatní plochy
ve správě MČ Praha 15 v katastrálním území Hostivař
27.5. - 4.6. sídliště Horní Měcholupy a ostatní plochy ve správě MČ
v katastrálním území Horní Měcholupy
6.6. - 8.6. komunikační zeleň na území Horních Měcholupy a Hostivaře

 

   

 

 

   

     

 

Časové rozložení prací dle uvedeného harmonogramu  se může měnit v závislosti na průběhu počasí a technických podmínkách.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí