Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Ukončení provozu sběrného dvora hl. m. Prahy

Hlavní město Praha na žádost provozovatele sběrného dvora společnosti Freko a. s. ukončilo k 31. lednu 2018 provoz sběrného dvora na adrese Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10 - Malešice. Občané mohou využít služeb dalších 19 sběrných dvorů provozovaných na území města.

Nejbližší sběrný dvůr se nachází na adrese Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje, jeho provozovatelem je společnost VS-Ekoprag s.r.o.

Odbor životního prostředí

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí