Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září - prosinec 2017

datum přistavení stanoviště čas přistavení
     
ZÁŘÍ 2017
19.9. Pražská x Pod Průsekem 14:00 - 18:00
20.9. Vajdova u čp. 2 14:00 - 18:00
21.9. Brumovická x K Lesoparku 14:00 - 18:00
22.9. Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) 14:00 - 18:00
24.9. Kozinova x Selská 12:00 - 16:00
24.9. Rychtáře Petříka x Vladycká 12:00 - 16:00
24.9. Kozmíkova u čp. 1103/7 12:00 - 16:00
24.9. Chudenická x Přeštická 12:00 - 16:00
24.9. Nad Přehradou u čp. 406 12:00 - 16:00
ŘÍJEN 2017
8.10. K Obecním hájovnám u čp. 18/1420 12:00 - 16:00
8.10. Mračnická x Chudenická 12:00 - 16:00
8.10. Boloňská (parkoviště nad marketem Penny) 12:00 - 16:00
8.10. Zápotoční x Nad Botičem 12:00 - 16:00
8.10. Janovská 402 12:00 - 16:00
10.10. Veronské nám. x Bolevecká 14:00 - 18:00
11.10. Kaznějovská x U Statku 14:00 - 18:00
12.10. U Průseku x Na Groši 14:00 - 18:00
13.10. Milánská u čp. 461 14:00 - 18:00
22.10. Chalupnická x Kubátova 12:00 - 16:00
22.10. Kytínská x pl. Mráze 12:00 - 16:00
22.10. parkoviště Neapolská 12:00 - 16:00
22.10. Miranova – proti pekárně 12:00 - 16:00
22.10. Dobropolská x Mezi Potoky 12:00 - 16:00
LISTOPAD 2017
1.11. Janovská – vedle vchodu čp. 366 14:00 - 18:00
2.11. Pod Průsekem x Pod Štěpem 14:00 - 18:00
3.11. Herbenova x Proti Proudu 14:00 - 18:00
5.11. U Továren x V Nových domcích 12:00 - 16:00
5.11. Hostivařská x U Břehu 12:00 - 16:00
5.11. Milánská u čp. 451 (parkoviště) 12:00 - 16:00
5.11. Evy Olmerové x Lochotínská 12:00 - 16:00
5.11. Řepčická x Hornoměcholupská 12:00 - 16:00
14.11. Záveská č. 6 14:00 - 18:00
15.11. Na Košíku x K Horkám 14:00 - 18:00
16.11. Gercenova x U Dvojdomů 14:00 - 18:00
19.11. Na Křečku x Parmská 12:00 - 16:00
19.11. Štěrboholská x U Branek 12:00 - 16:00
19.11. Bratislavská x Budapešťská 12:00 - 16:00
19.11. Herbenova x Hostišovská 12:00 - 16:00
19.11. Holoubkovská x Veronské nám. 12:00 - 16:00
PROSINEC 2017
3.12. V Aleji x Dýšinská 12:00 - 16:00
3.12. Golfová x Sáňkařská 12:00 - 16:00
3.12. Kozinovo náměstí – v dolní části 12:00 - 16:00
3.12. Pod Štěpem x Strašnická 12:00 - 16:00
3.12. Dačická x Na Kameni 12:00 - 16:00
5.12. Bělinského x Bruslařská 14:00 - 18:00
6.12. K Horkám x Nad Košíkem 14:00 - 18:00
7.12. Daliborova x Šafářova 14:00 - 18:00
8.12. Pražská č. 10/7 14:00 - 18:00

 

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady.

Upozornění: uvedená místa přistavení jsou pouze orientační

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod.

Službu, která je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a.s., kontakt na tel. čísle: 284 091 630.

Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání:

skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad
stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích a Teplárenské ul. č. 602/6 v Malešicích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m3)
nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat např. v provozovně MIKAPA plus, spol. s r. o., Dolnoměcholupská č. 28 či ve sběrných dvorech uvedených výše
vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na vybraných stanovištích tříděného odpadu
bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 - Malešicích do množství 250 kg/měsíčně (nad limit za úhradu)

veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti

Městská část Praha 15 děkuje všem občanům, kteří nakládají s odpadem v zájmu ochrany životního prostředí.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery