Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Sběrné dvory

 

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha 15

Sběrný dvůr Za zastávkou  3 - Dolní Měcholupy (v areálu Mahrla)
Provozovatel :  společnost Pražské služby a.s.
Kontakt:    tel: 733 164 810
 Sběrný dvůr v Teplárenské ulici č. 5, Praha 14
(na Průmyslové ulici za Malešickou teplárnou odbočka vlevo -viz plánek)
provozovatel: VS-Ekoprag s.r.o
Kontakt:  tel.: 272 700 952, 777 301 201
 

 

Nebo další sběrné dvory hl.m. Prahy:

Zakrytá, Praha 4 - Spořilov, tel.: 272 76 40 58
Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves, tel.: 731 12 29 05
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov,  tel.: 2360 04 00 11
Teplárenská 602/9, Praha 10 – Malešice, tel.: 272 70 28 60

Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad včetně nebezpečného, kromě směsného odpadu a azbestu

• všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
• odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti
(stavební odpad pouze 1 m3  měsíčně)
• odpad nesmí být dovezen firemními vozidly
• omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max.do 3,5 t
• vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
• provozní doba všech sběrných dvorů:
Po -Pá 8,30 - 18, 00 hod. (v zimním čase do 17,00hod. )
So - 8,30 - 15,00 hod.

Sběrná místa pouze  nebezpečného odpadu

Areál spol. MIKAPA plus, s.r.o., Dolnoměcholupská 28, Praha- Dolní Měcholupy

 

Kontakt: 272 70 50 71  provozní doba : Po – Pá  7,00 – 16,00 hod

Zde lze odevzdat:
baterie, akumulátory
nádoby od sprejů
zahradní chemie
mazací oleje a tuky
ředidla a barvy
léky a teploměry
kyseliny a hydroxidy
lepidla a pryskyřice
detergenty (odmašťovací přípravky)
fotochemikálie
pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
zářivky a výbojky