Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v říjnu a listopadu 2017

středa
11.10.
stanoviště čas přistavení
1. křižovatka ul. Kunická x Hornoměcholupská 1500 - 1520
2. křižovatka ul. Zápotoční x Nad Botičem 1530 - 1550
3. ul. Vladycká - parkoviště u prodejny Lidl 1600 – 1620
4. křižovatka ul. Strašnická x Pod Štěpem 1630 - 1650
5. křižovatka ul. U Průseku x Na Groši 1700 - 1720
6. křižovatka ul. Kozinova x Kozinovo nám. 1730 – 1750
7. křižovatka ul. Dobropolská x Mezi Potoky 1800 - 1820
8. ul. Chudenická před č.1079/10 - u stanoviště tříděného odpadu 1830 - 1850

 

úterý
14.11.
stanoviště čas přistavení
1. ul. Milánská před č. 461 1500 - 1520
2. ul. Milánská č. 411 - parkoviště před poštou 1530 - 1550
3. ul. Na Křečku před č. 146 1600 – 1620
4. křižovatka ul. Lochotínská x Pod Vartou 1630 - 1650
5. ul. Gercenova č. 900/11 - pod prodejnou Taškent 1700 - 1720
6. křižovatka ul. Herbenova x Proti Proudu 1730 – 1750
7. křižovatka ul. Štěrboholská x Za Drahou x U Branek 1800 - 1820
8. ul. U Továren - parkoviště u čp. 663/18 1830 - 1850

 

Prostřednictvím obsluhy vozidla, po předložení občanského průkazu (služba je určena pouze pro osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy), lze bezplatně odevzdávat následující druhy nebezpečných odpadů:

• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
• olej a tuk (kromě jedlého, který lze odevzdat ve sběrných dvorech)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory

V rámci mobilního sběru NELZE odevzdat stavební odpady a elektrozařízení.

Nebezpečné odpady, stejně jako další tříditelné druhy odpadu, je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Službu zajišťuje a financuje Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím sdružení firem EKOM CZ a.s. a PURUM s.r.o.
Pro případ nenalezení svozového vozidla na určeném stanovišti v daném čase uvádíme telefonní kontakt na řidiče vozidla: 725 562 312, 725 562 318.
Na nedostatky zaznamenané v rámci svozu nebezpečného odpadu můžete upozornit na tel. čísle 281 003 308.


Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15 děkuje občanům za ohleduplnost vůči svému životnímu prostředí.

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery