Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2016, 2015, 2014, 2013
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2017
čj. 00799/2017
FO Stavební úpravy bytového domu v ul. Jakobiho 330, 109 00 Praha – Petrovice Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
6.1.2017   čj.  1181/2017 KORMAK Praha a. s. Zrušení TS 3934 – výměna kabelů VN a NN ve stávající trase“, ulice Holoubkovská Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
3.1.2017   čj.  4228/2017 FO Stavební úpravy, nástavba a přístavba rodinného domu Štěrboholská 187/24, 102 00 Praha 15“, pozemek parc. č. 1510 Hostivař nástěnný kotel Vaillant VU 206/5-5 Ecotec plus o jm. tepelném příkonu cca 21 kW, třída NOx 5, stavební činnost Závazné stanovisko
18.1.2016  čj.  3031/2017 Dessier s. r. o. Opěrná stěna na pozemku parc. č. 75, Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
20.1.2017   čj. 3436/2017 KD Beta, a. s. Doplnění stávajícího oplocení víceúčelového hřiště v Rezlerově ulici Petrovice stavební činnost Závazné stanovisko
18.1.2017   čj. 3262/2017 FO Dostavba a přestavba objektu e. č. 88 na rodinný dům“, ulice Dobropolská Hostivař plynový kondenzační kotel Junkers Cerapur Comfort ZSRB, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
5.1.2017   čj. 973/2017 FO Dostavba a stavební úpravy objektu na parcele č. kat. 1018/2 a novostavba administrativního objektu Hostivař dva plynové kotle Buderus G224-50L, stavební činnost Závazné stanovisko
16.1.2017   čj. 2685/2017 FO Stavba altánu na zahradě Toulcova dvora“, Kubatova 23/1 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017   čj. 4273/2017 SUNCAD, s. r. o. Garáž, sklad, Praha 15“, areál STK Auto-Veselý, ulice K Měcholupům Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
26.1.2017   čj. 4526/2017 STAVO Dostavba kanceláří a ubytovny v areálu firmy Půmevek, s. r. o.“, U Hostivařského nádraží 26 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017  čj. 4134/2017 sin spol. s r. o. Sportovní klub Dolní Měcholupy, parc. č. 571, 572/1, 572/2, 572/4, 542/5, 783/3, 784/1, Na Paloučku 223/11 Dolní Měcholupy dva kondenzační plynové kotle např. Junkers SK500-5ZB, stavební činnost Závazné stanovisko
30.1.2017   čj.  4888/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě Rozšíření tělocvičny – sportovní klub bojových umění Hostivař“,  Trhanovské náměstí 179/9, Hostivař plynový kondenzační kotel, stavební činnost Závazné stanovisko
30.1.2017   čj. 4896/2017 FO Kanalizační přípojka pro č. p. 522/2a, ulice U Transformátoru Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
27.1.2017   čj. 4671/2017 FO Přístavba rodinného domu č. p. 482, ulice K Lesíku, Praha 10“, pozemek parc. č. 297/1, 197/8, Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
25.1.2017   čj. 10118/2017 FO Novostavba rodinného domu Hostivař“, pozemek parc. č. 1302/43 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.2.2017   čj. 5411 Smetanová cukrárna a. s. Smetanová cukrárna – změna prodejny na pekárnu“, Kutnohorská 371, pozemek parc. č. 32/1 Dolní Měcholupy dvě plynové rotační pece REVENT 724 G, každá o výkonu 100 kW, Závazné stanovisko
2.2.2017    čj.  5731/2017 FO Rekonstrukce a přístavba rodinného domu“, Netlucká 416/17, pozemek parc. č.  1104, 1105 Dubeč závěsný nástěnný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 2-17C o jmenovitém tepelném příkonu 17,4 kW, emisní třída 5, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6395/2017 FO Novostavba kanalizační přípojky“, pozemky parc. č. 1639, 1640, 1638, Za Drahou 464/9 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6358/2017 atelier VV Plocha pro kuřáky“ areál firmy Phoenix, lékárenský velkoobchod a. s.“, parc. č. 2616/2, K Pérovně 945/7 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
7.2.2017   čj. 6356/2017 atelier VV Hala SO 2 – bezpečnostní vstup do areálu“, Phoenix, lékárenský velkoobchod a. s.“, parc. č. 2616/3 2616/31, K Pérovně 945/7 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj.  6467/2017 FO Novostavba rodinného domu včetně přípojek na pozemku parc. č. 476/3 Petrovice kondenzační pl. kotel, krb, stavební činnost Závazné stanovisko
31.1.2017    čj. 5294/2017 LILA – architektonický ateliér s. r. o. Bytový a obchodní komplex Hostivař –  bloky F + G - zařízení staveniště Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
9.2.2017   čj. 6830/2017 PROFIREVIT s. r. o. Zařízení staveniště - zřízení nových lodžií a zateplení objektu v ulici Milánská 415-417, Praha 1 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
9.2.2017   čj. 6874/2017 FO Bytový dům Parmská“, vč. technické infrastruktury a zařízení staveniště Horní Měcholupy změna vytápění místo plynových kotlů  je navrženo připojení na centrální zdroj Závazné stanovisko
9.2.2017   čj.  6888/2017 FO Rodinný dům, Dačická ulice, pozemek parc.č. 305/1 Horní Měcholupy stavební činnost,krbová kamna Závazné stanovisko
14.2.2017   čj  7363/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 715-716, Praha – Hostivař“, pozemek parc. č. 2413/21, 1048/6, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.2.2017   čj.  7355/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 719-720,  Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
14.2.2017   čj.  7359/2017 FO Stavební úpravy a zateplení bytového domu Herbenova 717-718, Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.3.2017   čj. 11794/2017 FO STL plynovodní přípojka D25, vodovodní přípojka a přípojka elektro na pozemek parc. č. 252 Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
6.3.2017   čj.  11052/2017 PROJEKT STUDIO Oprava lodžií, Nad Přehradou 408, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7834/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě STL plynovodní řad, STL plynová přípojka, vodovodní přípojka a přívod vodovodního potrubí na parcelu č. 139/10 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7844/2017 Inženýrská činnost v investiční výstavbě STL plynovodní řad a STL přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka, přívod vodovodního a kanalizačního potrubí na parcelu č. 139/1 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
6.2.2017   čj. 6202/2017 Andrle Architekti s. r. o Přístavba rodinného domu, ulice Dačická Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017   čj.  9023/2017 FO Přípojka elektro NN na pozemek parc. č. 85, ulice Lochotínská Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj. 6463/2017 FO Zpevněná plocha  JUBEL“, U Továren 14 Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
8.2.2017   čj.  6453/2017 ADR s. r. o. Rezidence Golf Hostivař – VI. etapa“, ulice Hornoměcholupská Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017   čj 9136/2017 FO Změna užívání z RD na BD“, Hostivařská 15/151 Hostivař plynový kotel,stavební činnost Závazné stanovisko
13.2.2017   čj.  7300/2017 Projektová kancelář Novostavba rodinného domu + přípojky inženýrských sítí + oplocení + sjezd“, pozemek parc. č. 524/16 Hostivař krbových kamen na dřevo a dřevěné brikety Haas + Sohn Salerno II o jm. tepelném příkonu cca 4,7 kW Závazné stanovisko
22.2.2017   čj.  8982/2017 FO BBP Boloňská, Praha 15, akce č. 60271 Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
20.2.2017   čj.  8578/2017 d plus PČOV Uhříněves – zvětšení zásobního objemu koagulantu Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2017   čj.  10363/2017 Atelier PHA Zateplení bytového domu Chudenická 1081, 1082, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
1.3.2017   čj.  10395/2017 d plus Dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C – 1/4/715/01“, Hostivař stavební činnost Závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  12928/2017 FO Drobné stavební úpravy skladu zahr. potřeb na ordinaci klinické logopedie v objektu občanské vybavenosti čp. 312, Boloňská Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
8.3.2017   čj. 11671/2017 ALMAPRO, s. r. o. Rozšíření sítě UPC Praha – Dolní Měcholupy / Za Zahradami Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.2.2017   čj.  7761/2017 AutoESA a. s. Rekonstrukce křižovatky Europark“, inženýrské sítě, ulice K Učilišti Štěrboholy stavební činnost Závazné stanovisko
13.2.2017    čj. 7261/2017 SINEKO Engineering s. r. o. ČOV BC 20, splašková kanalizace, čerpací stanice, výtlačné potrubí a přípojka NN Horní Měcholupy čistírna odpadních vod BIOCLEANER BC20 pro 20 – 25 EO Závazné stanovisko
20.2.2017   čj. 8451/2017 FO Stavební úpravy stávající zahradní chaty Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
22.2.2017    čj.  8824/2017 Architektonická kancelář KŘIVKA s. r. o. Novostavba garáže – Dostál Dolní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
21.2.2017    čj. 8775/2017 FO Novostavba rodinného domu RD NOVA 77 Hostivař stavební činnost, krbová vložka Závazné stanovisko
1.3.2017     čj.  10536/2017 Inženýrská činnost ve stavebnictví Stavební úpravy stávajícího RD č. p. 1071/73, ulice Starodubečská Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
1.32017     čj. 10226/2017 DESSIER spol. s r. o. Demolice stávajícího rodinného domu na parcele p. č. 562, 563/1, k. ú. Dolní Měcholupy“ a „Novostavba rodinného domu REZIDENCE Exclusiv a připojení na stávající přípojky vody, kanalizace, NN a plynu“, Dolní Měcholupy kondenzační plynový kotel BAXI o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, krbová kamna, stavební činnost Závazné stanovisko
7.3.2017    čj.  11463/2017 Sweco Hydroprojekt a. s. SZNR – rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10 číslo investiční akce 19C8400 Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
3.4.2017    čj.  17835/2017 sinpps, s. r. o. Rekonstrukce technických objektů rybníka Lítožnice Dubeč stavební činnost Závazné stanovisko
9.3.2017    čj.  12016/2017 PSK TUZAR, s. r. o. Bytový dům U Jezírka“, Na Návsi 20/12 Dolní Měcholupy dva závěsné kondenzační plynové kotle typu Logamax plus GB 162-70, každý se jmenovitým tepelným příkonem do 59,6 kW a emisní třídou NOx 5, Závazné stanovisko
13.3.2017    čj. 12387/2017 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví Prodloužení vodovodního řadu DN 200 podél ul. Za Zastávkou, Praha 15 Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy stavební činnost Závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  12870/2017 KD Beta, a. s. Polyfunkční dům Petrovice – vestavba 3 bytů v 2. NP“, Edisonova 429 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
15.3.2017    čj.  13065/2017 Inženýrská činnost ve stavebnictví Stavební úpravy objektu k bydlení“, Netlucká 13 Dubeč dva plynové kotle Buderus GB 162 – 45, každý o jm. tepelném příkonu cca 45 kW závazné stanovisko
10.3.2017    čj.  12232/2017 L2o-architects Velín a zabezpečení VD přehrada Hostivař“, pozemek parc. č. 2218/2, 2134/5, Hostivař záložní zdroj el. energie na benzinový pohon Pramac energy generation S12000, objem palivové nádrže 24 l, motor HONDA GX 630, max. výkon (LTP) 10,7 kW/11,9 kVA, kamna na tuhá paliva závazné stanovisko
29.3.2017   čj. 15830/2017 FO Nové oplocení hotelu Kanárek Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.3.2017    čj.  12233/2017 L2o-architects Zázemí úseku 16 – Hostivař (objekt hájovny)“, K Obecním hájovnám 275 Hostivař dva kondenzační plynové kotle Buderus Logamax plus GB závazné stanovisko
9.3.2017    čj.  11998/2017 Štěrboholy Retail Park s.r.o. Retailpark Štěrboholy“ – Dopravní stavby – Komunikace a zpevněné plochy, opěrné stěny Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2017  čj.  15361/2017 Štěrboholy Retail Park s.r.o. Vodní díla – retenční nádrže a odlučovače ropných látek a tuků“ v rámci stavby Retailpark, Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
21.3.2017    čj. 14213/2017 PLÁN PLUS, s.r.o. Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové učebny“, Kutnohorská 36 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.3.2017   čj. 14923/2017 FO ZŠ Dubeč – Polytechnická učebna“ – stavební úprava stávajícího skladu pro změnu užívání, Starodubečská 413 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
24.3.2017    čj. 14857/2017 Inženýrské a stavební práce s.r.o Stavební úprava rodinného domu“, Stadická 111 Horní Měcholupy nástěnný kondenzační plynový kotel Geminox THRs 1 10 75, stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2017    čj.  15445/2017 Nový domov Praha s. r. o. Rodinný dům U Břehu“ – stavební úpravy a přístavba objektu 442/55 + napojení na inženýrské sítě Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.3.2017    čj.  15180/2017 Huť architektury Martin Rajniš spol. s r. o. Přístřešek 30 m2, kostka 13m2“ Trhanovské náměstí 441/7 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
22.3.2017   čj.  14303/2017 ATP  Praha Ubytovna Dolní Měcholupy“, Kutnohorská 59/3, pozemek parc. č. 34/1, Dolní Měcholupy neuvedeno sdělení
31.3.2017   čj.  16134/2017 FO Skladovací a administrativní objekt DEK STAVEBNINY – Praha, ul. Průmyslová“ – rozšíření vstupní části, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.4.2017    čj.  17409/2017 Czech projekt group s.r.o. Novostavba rodinného domu, ulice Kolocova Dubeč krbová vložka na dřevo, stavební činnost závazné stanovisko
4.4.2017   čj. 16728/2017 PROFIREVIT s. r. o. Zařízení staveniště - zřízení nových lodžií a zateplení objektu v ulici Milánská 412-414, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.4.2017   čj. 17059/2017 ADR s.r.o. Sportovní klub Hostivař – rozšíření objektu Golf klubu Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
10.4.2017    čj. 17863/2017 FO Demolice RD Nedokončená 152/10 Štěrboholy demoliční činnost závazné stanovisko
7.4.2017   čj. 17478/2017 FO Kanalizační přípojka“ pro rodinný dům, Trhanovské náměstí 132/10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.3.2017   čj. 15076/2017 KK International, spol. s r. o KOMA Aréna Hostivař“ – výstavby hokejbalového hřiště se zázemím Hostivař 2x plynový kotel Protherm 30KLO-ZP,plynový kotel Viadrus G27ECO,plynový kotel BAXI,plynový kotel ARISTON BS24CF,truhlárna, 2x kamna na dřevo,lakovna,ruční svařovací agregát,hořák - WEISHAUPT WG 20 (35-200 kW závazné stanovisko
13.4.2017   čj. 18656/2017 T.L.S property investment a. s. KOMA Aréna Hostivař“ – výstavby hokejbalového hřiště se zázemím Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
19.4.2017   čj. 19081/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Bytový dům Javorová čtvrť II.“ – BD C – Komunikace Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.4.2017   čj. 19083/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Bytový dům Javorová čtvrť II.“ – BD C –Dešťová kanalizace a retenční objekty Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.4.2017   čj.  19701/2017 FO Odstranění kůlny a části zahradního domku Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.4.2017    čj. 18273/2017 FO Odstranění stávající rekreační chaty Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
13.4.2017    čj. 18689/2017 TERSTAV Rodinný dům s garáží“, ulice U Pavilonu Dubeč kondenzačního plynového kotle GEMINOX THRs 1-10 SET 161 DC, krbová vložka stavební činnost závazné stanovisko
26.4.2017   čj. 20483/2017 LABRON s. r. o BESIP 2970046 U Branek – U Továren, Praha 15, přisvětlení přechodu Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
21.4.2017   čj.  19611/2017   Půdní vestavba stávajícího bytového domu Hostivař kondenzační plynový kotel GEMINOX ZEM 2-17M-50V závazné stanovisko
26.4.2017   čj. 20601/2017 Bytové družstvo Pragostav Oprava jižního parkoviště“, Strašnická 1397/20, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.4.2017   čj. 19678/2017 FO Kopaná studna Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.5.2017   čj.  21377/2017 sinpps, s. r. o. Odbahnění Nového a Mysliveckého rybníka Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
4.5.2017   čj.  21780/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s. Javorová čtvrť II. – Dočasná stavba buňkoviště“, pozemek parc. č. 541/1 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.5.2017   čj.  21426/2017 FO Přípojka kanalizace - Novostavba velkoprodejny podlahových krytin, podlahářské chemie a doplňků ANVI TRADE Průmyslová Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.5.2017   čj. 22515/2017 FO Rekonstrukce a dostavba dvojdomu Daliborova 462/14 Hostivař změna vytápění vyjádření
3.5.2017   čj.  21499/2017 Rezidence Štěrboholy s. r. o. Bytový dům Štěrboholy Štěrboholy dva nástěnné plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém příkonu do 63 kW závazné stanovisko
19.5.2017   čj. 24703/2017 Vestigo s. r. o. Rákosníčkovo hřiště Sáňkařská Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.5.2017   čj. 24077/2017 FO Stavební úpravy RD Za Hřbitovem Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
12.5.2017   čj. 23281/2017 FORTEL s. r. o. Rozšíření sítě UPC Česká republika, s. r. o. v lokalitě Groš – Herbenova Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
19.5.2017   čj. 24655/2017 FO Novostavba rodinného domu a přípojek inž. sítí“, pozemek parc. č. 524/17 Hostivař krb závazné stanovisko
19.5.2017   čj. 24653/2017 FO Novostavba rodinného domu a přípojek inž. sítí“, pozemek parc. č. 524/18 Hostivař krb, stavební činnost závazné stanovisko
24.5.2017   čj. 25609/2017 FO Fashion Arena Outlet Prague – parkoviště pro zaměstnance Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
24.5.2017   čj. 25928/2017 FARA spol. s r o Objekty pro obchod, služby a administrativu – 2. etapa Hostivař plynový kondenzační kotel Vaillant VU356/5-5 o jm. tep. příkonu cca 35 kW,  plynový kondenzační kotel Vaillant VU256/5-5 o jm. tep. příkonu cca 25 kW, stavební činnost závazné stanovisko
29.5.2017   čj. 26625/2017 FO Půdní vestavba a zateplení rodinného domu Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
2.6.2017   čj. 27512/2017 FORTEL s. r. o. Vybudování sítě společnosti Dial Telecom, a. s., v průmyslovém areálu Za Vodárnou mezi ulicemi V Chotejně a Radiová, Praha 15, k. ú. Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.6.2017   čj. 27864/2017 SBF Development Praha spol. s r. o Informační panely OC VIVO“ (2 ks typ 1 „Totemy Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
23.5.2017   čj. 25272/2017 FO Zdroj technologie páry Hostivař nízkoemisní přetlakový hořák na zemní plyn Riello, stavební činnost závazné stanovisko
2.6.2017   čj. 27499/2017 STAVO Rodinný dům Kelvinova, pozemek parc. č. 469/5 Petrovice kondenzační plynový kotel Geminox THRs DC 2, krb, stavební činnost závazné stanovisko
5.6.2017   čj. 27580/2017 FO Demolice objektů areálu Kaplan s. r. o.“, ulice K Jezeru, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
7.6.2017   čj. 28218/2017 FO Rodinný dům VEXTA 104 TREND-Z Horní Měcholupy krb, stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2017   čj.  27946/2017 FO Rekonstrukce víceúčelového objektu“, Kutnohorská 463/8 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
9.6.2017   čj.  28827/2017 FO Novostavba rodinného domu, pozemek parc. č. 85 Horní Měcholupy   závazné stanovisko
13.6.2017   čj. 29384/2017 FO BESIP 2970313 Plukovníka Mráze x Tenisová, Praha 15, úprava přechodů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2017   čj. 29387/2017 FO BESIP 2970312 Plukovníka Mráze x Gercenova, Praha 15, úprava přechodů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.6.2017   čj.  29006/2017 DIPRO, spol. s r. o. Štěrboholská spojka (A), Praha 15, č. akce 999161 Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2017   čj. 29390/2017 FO Showroom Průmyslová 11/1472 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.6.2017   čj.  27869/2017 CENTRAL GROUP Háje a. s Javorová čtvrť II – bytový dům C“, zařízení staveniště, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
8.6.2017   čj.  28620/2017 FO Novostavba rodinného domu Jaroměřská 224 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.6.2017   čj. 30179/2017 FO Výměna materiálu plotu u rodinného domu v ulici Miranova, pozemek parc. č. 579 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.6.2017   čj. 29862/2017 FO Novostavba objektu pro individuální bydlení Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
28.6.2017   čj.  31783/2017 FO Nová vodovodní a kanalizační přípojka na pozemek parc. č. 441/2, Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
26.6/2017   čj.  31308/2017 FO Novostavba stanice technické kontroly a měření emisí“, Horní Měcholupy   závazné stanovisko
26.6.2017   čj. 31241/2017 FO Přístavba a stavební úpravy garáže na pozemku parc. č. 31 k rodinnému domu čp. 173 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
26.6.2017    čj. 31432/2017 FO Bourací práce na poz. k. č. 51, 52, Mezi Potoky Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.6.2017    čj. 31326/2017 Beto-Tech Praha s. r. o Stavba víceúčelové haly“,  parc. č. 538/6, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
21.6.2017   čj. 30639/2017 Arch. Design, s. r. o. Stavební úpravy objektu OC Praha – Mája – Realizace opatření PBŘ“, pozemek parc. č. 491/32, Veronské náměstí 403, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.7.2017   čj. 32663/2017 FO Kanalizační přípojka“ pro rodinný dům, Trhanovské náměstí 132/10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.7.2017   čj. 32789/2017 FO Stavební úprava ubytovací jednotky č. 33“, Hostivařská 126/16 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
10.7.2017    čj. 33008/2017 FO Novostavba rodinného domu Dubeč krb, stavební činnost závazné stanovisko
3.7.2017   čj. 32560/2017 FO Yacht club tři sestry“, pozemek parc. č. 2151/6, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017    čj. 34118/2017 d plus PČOV Uhříněves – Dubeč – aerobní stabilizace, PČOV Uhříněves – externí substrát Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj. 34073/2017 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Bytové domy H1, H2, H3, H4, H5 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj.33659/2017 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Bytové domy H1, H2, H3, H4, H5 infrastruktura a domy Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj. 34069/2017 FINEP CZ, a. s. Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Bytové domy H1, H2, H3, H4, H5 infrastruktura a komunikace Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
14.7.2017   čj. 34302/2017 BEHYS, s. r. o. Demolice objektu rodinného domu č. p. 10 a doplňkových staveb na p. p. č. 34 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
20.7.2017    čj. 34930/2017 STAVO Kanalizační a vodovodní přípojka pro parc. č. 469/5 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
21.7.2017   čj.  35091/2017 FO Stavební úpravy a přístavba RD, Ohmova 350 Petrovice 2 závěsné plynové kotle každý se jmenovitým tepelným příkonem do 24 kW závazné stanovisko
26.7.2017   čj. 35804/2017 Sinpps s. r. o K Horkám – úprava odvodnění, Praha 15“, pozemek parc. č. 2701/1 a další Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.7.2017   čj. 35945/2017 BOMART spol. s r. o. Vybudování nových montážních kanálů, zřízení vrat – Hala 2 DOZ Hostivař“, pozemky parc. č. 2642/1, 2645/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
28.7.2017    čj. 36083/2017 FO Rekonstrukce rodinného domu, parc. č. 1040 Dubeč plynový kotel a krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
19.7.2017    čj. 34634/2017 FO Stavební úpravy rodinného domu Na Slavíkově 256/18, Praha 10 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
12.7.2017    čj. 33861/2017 ADR s. r. o Rozebíratelná konstrukce sloužící pro umístění elektronické informační tabule provozu vlaků na zastávce Praha – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.8.2017    čj. 36822/2017 FO Přístavba místnosti pro kompresor na pozemku p. č. 2634/15 a p. č. 2634/39 v areálu ČMI OI Praha, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2017    čj. 36520/2017 MIKRAT s. r. o. Rodinný dům Uno City“, pozemek parc. č. 871 Dubeč plynový kotel a krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
31.7.2017    čj. 36341/2017 FO Stavební úpravy RD Kutnohorská 45/26, Praha 10 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.8.2017    čj. 36960/2017 AVE ELEKTRO – Jelínek s. r. o. Kabelová přípojka 1 kV pro čerpací stanici TRANSCENTRUM, K Pérovně, parc. č. 1683/11 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2017    čj. 36745/2017 ZLINPROJEKT a. s. RVDSL1819_A_A_VRSY11358-VRSY1HR_MET Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
7.8.2017    čj. 37239/2017 RotaGroup s. r. o. Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV- bourací práce“ v areálu PHOENIX GROUP – PRAGUE, TWENTY-TWENTY Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.8.2017   čj. 38311/2017 FO Novostavba rodinného domu Dubeč krbová vložka, stavební činnost závazné stanovisko
11.8.2017    čj 38075/2017 ZLINPROJEKT a. s. RVDSL1701_A_A_VRSY1738_MET“ – výkop pro umístění nového sdělovacího vedení a přípojkové skříně NN vedení Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
10.8.2017    čj. 37847/2017 FO Odstranění objektu č. p. 1014, Praha – Dubeč“, pozemek parc. č. 1399, 1400, Dubeč stavební činnost závazné stanovisko