Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Svoz bioodpadu ze zahrad - Březen 2018

Do kontejnerů lze odkládat následující komodity: listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu vyjma živočišných zbytků. Po celou dobu přistavení bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.

Kontejnery budou přistaveny v následujících termínech:

Ulice Datum Od Do
Miranova x Purkrabská 18.3.2018 09:00 12:00
Na Košíku x K Horkám 18.3.2018 09:00 12:00
Pod Vartou x Lochotínská 18.3.2018 09:00 12:00
Štěrboholská x U Branek 18.3.2018 09:00 12:00
U Továren x V Nových domcích 18.3.2018 09:00 12:00
Dobropolská x Mezi Potoky 18.3.2018 13:00 16:00
       
Herbenova x Pod Stanicí 24.3.2018 09:00 12:00
Pražská x Azalková 24.3.2018 09:00 12:00
U Břehu x U Potoka 24.3.2018 09:00 12:00
Herbenova x Hostišovská 24.3.2018 13:00 16:00
Pod Průsekem x Pod Štěpem 24.3.2018 13:00 16:00
Stadická x Bolevecká 24.3.2018 13:00 16:00

Kontejnery jsou hrazeny z prostředků hl. m. Prahy, provozovatelem služby bude společnost MIKAPA plus s.r.o., kontakt na tel. čísle: 732 939 999.

Upozorňujeme, že jsou povoleny maximálně dvě otočky, tzn. naplnění 3 kontejnerů. V případě, že nebude kapacita dostatečná, prosíme, neodkládejte zbylý odpad na ulici, ale využijte bezplatných služeb sběrných dvorů nebo přímo kompostárnu Jena v Malešicích v Dřevčické ulici v Paze 10.

Děkujeme, že nakládáte s odpadem v zájmu ochrany životního prostředí.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery