Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Informace pro zájemce o zahradní kompostér

Od 15. května 2018 je zastaven příjem nových žádostí o zahradní kompostéry v rámci projektu „Podpora domácího kompostování na území Hl. m. Prahy“, neboť stanovená kvóta byla již vyčerpána.

Všechny podané žádosti jsou evidovány pod pořadovým číslem, podle něhož budou postupně kompostéry přidělovány.

Distribuce kompostérů by měla probíhat ve 2. polovině roku 2018 (v návaznosti na výsledky výběrového řízení na dodavatele kompostérů).

Před samotným převzetím kompostéru (bude stanoveno několik odběrných míst) bude zaslána žadatelům informace o přesných podmínkách a termínech jeho převzetí spolu s návrhem smlouvy, týkající se výpůjčky a následného darování kompostéru.

 

Kontaktní údaje pro komunikaci ohledně žádostí o kompostér: komposter@praha.eu a telefonní číslo: 236 00 4101.

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí