Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Máte na zahradě studnu?

Máte na zahradě studnu a používáte vodu z ní na zalévání? Chcete vodu ze studny i nadále využívat? V takovém případě si zkontrolujte, kdy vám vyprší platnost povolení k nakládání s podzemními vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona. Mnoho povolení bylo vydáno v roce 2007 s platností na deset let. Pokud i vaše povolení vyprší v letošním roce, měli byste před skončením platnosti stávajícího povolení požádat OŽP ÚMČ Praha 15 o prodloužení jeho platnosti. Žádost se podává na příslušném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Praha 15 v rubrice „formuláře“ nebo si ho můžete vyzvednout přímo na OŽP ÚMČ Praha 15. Prodloužit povolení je možné na delší dobu, než na kterou bylo vydáno původní povolení, reálná doba je 20 let. Požadovanou dobu prodloužení je třeba uvést do formuláře.

Pozor! Žádost o prodloužení platnosti povolení je třeba podat před jeho skončením. Žádostem o prodloužení platnosti podaným později nelze vyhovět, je třeba požádat o nové povolení se všemi přílohami a náležitostmi včetně projektové dokumentace a hydrogeologického průzkumu.

V případě nejasností či dotazů se obracejte na Ing. Vymazala, OŽP ÚMČ Praha 15, telefon 281 003 307, petr.vymazal@praha15.cz.

Autor článku: oiy@praha15.cz Odbor životního prostředí