Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2016 najdete zde.
Informace za rok 2015 najdete zde.
Informace za rok 2014 najdete zde.
Informace za rok 2013 najdete zde.
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2017
čj. 00799/2017
FO Stavební úpravy bytového domu v ul. Jakobiho 330, 109 00 Praha – Petrovice Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
6.1.2017   čj.  1181/2017 KORMAK Praha a. s. Zrušení TS 3934 – výměna kabelů VN a NN ve stávající trase“, ulice Holoubkovská Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
3.1.2017   čj.  4228/2017 FO Stavební úpravy, nástavba a přístavba rodinného domu Štěrboholská 187/24, 102 00 Praha 15“, pozemek parc. č. 1510 Hostivař nástěnný kotel Vaillant VU 206/5-5 Ecotec plus o jm. tepelném příkonu cca 21 kW, třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
18.1.2016  čj.  3031/2017 Dessier s. r. o. Opěrná stěna na pozemku parc. č. 75, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
20.1.2017   čj. 3436/2017 KD Beta, a. s. Doplnění stávajícího oplocení víceúčelového hřiště v Rezlerově ulici Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
18.1.2017   čj. 3262/2017 FO Dostavba a přestavba objektu e. č. 88 na rodinný dům“, ulice Dobropolská Hostivař plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZSRB, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
5.1.2017   čj. 973/2017 FO Dostavba a stavební úpravy objektu na parcele č. kat. 1018/2 a novostavba administrativního objektu Hostivař dva plynové kotle Buderus G224-50L, stavební činnost Závazné stanovisko
16.1.2017   čj. 2685/2017 FO Stavba altánu na zahradě Toulcova dvora“, Kubatova 23/1 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017   čj. 4273/2017 SUNCAD, s. r. o. Garáž, sklad, Praha 15“, areál STK Auto-Veselý, ulice K Měcholupům Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
26.1.2017   čj. 4526/2017 STAVO Dostavba kanceláří a ubytovny v areálu firmy Půmevek, s. r. o.“, U Hostivařského nádraží 26 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017  čj. 4134/2017 sin spol. s r. o. Sportovní klub Dolní Měcholupy, parc. č. 571, 572/1, 572/2, 572/4, 542/5, 783/3, 784/1, Na Paloučku 223/11 Dolní Měcholupy dva kondenzační plynové kotle např. Junkers SK500-5ZB, stavební činnost Závazné stanovisko
30.1.2017   čj.  4888/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě Rozšíření tělocvičny – sportovní klub bojových umění Hostivař“,  Trhanovské náměstí 179/9, Hostivař plynový kondenzační kotel, stavební činnost Závazné stanovisko
30.1.2017   čj. 4896/2017 FO Kanalizační přípojka pro č. p. 522/2a, ulice U Transformátoru Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
27.1.2017   čj. 4671/2017 FO Přístavba rodinného domu č. p. 482, ulice K Lesíku, Praha 10“, pozemek parc. č. 297/1, 197/8, Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017   čj. 10118/2017 FO Novostavba rodinného domu Hostivař“, pozemek parc. č. 1302/43 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2017   čj. 5411 Smetanová cukrárna a. s. Smetanová cukrárna – změna prodejny na pekárnu“, Kutnohorská 371, pozemek parc. č. 32/1 Dolní Měcholupy dvě plynové rotační pece REVENT 724 G, každá o výkonu 100 kW, Závazné stanovisko
2.2.2017    čj.  5731/2017 FO Rekonstrukce a přístavba rodinného domu“, Netlucká 416/17, pozemek parc. č.  1104, 1105 Dubeč závěsný nástěnný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 2-17C o jmenovitém tepelném příkonu 17,4 kW, emisní třída 5, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6395/2017 FO Novostavba kanalizační přípojky“, pozemky parc. č. 1639, 1640, 1638, Za Drahou 464/9 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6358/2017 atelier VV Plocha pro kuřáky“ areál firmy Phoenix, lékárenský velkoobchod a. s.“, parc. č. 2616/2, K Pérovně 945/7 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6356/2017 atelier VV Hala SO 2 – bezpečnostní vstup do areálu“, Phoenix, lékárenský velkoobchod a. s.“, parc. č. 2616/3 2616/31, K Pérovně 945/7 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj.  6467/2017 FO Novostavba rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 476/3 Petrovice kondenzační pl. kotel, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
31.1.2017    čj. 5294/2017 LILA – architektonický ateliér s. r. o. Bytový a obchodní komplex Hostivař –  bloky F + G - zařízení staveniště Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
9.2.2017   čj. 6830/2017 PROFIREVIT s. r. o. Zařízení staveniště - zřízení nových lodžií a zateplení objektu v ulici Milánská 415-417, Praha 1 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
9.2.2017   čj. 6874/2017 FO Bytový dům Parmská“, vč. technické infrastruktury a zařízení staveniště Horní Měcholupy změna vytápění místo plynových kotlů  je navrženo připojení na centrální zdroj Závazné stanovisko
9.2.2017   čj.  6888/2017 FO Rodinný dům, Dačická ulice, pozemek parc.č. 305/1 Horní Měcholupy stavební činnost,krbová kamna Závazné stanovisko
14.2.2017   čj  7363/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 715-716, Praha – Hostivař“, pozemek parc. č. 2413/21, 1048/6, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.2.2017   čj.  7355/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 719-720,  Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.2.2017   čj.  7359/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 717-718, Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.3.2017   čj. 11794/2017 FO STL plynovodní přípojka D25, vodovodní přípojka a přípojka elektro na pozemek parc. č. 252 Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
6.3.2017   čj.  11052/2017 PROJEKT STUDIO Oprava lodžií, Nad Přehradou 408, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7834/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě STL plynovodní řad, STL plynová přípojka, vodovodní přípojka a přívod vodovodního potrubí na parcelu č. 139/10 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7844/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě STL plynovodní řad a STL přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka, přívod vodovodního a kanalizačního potrubí na parcelu č. 139/1 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
6.2.2017   čj. 6202/2017 Andrle Architekti s. r. o Přístavba rodinného domu, ulice Dačická Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017   čj.  9023/2017 FO Přípojka elektro NN na pozemek parc. č. 85, ulice Lochotínská Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj. 6463/2017 FO Zpevněná plocha  JUBEL“, U Továren 14 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj.  6453/2017 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – VI. etapa“, ulice Hornoměcholupská Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017   čj 9136/2017 FO Změna užívání z RD na BD“, Hostivařská 15/151 Hostivař plynový kotel,stavební činnost Závazné stanovisko
13.2.2017   čj.  7300/2017 Projektová kancelář Novostavba rodinného domu + přípojky inženýrských sítí + oplocení + sjezd“, pozemek parc. č. 524/16 Hostivař krbových kamen na dřevo a dřevěné brikety Haas + Sohn Salerno II o jm. tepelném příkonu cca 4,7 kW Závazné stanovisko
22.2.2017   čj.  8982/2017 FO BBP Boloňská, Praha 15, akce č. 60271 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
20.2.2017   čj.  8578/2017 d plus PČOV Uhříněves – zvětšení zásobního objemu koagulantu Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2017   čj.  10363/2017 Atelier PHA Zateplení bytového domu Chudenická 1081, 1082, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2017   čj.  10395/2017 d plus Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C – 1/4/715/01“, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  12928/2017 FO Drobné stavební úpravy skladu zahr. potřeb na ordinaci klinické logopedie v objektu občanské vybavenosti čp. 312, Boloňská Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.3.2017   čj. 11671/2017 ALMAPRO, s. r. o. Rozšíření sítě UPC Praha – Dolní Měcholupy / Za Zahradami Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7761/2017 AutoESA a. s. Rekonstrukce křižovatky Europark“, inženýrské sítě, ulice K Učilišti Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
13.2.2017    čj. 7261/2017 SINEKO Engineering s. r. o. ČOV BC 20, splašková kanalizace, čerpací stanice, výtlačné potrubí a přípojka NN Horní Měcholupy čistírna odpadních vod BIOCLEANER BC20 pro 20 – 25 EO Závazné stanovisko
20.2.2017   čj. 8451/2017 FO Stavební úpravy stávající zahradní chaty Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017    čj.  8824/2017 Architektonická kancelář KŘIVKA s. r. o. Novostavba garáže – Dostál Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
21.2.2017    čj. 8775/2017 FO Novostavba rodinného domu RD NOVA 77 Hostivař stavební činnost, krbová vložka Závazné stanovisko
1.3.2017     čj.  10536/2017 Inženýrská činnost ve stavebnictví Stavební úpravy stávajícího RD č. p. 1071/73, ulice Starodubečská Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
1.32017     čj. 10226/2017 DESSIER spol. s r. o. Demolice stávajícího rodinného domu na parcele p. č. 562, 563/1, k. ú. Dolní Měcholupy“ a „Novostavba rodinného domu REZIDENCE Exclusiv a připojení na stávající přípojky vody, kanalizace, NN a plynu“, Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel BAXI o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
7.3.2017    čj.  11463/2017 Sweco Hydroprojekt a. s. SZNR – rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10 číslo investiční akce 19C8400 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
3.4.2017    čj.  17835/2017 sinpps, s. r. o. Rekonstrukce technických objektů rybníka Lítožnice Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
9.3.2017    čj.  12016/2017 PSK TUZAR, s. r. o. Bytový dům U Jezírka“, Na Návsi 20/12 Dolní Měcholupy dva závěsné kondenzační plynové kotle typu Logamax plus GB 162-70, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 59,6 kW a emisní třídou NOx 5, Závazné stanovisko
13.3.2017    čj. 12387/2017 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Prodloužení vodovodního řadu DN 200 podél ul. Za Zastávkou, Praha 15 Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko