Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Ochrana ovzduší - informace podle §30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
 

Informace za rok 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
 

Datum
podání
Identifikace
žadatele
Předmět žádosti Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Dokument
4.1.2018    čj.  1104/2018 Úřad městské části Praha 15 Kluziště „GLICE“ umístěné na pozemku parcelní číslo 523/113 - územní souhlas Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.1.2018   čj. 963/2018 FO RD Edisonova“ Edisonova č. p. 48 - stavební řízení Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
4.1.2018   čj. 856/2018 FO Novostavba rodinného domu“čp.87 - ohlášení stavby Dubeč závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC Plus, s jm. tepelným příkonem cca 22 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
4.1.2018   čj. 1143/2018 ARA, s. r. o., Bořanovická 3, Praha 8 Modernizace provozovny čerpací stanice MOL Praha – Štěrboholy Jih (out)“pozemky parc. č. 1856/35, 1856/40, 1856/41 a 1856/43 - stavební řízení Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
5.1.2018   čj. 1327/2018 FO Novostavba garáže s pneuservisem a nebytovými prostory, parc. č. 647/7 - stavební řízení Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.1.2018   čj. 1328/2018 REGIONPROJEKT spol. s r. o, Horova 12, Ústí n. Labem „Objekt čištění interiérů vozidel, areál Pollux Trading, pozemek parc. č. 543/9, - územní a stavební řízení Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
8.1.2018   čj. 2194/2018 VSV – ENGINEERING s. r. o., Staropramenná 29, Praha 5 V + K přípojka pro parcelu č. 1402/2 - územní souhlas Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
10.1.2018   čj. 2394/2018 JEKON s. r. o.  Herbenova 1265/68, Praha 10 Výstavba 8 ŘRD a 1 RD, pozemky parc. č. 99/1, 99/2, 100, 101/1, 102, 103/1, 728/4, 728/5, 728/6, - územní a stavební řízení Dubeč 9 plynových kotlů turbo, každý o jmenovitém tepelném příkonu do 20 kW, třída NOx 5,  stavební činnost závazné stanovisko
10.1.2018   čj. 2432/2018 FO „Stavební úpravy rodinného domu“pozemky parc. č. 396, 97/1, 397/2 - ohlášení stavby Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.1.2018   čj. 3130/2018 ZLINPROJEKT a. s, Pod Šternberkem 306, Zlín RVDSL1819_A_A_VRSY2269-VRSY1HR_MET“ pozemky parc. č. 457/2, 457/3 - územní souhlas Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
15.1.2018    čj. 3327/2018 FO Bourání RD č. p. 140 ve Štěrboholech Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
17.1.2018    čj. 3693/2018 S com s. r. o. „RVDSL1819_A_A_VRSY2268-VRSY1HR_MET Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
17.1.2018    čj. 3727/2018 FO Nástavba rodinného domu č. p. 1253 v Praze 15- Hostivaři Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.1.2018    čj.  5534/2018 FO „Změna užívání objektu" Purkrabská 541 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
22.1.2018    čj.  4541/2018 FO „Neveřejná domovní studna" Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
23.1.2018    čj. 5154/2018 Inženýrská činnost v investiční výstavbě „BESIP 2970305, Starodubečská – Tesco, Praha 10 přechod pro chodce“ Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
25.1.2018    čj.  5737/2018 PROJEKTING s. r. o. „Připojení objektů FTTS Praha 15 – 1. stavba na síť TMCZ“ Hostivař, Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.1.2018   čj. 4578/2018 EBM – Expert Building Management, s. r.o. Revitalizace stávajícího skladového areálu na obchodně administrativní centrum Hostivař“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
25.1.2018    čj. 5744/2018 MO Atelier s. r. o. MO Atelier s. r. o. Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
23.1.2018    čj. 5166/2018 FO „Výstavba mateřské školy Štěrboholy systémem obytných modulů“ulice Pod Areálem Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
26.1.2018    čj.  5860/2018 Společenství vlastníků Kobylákova 815 a 816 „Rozšíření lodžií domu Kobylákova 815/816“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.1.2018    čj.  5920/2018 ProTelPro , spol. s r. o Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 6. stavba Praha 10 – Petrovice SITE 10253“ul. Jakobiho Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
29.1.2018    čj.  6191/2018 FO „Casino Plukovníka Mráze 1182/24, Praha 15 – Hostivař“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.12018   čj.  5874/2018 A2L architekti „Využití dešťových vod v Toulcově dvoře“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.1.2018    čj.  6052/2018 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví „Obchodně servisní areál GPO Praha 10 – Horní Měcholupy“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
19.1.2018    čj.  5736/2018 FO „Novostavba rodinného domu na parc. č. 474 v Dubečku“ Dubeč krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
31.1.2018    čj.  6961/2018 FO „Rekonstrukce ordinace lékaře na dětský klub“       Dubeč kondenzační plynový kotel v provedení TURBO o jmenovitém tepelném příkonu do 21 kW, třída NOX 5, stavební činnost závazné stanovisko
31.1.2018    čj.  6594/2018 FO „Demolice rodinného domu č. p. 109“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
31.1.2018    čj.  1137/2018 FO „Rekonstrukce a modernizace stávajícího oplocení“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.1.2018    čj.  6496/2018 Atelier VV „Odstranění stavby – Sport bar č. pop. 235“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.2.2018    čj. 7315 FO Kanalizační a vodovodní přípojka pro novostavbu zahradního domu na p. p. č. 1353/7 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
2.2.2018    čj. 7309/2018 FO „Zateplení fasády stávajícího objektu č. p. 1425“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
30.1.2018    čj. 6462/2018 KM Projekt spol. s r. o. „Parmská 390 – přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7594/2018 Výstavba – inženýring s. r. o. TV Praha 15. etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti Horní Měcholupy – 1. část“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
2.2.2018    čj. 7314/2018 FO „Kanalizační a vodovodní přípojka pro novostavbu zahradního domu na p. p. č. 1356 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7361/2018 RotaGroup, s. r. o „Optimalizace a modernizace logistických procesů ve skladu PLV“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7598/2018 Výstavba – inženýring s. r. o. „TV Praha 15. etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti Horní Měcholupy – 1. část“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.2.2018    čj. 7589/2018 Výstavba – inženýring s. r. o. „TV Praha 15. etapa 0011 – Obnova stávajících cest pro pěší vč. odvodnění oblasti Horní Měcholupy – 1. část“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
7.2.2018    čj. 8103/2018 KD Beta a s. Poliklinika Petrovice – Projekt nové vzduchotechniky v objektu“ Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
7.2.2018    čj. 8169/2018 FO Demolice zděné kolny k rodinnému domu č. p. 63 na pozemku parc. č. 227, Ohmova, Praha 10, Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
7.2.2018    čj. 8189/2018 FO Stavební úpravy objektu p. č. 1306, 1307“ Dubeč kondenzační plynový kotel WOLF GU EK 18 o jmenovitém tepelném příkonu cca 20 kW, třída NOx5 a kondenzační plynový kotel VAILLANT VU 146/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném příkonu cca 18 kW, třída NOx5, závazné stanovisko
13.2.2018    čj.  9009/2018 FO „Rodinný dům, novostavba, Dubeček, Kraushaus“ Dubeč krbová kamna typ Haas & Sohn, Skive o jmenovitém tepelném příkonu cca 12 kW, stavební činnost závazné stanovisko
20.2.2018    čj.  10039/2018 PROCKERT & HYNEK, a. s. NTL plynovodní přípojky, Praha 10 – Horní Měcholupy“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
15.2.2018    čj.  9488/2018 EKOSPOL a. s. „Odstranění stavby – parkoviště na parc. č. 523/638, 523/672“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
26.2.2018    čj.  10879/2018 Atelier Twins s. r. o. Novostavba RD Kutnohorská č. p. 125, parc. č. 317, 318, Dolní Měcholupy   závazné stanovisko
28.2.2018    čj.  11220/2018 AutoESA a. s. Odstavná a manipulační plocha, Praha 10, ul. K učilišti Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
5.3.2018   čj.   12064/2018 FO Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Hostivař   závazné stanovisko
12.3.2018   čj.   12923/2018 Vectoriana s. r. o. Areál ProStorage – etapa I Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
7.3.2018   čj.   12441/2018 Inženýrská činnost ve stavebnictví Základní škola Veronské náměstí – adaptace stávajících prostor na základní školu“ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
8.3.2018   čj.   12718/2018 FO Základní škola Veronské náměstí – adaptace stávajících prostor na základní školu“ Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
6.3.2018   čj.   12196/2018 DIPRO, spol. s r. o. Štěrboholská spojka (G) Praha 15, č. akce 999167 Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
12.3.2018   čj.   13211/2018 ENGINEERS CZ Výměna osobních výtahů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
12.3.2018   čj.   13137/2018 Architektonický ateliér Majengo Stavební úpravy objektu“ Pod Štěpem Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.3.2018   čj.   13414/2018 BD Janovská 366, 367, 368 Stavební úpravy panelového bytového domu – výměna zábradlí a zasklení lodžií Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
1.3.2018   čj.   11612/2018 Tichý & Kolářová s. r. o. Polyfunkční dům Švehlova – Hostivařská“ Hostivař dva plynové kondenzační kotle v provedení turbo, každý o jm. tep. příkonu cca 100 kW, třída NOx 5, závazné stanovisko
19.3.2018   čj.  14204/2018 FO Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování“ Dubeč, Uhříněves stavební činnost závazné stanovisko
14.3.2018   čj. 13568/2018 L2o – architects Zázemí úseku 16 – Hostivař (SO.02 – zázemí údržby Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.3.2018   čj.14008/2018 KD BETA, a. s ZŠ Dopplerova – přístavba dvou učeben Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
16.3.2018   čj.13976/2018 Inženýrská činnost v investiční výstavbě Rekonstrukce rodinného domu Herbenova 1369/49, Praha 10 Hostivař plynový kotel Buderus GB192-15i o jmenovitém tepelném příkonu cca 18 kW, stavební činnost závazné stanovisko
21.3.2018   čj.14657/2018 Společenství Tenisová 956/13 Rekonstrukce a oprava společných prostor panelového domu Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
21.3.2018   čj.14890/2018 Projektová, inženýrská a poradeská činnost Úpravy prostoru před prodejnou v ul. Starodubečská – II. etapa Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
20.3.2018   čj.14541/2018 ENGINEERS CZ Modernizace osobních výtahů o nosnostech 400 kg do stávajících šachet Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
21.3.2018   čj.14609/2018 FO RD Hostivař – Dům se dvěma byty A Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
26.3.2018   čj.15503/2018 FO ZŠ Veronské náměstí – rekonstrukce školní kuchyně a jídelen v 3. NP objektu základní školy Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2018   čj.16060/2018 FO BD Hornoměcholupská Horní Měcholupy 3 nástěnné plynové kondenzační kotle každý o jm.tep. příkonu cca 120 kW, emisní třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2018   čj.15984/2018 FO Bourací práce zemědělských objektů Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2018   čj.15920/2018 FO Stavební úpravy související se změnou užívání, areál EGP Prague, nájemní prostor společnosti ALEF NULA, a. s. Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2018   čj.15904/2018 INFRA TOKA, s. r. o. Odběrné plynové zařízení      
26.3.2018   čj.15515/2018 ADR s. r. o.  Rezidence GOLF Hostivař V. etapa Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy 15 kusů plynových kondenzačních kotlů Buderus GB172-24 T 150, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 22 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
28.3.2018   čj.15978/2018 Atelier Poledne Půdní vestavba dvou sociálních bytů a zateplení objektu č. p. 11 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
28.4.2018   čj.19323/2018 Myfit s. r. o. Rekonstrukce objektu Strašnická 1326/18 vč. změny užívání objektu na prostory fitness Hostivař závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant VU 206/5-5 ecoTEC Plus, s jm. tepelným příkonem cca 20 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
10.4.2018   čj.17700/2018 ZLINPROJEKT a. s. 0927/2017_FTTH_BD Metranz_OK Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
5.4.2018   čj.17087/2018 KV engineering spol. s r. o Kovošrot Grup CZ s. r. o., modernizace areálu Ke Kablu 289/7, Praha 10 – Dolní Měcholupy“ Dolní Měcholupy 8 plynových kondenzačních kotlů s příkony 45, 27, 15, 27, 34,7, 34,7, 15, 15 kW, 2 plynové ohřívače vzduchu Sahara ,čerpací stanice PHM s objemem 20 m3, závazné stanovisko
16.4.2018   čj.18773/2018 atelier VV Bytový dům – Milánská Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
12.4.2018   čj.18176/2018 LIFTCOMP a. s Výměna osobního výtahu v bytovém domě na ul. Pod Průsekem 1175/24, 102 00 Praha – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
18.4.2018   čj.19207/2018 FO Stavební úpravy + půdní vestavba č. p. 79 – Dolní Měcholupy“ Dolní Měcholupy nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém tepelném příkonu 17,8 kW, emisní třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
16.4.2018   čj.18588/2018 Inženýrská činnost ve výstavbě Stavba č. 3151 TV Dubeč, etapa 0030 – Kolocova“ Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
19.4.2018   čj.19486/2018 FO Stavební úpravy chodby u bytu č. 12 v bytovém objektu Milánská č. p. 462, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
24.4.2018   čj.20264/2018 FO Novostavba RD ve Štěrboholech Štěrboholy plynový kondenzační kotel Geminox THRs 110SET111 o jm. tepelném příkonu cca 9 kW, emisní třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
17.4.2018   čj.19552/2018 ADR s. r. o. VII. Etapa – Rezidence GOLF Hostivař v ulici Hornoměcholupská, k. ú. Horní Měcholupy, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
23.4.2018   čj.20088/2018 FO Pokládka posilovacích tras zemního vedení NN Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.4.2018   čj.18548/2018 FO Ubytovací resort K Jezeru Hostivař 4 plynové kondenzační kotle Ygnis Varmax 140, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 136 závazné stanovisko
27.4.2018   čj.20939/2018 FO Zázemí sportovního klubu – Rugby klub Petrovice – etapa 1“ Petrovice 2 plynové kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 30 kW, stavební činnost závazné stanovisko
27.4.2018   čj.20983/2018 FO Rodinný dům č. p. 302 - nástavba 3. NP Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel typu např.  Vaillant VUW 236/3 - 5 ECOTEC PLUS o jmenovitém tepelném příkonu cca 23 kW, stavební činnost závazné stanovisko
26.4.2018   čj.20722/2018 AP Studio - PERTLÍK &  KNYTL Neveřejná vrtaná studna Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
27.4.2018   čj.20954/2018 FO Stavební úpravy rodinného domu Petrovice plynový kondenzační kotel Junkers CERAPUR ACU SMART o jm. tepelném příkonu cca 24 kW, emisní třída NOx 5, krbová vložka, stavební činnost závazné stanovisko
26.4.2018   čj.20798/2018 RotaGroup, s. r. o. Rekonstrukce a modernizace gastroprovozu v areálu PLV Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
2.5.2018   čj.21431/2018 Inženýrská činnost v investiční výstavbě Kanalizační přípojka pro č. p. 1191/3, ul. V Kališti, Praha 10 – Dubeč Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
2.5.2018   čj.21385/2018 KD Beta, a. s. Domov pro seniory Praha – Petrovice Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
2.5.2018   čj.21385/2018 FO Stavební úpravy – doplňková předsíň bytu č. 18 v objektu k bydlení Milánská Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.5.2018   čj.21972/2018 FO Odstranění stávajících objektů na parcele č. 225, 226, k. ú. Petrovice Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
7.5.2018   čj.22149/2018 FO „Vybourání okenního otvoru ve štítové zdi“, Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
4.5.2018   čj.21998/2018 kompozituRA Stavební úpravy, nástavba a přístavba RD č. p. 426 na parc. č. 843 a 844,  k. ú. Dubeč Dubeč plynový kondenzační kotel VIESSMAN VITODENS 242 - F o jmenovitém tepelném příkonu cca 26 kW, stavební činnost závazné stanovisko
16.5.2018   čj.23839/2018 FO Stavební úpravy garáže Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
18.5.2018   čj.24060/2018 ELTODO  a. s. SSZ 0.624 Průmyslová – rampy Jižní spojky Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
16.5.2018   čj.23763/2018 LIDL Česká republika sv. o. s.   Stavební úpravy, vestavba přípravy pečiva, prodejna potravin LIDL, ul. Vladycká, Praha 15 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
16.5.2018   čj.23766/2018 LIDL Česká republika sv. o. s.   Nová prodejna LIDL – LOF 2015, ul. Hornoměcholupská, Praha 10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
21.5.2018   čj.24375/2018 Projekting s s. r. o. Připojení objektu FTTS Praha – Dubeč – 1. stavba na síť TMCZ Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
16.5.2018   čj.23779/2018 FINEP CZ, a. s Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Komunikace Kardausova II. etapa Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
22.5.2018   čj.24698/2018 FO Rozšíření hřbitova v Hostivaři Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
22.5.2018   čj.24510/2018 European Transportation Consultancy, s.r.o Úprava SSZ 0.612 – Černokostelecká – Průmyslová Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
24.5.2018   čj.25111/2018 AB Konsult, projektová a inženýrská Rezidence Štěrboholy – odstranění stávajících objektů Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
18.5.2018   čj.24119/2018 CENTRAL GROUP 60. investiční s. r. o Polyfunkční dům AB – Na Groši II Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.5.2018   čj.25844/2018 Architektonická kancelář Obnova nátěru a drobné opravy omítek fary v Praze Hostivaři při kostelu Stětí sv. Jana Křtitele Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.5.2018   čj.25824/2018 European Transportation Consultancy, Přechod pro chodce přes ulici Kutnohorská Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
29.5.2018   čj.25840/2018 FO BBP Milánská u Alberta, Praha 15, číslo akce 60292 Horní Měcholupy,  Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
20.6.2018   čj.29576/2018 FO Stavební úpravy – vestavba podkroví v rodinném domě čp. 50 s venkovními schody Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
30.5.2018   čj.25950/2018 FO Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Za Lesíkem 65, Dubeč Dubeč krbová kamna o jm. tepelném příkonu cca 7 kW,stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2018   čj.27188/2018 FO Revitalizace bytových domů Livornská 438-441, Praha – Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2018   čj.27334/2018 FO Nájemní prostor pro TRANSCONSULT INTERNATIONAL s. r. o., přístavba a stavební úpravy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
1.6.2018   čj.26400/2018 architekti ADIKON, s. r. o. Vybudování bezbariérových přechodů Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
31.5.2018   čj.26360/2018 Stavokonstrukt Liberec s. r. o. Oprava objektu č. 213 a spojovací chodby objektu č. 211 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2018   čj.27473/2018 STARNIT plus s. r. o. Změna užívání provozní budovy na ubytovnu na stavební parcele č. 609/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2018   čj.27188/2018 FO Zateplení fasády objektu velké tělocvičny Bellova 56, Praha – Petrovice Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
6.6.2018   čj.27443/2018 M-Project CZ s. r. o. Stavební úpravy 2. NP objektu U Továren 1282/31a, Praha 10, 102 00 Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.6.2018   čj.28949/2018 EUROPROJEKT s. r. o Hala Still ČR Praha – Hostivař, nástavba 3. NP Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28351/2018 INOFEOS, a. s. Garáž rodinného domu U Břehu Hostivař stavební činnost  
6.6.2018   čj.27438/2018 REINVEST spol. s r. o Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha – Dubeč,IV. etapa, administrativní objekt Dubeč plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1050C o jmenovitém tepelném příkonu cca 49 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
30.5.2018   čj.26335/2018 SUDOP PRAHA a. s Praha bez bariér – nádraží Hostivař, propustnost uzlu, Praha 10 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28528/2018 FO Stínkovský dvůr Dubeč stavební (bourací) činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28615/2018 FO Novostavba – rodinný dům Dolní Měcholupy plynový kondenzační turbokotel typu Geminox THRs – 10C o jmenovitém tepelném příkonu cca 9,5 kW, třída NOx 5, stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28637/2018 Pontex, spol. s r. o. X 518 – U Hostivařského nádraží, oprava mostu Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28594/2018 FO Půdní vestavba zimní zahrady rodinného domu na parc. č. 698/25 Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
7.6.2018   čj.27564/2018 KV engineering spol. s r. o. Přemístění a modernizace areálu AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o Dolní Měcholupy čerpací stanice PHM na motorovou naftu s objemem 40 m3 závazné stanovisko
4.6.2018   čj.26705/2018 Rezidence Štěrboholy s. r. o. Obytný soubor Štěrboholy – SO 701 zpevněné plochy Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28316/2018 FO Výměna zábradlí a povrchu podlah lodžií v č. p. 333, 334 a 335, Praha, Veronské náměstí Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
13.6.2018   čj.28537/2018 ZAVOS s. r. o. Stavba č. 40019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
14.6.2018   čj.28677/2018 AB one, s. r. o. „Přípojka UPC pro objekty Javorová čtvrť II Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.6.2018   čj.29215/2018 Inženýrská činnost ve stavebnictví Praha bez bariér – Sklářská, Praha 15, č. akce TSK 999412/48 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
29.6.2018   čj.31582/2018 FO Dešťová kanalizace a napojení elektro, Wattova 30, Praha 10 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
21.6.2018   čj.30069/2018 FO Novostavba 2 rodinných domů – rodinný dům 1 (SO-01) a rodinný dům 2 (SO-02) na pozemku parc. č. 34, 35 v k. ú. Petrovice Petrovice dva závěsné plynové kondenzační kotle Logamax plus GB 172, každý o jm. tepelném příkonu cca 14 kW, emisní třída NOx 5 , krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
22.6.2018   čj.30118/2018 Nový domov Praha s. r.o. Rodinný dům Záveská – D Hostivař peletový kotel BIOPEL PREMIUM 10/V9, jm. tepelný příkon cca 11,6 kW, účinnost 88,58 – 89,94%, emisní třída 5 závazné stanovisko
21.6.2018   čj.30069/2018 FO Hospodářské stavení, obnova objektu pro využití farnosti Hostivař krbová kamna závazné stanovisko
15.6.2018   čj.28950/2018 EUROPROJEKT s. r. o Hala Still ČR Praha – Hostivař, rozšíření parkovacích ploch osobních automobilů Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
27.6.2018   čj.309587/2018 FO BESIP 2970357 Plukovníka Mráze – u retenční nádrže, Praha 15, nový chodník Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
11.6.2018   čj.27998/2018 METROPROJEKT Praha a. s. Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
28.6.2018   čj.31475/2018 FO Bytový dům Janovská, revitalizace výměníkové stanice na bytový dům Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.7.2018   čj.32252/2018 FO Přístavba rodinného domu Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
2.7.2018   čj.31833/2018 FO Rodinný dům POZITIV 2 – novostavba Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel THERM 17 KDZ 10. A o jm. tepelném příkonu cca 17 kW, emisní třída NOx 5, krbová vložka, stav. Činnost závazné stanovisko
2.7.2018   čj.31897/2018 FO BESIP 2970352 Hostivařská – U Břehu, Praha 15 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
11.7.2018   čj.33308/2018 DPU REVIT s. r. o.   Zateplení a stavební úpravy objektu Kozmíkova 1106-1107, 102 00 Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
9.7.2018   čj.32687/2018 FO Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č. p. 532 v k. ú. Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy plynový kondenzační kotel Junkers ZWBR 30 – 3 E Cerapur Comfort o jm. tepelném příkonu cca 30 kW, stavební činnost závazné stanovisko
23.7.2018   čj.34803/2018 FO Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 633/1, Praha – Dubeč Dubeč krbová kamna na pevná paliva o jm. tep. příkonu do 10 kW, stavební činnost závazné stanovisko
13.7.2018   čj.33562/2018 ADR s. r. o. RD Petrovice Petrovice plynový kondenzační kotel o jm. tepelném příkonu cca 20 kW, pl.  krb, stavební činnost závazné stanovisko
18.7.2018   čj.34216/2018 FO Prodejna občerstvení a pokladna k parku Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
18.7.2018   čj.34219/2018 FO Garáž, sklad, Horní Měcholupy, Praha 15 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
16.7.2018   čj.33897/2018 TERMONTA PRAHA a. s. Šachta Janovská Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
20.7.2018   čj.34744/2018 EBM – Expert  Building Management, s. r. o Zařízení staveniště, ZOV – zásady organizace výstavby pro stavbu revitalizace stávajícího skladového areálu na obchodně administrativní centrum Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
23.7.2018   čj.34979/2018 FO Odstranění stavby objektu u hlavního domu č. p. 213 v k. ú. Dubeč Dubeč stavební (bourací) činnost závazné stanovisko
23.7.2018   čj.34986/2018 Projektování staveb Rodinný dům Petrovice plynový kondenzační kotel THERMONA THERM 14 KDZ. A o jm. tepelném příkonu cca 15 kW, emisní třída NOx 5, krbová kamna, stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2018   čj.36366/2018 FO Půdní nástavba stávajícího RD Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
8.8.2018   čj.37340/2018 ARCHZONE architects s r. o.    Kavárna s dětskou hernou, Horní Měcholupy Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
3.8.2018   čj.36750/2018 ENGINEERSCZ Modernizace osobního výtahu o nosnosti 400 kg ve stávající zděné výtahové šachtě Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
8.8.2018   čj.37453/2018 FO BESIP 3970343 Doupovská – MHD Toulcův dvůr, Praha 15, zvýšená plocha křižovatky Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
1.8.2018   čj.36575/2018 FO Stavba bytového domu na Hostivařském náměstí Hostivař dva plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 49 kW, emisní třída NOx5 závazné stanovisko
8.8.2018   čj.37456/2018 FO BESIP 2970344 Pražská – K Horkám, Praha 15, dělící ostrůvek Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.8.2018   čj.37991/2018 Creative Atelier, s. r. o Přístavba rodinného domu, ulice K Hádku p. č.  250/1, 250/2, k. ú. Dubeč Dubeč krbová vložka na pevná paliva o jm. tep. příkonu cca 5 kW, stavební činnost závazné stanovisko
15.8.2018   čj.38469/2018 MAŠEK ELEKTRO s. r. o. Praha 15 – Štěrboholy, Pod Areálem, č. parc. 348/7, nové kNN Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
18.8.2018   čj.38463/2018 Pražská plynárenská Servis distribuce a.s. Stavební úprava VTL plynovodů č. 154, 223, 041, 152, STL plynovodů DN 700 a DN 300/250 a zesílení SKAO v lokalitě Golf Hostivař, Praha 15 – umístění dočasného zařízení staveniště Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
13.8.2018   čj.38034/2018 C.PROJEKT Novostavba RD v Praze – Dubči, ulice Na Lázeňce Dubeč plynový kondenzační kotel VAILLANT sestava VUW 246/5-5 eco TEC plus o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, emisní třída NOx 5,  stavební činnost závazné stanovisko
21.8.2018   čj.39298/2018 FO Demolice zahradního domu, Praha – Dolní Měcholupy, ulice K Planinám Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
31.8.2018   čj.41092/2018 FO Projekt RD Cadete Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
23.8.2018   čj.38852/2018 FO Novostavba rodinného domu KLASSIK Horní Měcholupy  plynový kotel Protherm o jmenovitém tepelném příkonu cca 25 kW, emisní třída NOx ,krbová vložka na dřevo Romotop HEAT 2g L 66.50.01 o jmenovitém tepelném příkonu cca 8 kW, stavební činnost závazné stanovisko
23.8.2018   čj.39749/2018 FO Stavební úpravy podkroví Hostivař - plynový závěsný kotel JUNKERS ZW24-2DHAE - TURBO o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, závazné stanovisko
27.8.2018   čj.40159/2018 FO Dokončení kanalizační přípojky pro rodinný domek Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
3.9.2018   čj.41192/2018 FO RD Praha 15 – Horní Měcholupy, Jaroměřská 224 – přeložka vodovodního řadu Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
20.8.2018   čj.38949/2018 PONTEX spol. s r. o. B062 – Švehlova, oprava mostu č. akce 1022, Praha 15 – vypracování PD a zajištění IČ Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.8.2018   čj.38509/2018 ADR s.r.o. Rezidence GOLF Hostivař – 7. etapa Horní Měcholupy 34 kusy plynových kondenzačních kotlů typu Buderus GB 172-24 T150, každý o jmenovitém tepelném příkonu cca 22 kW ,2 kusy závěsných plynových kondenzačních kotlů typu Viessmann Vitodens 200, každý se jmenovitým závazné stanovisko
17.8.2018   čj.38775/2018 pichlarchitects s. r. o. Odstranění rodinného domu č. p. 96 na pozemku č. 293, k. ú. Štěrboholy, Praha Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
31.8.2018   čj.41063/2018 AB Konsult, projektová a inženýrská kancelář s. r. o. Rezidence Štěrboholy Štěrboholy plynový kondenzační dvojkotel o celkovém tepelném příkonu cca 230 kW závazné stanovisko
4.9.2018   čj.41610/2018 ZLINPROJEKT a. s. PROA_INV7C_A_CE_COLO_II
_K_Pérovně_T1_OK
Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
17.9.2018   čj.39243/2018 FO nová služebna policie Hostivař plynový kotel o jmenovitém tepelném příkonu cca 10 kW závazné stanovisko
24.9.2018   čj.45291/2018 EKOSPOL a. s. Odstranění stavby parkoviště na parc. č. 523/638, 523/672 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
20.9.2018   čj.44896/2018 PK Flora Rekonstrukce chodníku u OC Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
19.9.2018   čj.44683/2018 ZLINPROJEKT a. s.  RVDSL1818_A_A_VRSY1764_VRNM1HR_OK, U Továren, pozemek parc. č. 2497/1 Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
21.9.2018   čj.45142/2018 FO Stavební úpravy objektu rodinného domu, Kozinova 7, Praha 10 – Hostivař Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
14.9.2018   čj.43902/2018 VATEP, spol s. r. o. Rozšíření komunikace č. NN 2765, Praha Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
24.9.2018   čj.45560/2018 FO BBP Jakobiho, Praha 15, číslo akce: 60276 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
27.9.2018   čj.46195/2018 DL STUDIO, s. r. o. Čerpací stanice MOL Štěrboholy, rekonstrukce ČS Štěrboholy stavební činnost závazné stanovisko
1.10.2018   čj.46572/2018 FO Kanalizační přípojka pro rodinný dům Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
2.10.2018   čj.46812/2018 DIPRO, spol. s r. o. ČS a VDJ Kozinec, rekonstrukce areálových rozvodů, Praha 10 Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
4.10.2018   čj.47444/2018 ENGIE Services a. s Praha – Dolní Měcholupy, U Kabelovny č. p. 193, DTS, kVN, kNN Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
9.10.2018   čj.48222/2018 ALMAPRO, s. r. o. ČSPH DB9 Kutnohorská Dolní Měcholupy příjem, skladování a výdej motorové nafty závazné stanovisko
10.10.2018   čj.48567/2018 FO RD Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy 2 x krbová vložka/kamna, každá o jmenovitém tepelném příkonu cca 6 kW závazné stanovisko
23.10.2018   čj.50412/2018 FO S035 Praha, ul. Kolocova – Městská, pč. 1882, 2008 Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
22.10.2018   čj.50117/2018 FO Stavební úpravy rodinného domu Štěrboholy kondenzační plynový kotel Junkers ZSB 24 – 1 DE Cerapur Compact o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, třída NOx5 závazné stanovisko
25.10.2018   čj.51130/2018 Vegacom a. s. INSCZ_10378_Praha_Dolní Měcholupy-Centrum Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
25.10.2018   čj.51137/2018 FO Revitalizace bytového domu Lessnerova 263-264 Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
26.10.2018   čj.51335/2018 d plus PČOV Uhříněves – zvětšení zásobního objemu koagulantu + externí substrát Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
31.10.2018   čj.52195/2018 ProfiRevit s. r. o. Stavební úpravy panelového domu Milánská č. p. 409-411, Praha 10, zřízení nových lodžií a zateplení objektu Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
29.10.2018   čj.51617/2018 FO Stavební úpravy rodinného domu (RD Dubeč stavební činnost závazné stanovisko
5.11.2018   čj.53008/2018 GENIUS LOCI DEVELOPER Rezidence Hostivař – D.2.7 Úprava komunikací včetně dopravního značení Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.11.2018   čj.53438/2018 FO Areálový rozvod vodovodu PE 110 – 140 mezi ulicemi Za Zastávkou a K Měcholupům, vč. přípojek podružného měření, Praha 15 Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
7.11.2018   čj.54181/2018 KORMAK Praha a. s. Propojení TR PUH – RS 3930 – UR Horní Měcholupy, Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
7.11.2018   čj.54180/2018 KORMAK Praha a. s. Instalace nabíjecí stanice Horní Měcholupy stavební činnost závazné stanovisko
31.10.2018   čj.52131/2018 KAPLAN s. r. o. Účelová komunikace a dopravní napojení areálu Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
6.11.2018   čj.53590/2018 FO Stavební úpravy RD Edisonova 11 – dodatek č. 1 Petrovice plynový kondenzační kotel Buderus GB 172 24 o jmenovitém tepelném příkonu cca 24 kW, krbová kamna závazné stanovisko
12.11.2018   čj.54973/2018 GENIUS LOCI DEVELOPER Rezidence Hostivař – retenční nádrž Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.11.2018   čj.55285/2018 FO RVDSL1610_A_A_RVDSL1824
_A_AVRNM2160_VRNZ1HR_MET
Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
13.11.2018   čj.55283/2018 FO RVDSL1610_A_A_RVDSL1818
_A_A_VRNM89-VRNZ1HR_MET
Hostivař stavební činnost závazné stanovisko
15.11.2018   čj.56122/2018 STI Group s. r. o. Parkovací místa na pozemku č. 199, 537/1, k. ú. Petrovice u ulice Bellova pro objekt TJ Sokol Petrovice a Pozemstav Prostějov, a. s. Petrovice stavební činnost závazné stanovisko
16.11.2018   čj.56248/2018 JEZL elektro s. r. o. Pražská č. parc. 504/46, nové kNN Hostivař stavební činnost závazné stanovisko