Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - duben, květen 2018

datum přistavení stanoviště čas přistavení
     
DUBEN 2018
22.04. Milánská u čp. 461 12:00 - 16:00 hod.
22.04. Chalupnická x Kubátova 12:00 - 16:00 hod.
22.04. Kytínská x pl. Mráze 12:00 - 16:00 hod.
22.04. parkoviště Neapolská 12:00 - 16:00 hod.
22.04. Miranova – proti pekárně 12:00 - 16:00 hod.
24.04. Dobropolská x Mezi Potoky 16:00 - 20:00 hod.
25.04. Janovská u čp. 366 16:00 - 20:00 hod.
26.04. Pod Průsekem x Pod Štěpem 16:00 - 20:00 hod.
27.04. Dačická x Na Kameni 16:00 - 20:00 hod.
KVĚTEN 2018
13.05. Herbenova x Proti Proudu 12:00 - 16:00 hod.
13.05. U Továren x V Nových domcích 12:00 - 16:00 hod.
13.05. Hostivařská x U Břehu 12:00 - 16:00 hod.
13.05. Milánská u čp. 451 (parkoviště) 12:00 - 16:00 hod.
13.05. Evy Olmerové x Lochotínská 12:00 - 16:00 hod.
15.05. Řepčická x Hornoměcholupská 16:00 - 20:00 hod.
16.05. Záveská č. 6 16:00 - 20:00 hod.
17.05. Na Košíku x K Horkám 16:00 - 20:00 hod.
22.05. Gercenova x U Dvojdomů 16:00 - 20:00 hod.
23.05. Daliborova x Šafářova 16:00 - 20:00 hod.

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady.

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod.

Kontejnery nejsou určeny pro odkládání:

skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad,
stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů, např. v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m3),
nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat ve sběrných dvorech uvedených výše,
vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů rozmístěných na vybraných stanovištích tříděného odpadu,
bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 – Malešicích,

veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti.

Službu, která je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, bude zajištovat svozová firma Pražské služby, a.s., kontakt na telefonním čísle: 284 091 630.

Městská část Praha 15 děkuje všem občanům, kteří nakládají s odpadem v zájmu ochrany svého životního prostředí.

                                                                                                Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery