Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Kancelář Tel / Email Útvar Funkce
A
Akrmanová Helena 109 281 003 149
Helena.Akrmanova@praha15.cz
oddělení péče o sociálně potřebné referent OSP
B
Barchánková Marcela 608 281 003 608
Marcela.Barchankova@praha15.cz
oddělení technické referent
Ing. Benešová Dana Ph.D. 522 281 003 582
Dana.Benesova@praha15.cz
Kancelář starosty redaktorka
Bernsteinová Alena 701 281 003 701
Alena.Bernsteinova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí referent
Bílek Václav 512 281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Kancelář starosty místostarosta
PhDr. Bílková Hana 107 281 003 107
Hana.Bilkova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Blahovcová Regina 506 281 003 566
Regina.Blahovcova@praha15.cz
oddělení účetnictví účetní
Boháčková Lenka 326 281 003 326
Lenka.Bohackova@praha15.cz
oddělení stavební 1 referent – k.ú. Horní Měcholupy
Bossanyi Vratislav 424 281 003 485
Vratislav.Bossanyi@praha15.cz
oddělení informatiky informatik
Ing. Bucková Pavla 208 281 003 268
Pavla.Buckova@praha15.cz
Kancelář starosty kontrolor
Ing. Bureš Martin 604 281 003 604
Martin.Bures@praha15.cz
oddělení dopravní referent
C
Carda Ctibor 402 281 003 462
Ctibor.Carda@praha15.cz
oddělení kontrolní vedoucí oddělení kontrolního
Mgr. Cejnar Aleš MPA 210 281 003 210
Ales.Cejnar@praha15.cz
Kancelář úřadu a tajemníka tajemník
Č
Bc. Čáp Petr 224 281 003 224
Petr.Cap@praha15.cz
Odbor občanskosprávních agend přestupky
Čelikovská Petra 621 281 003 621
Petra.Celikovska@praha15.cz
oddělení investiční a evidence majetku referent
Černá Jitka 409 281 003 409
Jitka.Cerna@praha15.cz
Odbor živnostenský referent
Ing. Černá Hana MPA 615 281 003 615
Hana.Cerna@praha15.cz
oddělení investiční a evidence majetku pověřená vedením odboru, vedoucí oddělení investiční a evidence majetku
Červenková Jitka 103 281 003 143
Jitka.Cervenkova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Červinková Vlasta 405 281 003 465
Vlasta.Cervinkova@praha15.cz
oddělení registrace podnikatelů referent
Čvančarová Pavlína 618 281 003 678
pavlina.cvancarova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí referent
D
Ing. Dohnalová Petra 301 281 003 301
Petra.Dohnalova@praha15.cz
oddělení stavební 1 vedoucí oddělení stavebního I – k.ú. Hostivař
Ing. Dohnalová Petra 301 281 003 301
Petra.Dohnalova@praha15.cz
oddělení stavební 2 referent - k.ú. Petrovice + územní řízení k.ú. Petrovice, Dubeč, Štěrboholy, Dolní Měcholupy
Dolejší Dana 406 281 003 466
Dana.Dolejsi@praha15.cz
oddělení registrace podnikatelů referent
Mgr. Doležalová Jana 314 281 003 316
Jana.Dolezalova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů asistentka místostarosty
Doležalová Lenka 521 281 003 581
Lenka.Dolezalova@praha15.cz
Odbor školství, kultury a zdravotnictví referent (školství)
Ing. Doudová Martina 208 281 003 208
Martina.Doudova@praha15.cz
Kancelář starosty kontrolor
Dubenská Romana 716 281 003 716
Romana.Dubenska@praha15.cz
oddělení hospodářské správy referent
Mgr. Dvořáková Eva 505 281 003 565
Eva.Dvorakova@praha15.cz
oddělení personální a mzdové referent
Ing. Dvořáková Hana 21A 281 003 174
Hana.Dvorakova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
E
Ing. El Masri Lenka MPA 508 281 003 508
Lenka.Elmasri@praha15.cz
oddělení účetnictví vedoucí oddělení účetnictví
F
Fašianoková-Rakoušová Ivana 31 281 003 194
Ivana.Fasianokova@praha15.cz
oddělení administrativní recepce - podatelna
Fialová Štepánka 506 281 003 506
Stepanka.Fialova@praha15.cz
oddělení účetnictví účetní
Fischer Michal 416 281 003 416
Michal.Fischer@praha15.cz
Kancelář starosty místostarosta
Frauenterka Michal 312 281 003 312
Michal.Frauenterka@praha15.cz
Kancelář starosty místostarosta
Fričová Erika 609 281 003 609
Erika.Fricova@praha15.cz
Odbor dopravy referent
G
Gembická Iveta 28 281 003 176
Iveta.Gembicka@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
Ing. Goller Josef 321 281 003 321
Josef.Goller@praha15.cz
oddělení stavební 1 referent – k.ú. Hostivař, vodoprávní úřad
H
Hájková Petra DiS 226 281 003 226
Petra.Hajkova@praha15.cz
oddělení sociální prevence sociální pracovnice
Ing. Hájková Iva 601 281 003 601
Iva.Hajkova@praha15.cz
oddělení investiční a evidence majetku referent
Harmancová Šárka 504 281 003 564
Sarka.Harmancova@praha15.cz
Odbor ekonomický referent
Havel Zdeněk 610 281 003 610
Zdenek.Havel@praha15.cz
Odbor dopravy OD vedoucí odboru
Havelková Eliška 302 281 003 302
Eliska.Havelkova@praha15.cz
oddělení stavební 2 referent – k.ú. Štěrboholy
Bc. Havlina Jaromír 224 281 003 284
Jaromir.Havlina@praha15.cz
Odbor občanskosprávních agend přestupky
Ing. Hejdučková Andrea 323 281 003 323
Andrea.Hejduckova@praha15.cz
oddělení stavební 1 referent – k.ú. Hostivař
Mgr. Herčíková Zuzana 510 281 003 510
Zuzana.Hercikova@praha15.cz
Odbor ekonomický OE vedoucí odboru
Hladečková Lenka 405 281 003 405
Lenka.Hladeckova@praha15.cz
oddělení registrace podnikatelů referent
Hlavatý Jaroslav DiS 106 281 003 106
Jaroslav.Hlavaty@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Honzíčková Barbora 702 281 003 702
Barbora.Honzickova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí referent
Horáčková Olga 55 281 003 186
Olga.Horackova@praha15.cz
oddělení právní a administrativní archiv odboru
Houdková Martina 215 281 003 215
Martina.Houdkova@praha15.cz
Kancelář úřadu a tajemníka asistentka vedoucího odboru
Hrubešová Daniela DiS 403 281 003 403
Daniela.Hrubesova@praha15.cz
oddělení kontrolní referent
Hrunková Jana 606 281 003 606
Jana.Hrunkova@praha15.cz
oddělení technické referent
Ing. Hypšová Pavlína 110 281 003 110
Pavlina.Hypsova@praha15.cz
oddělení péče o sociálně potřebné sociální pracovník
C
Chotěborská Jitka DiS 209 281 003 209
Jitka.Choteborska@praha15.cz
Kancelář úřadu a tajemníka asistentka tajemníka
Chrastilová Renata 507 281 003 507
Renata.Chrastilova@praha15.cz
oddělení účetnictví účetní
I
Ipserová Linda DiS 213 281 003 273
Linda.Ipserova@praha15.cz
Kancelář úřadu a tajemníka KÚT referent krizového řízení
J
Jechoutková Dana 416 281 003 416
Dana.Jechoutkova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů asistentka místostarosty
Jelínková Jana 103 281 003 103
Jana.Jelinkova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Ing. Jelínková Lenka 305 281 003 305
Lenka.Jelinkova@praha15.cz
oddělení specialistů referent
Mgr. Ježek Vladimír 318 281 003 318
Vladimir.Jezek@praha15.cz
Odbor stavební vedoucí Odboru stavebního
Mgr. Jirásková Veronika 604 281 003 664
Veronika.Jiraskova@praha15.cz
Odbor dopravy referent
K
Bc. Kalistová Lenka 104 281 003 104
Lenka.Kalistova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Bc. Kalousová Věra MPA 218 281 003 218
Vera.Kalousova@praha15.cz
Odbor občanskosprávních agend OOSA vedoucí odboru
Kamenová Marie MBA 608 281 003 668
Marie.Kamenova@praha15.cz
oddělení technické referent
lic. Kaňa Lukáš 424 281 003 424
Lukas.Kana@praha15.cz
oddělení informatiky informatik
Ing. Kasalová Hedvika MPA 607 281 003 607
Hedvika.Kasalova@praha15.cz
oddělení technické vedoucí odd. technického
Ing. Klega Pavel 523 281 003 523
pavel.klega@praha15.cz
Kancelář starosty neuvolněný radní
Klihavcová Andrea 110 281 003 150
Andrea.Klihavcova@praha15.cz
oddělení péče o sociálně potřebné referent OSP
Klimendová Elena 416 281 003 412
Elena.Klimendova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů asistentka místostarostky
Kočková Petra 520 281 003 520
Petra.Kockova@praha15.cz
Odbor školství, kultury a zdravotnictví referent (kultura a sport)
Mgr. Kolářová Jitka 412 281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz
Kancelář starosty místostarostka
Kolínová Romana 221 281 003 221
Romana.Kolinova@praha15.cz
oddělení matrik matrika
Ing. Kopřivová Michaela 423 281 003 423
Michaela.Koprivova@praha15.cz
oddělení zeleně vedoucí odd. zeleně
Korábová Jarmila 408 281 003 408
Jarmila.Korabova@praha15.cz
oddělení registrace podnikatelů vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Mgr. Kořínková Jana MPA 212 281 003 212
Jana.Korinkova@praha15.cz
oddělení personální a mzdové vedoucí oddělení personálního a mzdového
Košnařová Jitka 601 281 003 661
Jitka.Kosnarova@praha15.cz
oddělení investiční a evidence majetku referent
Ing. Košťálová Zuzana 306 281 003 366
Zuzana.Kostalova@praha15.cz
oddělení specialistů referent
Kraus Michal 37 281 003 196 Kancelář starosty řidič
Kroupová Ludmila 418 281 003 478
Ludmila.Kroupova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů referent KS
Mgr. Krpešová Zuzana 227 281 003 227
Zuzana.Krpesova@praha15.cz
oddělení sociální prevence vedoucí OSP
Křesťanová Ludmila 221 281 003 281
Ludmila.Krestanova@praha15.cz
oddělení matrik ověřování
Kubalík Jaroslav DiS 427 281 003 427
Jaroslav.Kubalik@praha15.cz
oddělení informatiky informatik
L
Lafatová Jitka 31 281 003 183
Jitka.Lafatova@praha15.cz
oddělení administrativní vedoucí oddělení administrativního
Bc. Leonhardtová Lucie 222 281 003 222
Lucie.Leonhardtova@praha15.cz
oddělení matrik vedoucí oddělení
Lottesová Jaroslava 225 281 003 225
Jaroslava.Lottesova@praha15.cz
Odbor občanskosprávních agend přestupky
Bc. Lupoměská Yvona 226 281 003 286
Yvona.Lupomeska@praha15.cz
oddělení sociální prevence sociální pracovnice
M
Mahovská Vlastimila 102 281 003 102
Vlastimila.Mahovska@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Bc. Machková Jitka 325 281 003 325
Jitka.Machkova@praha15.cz
oddělení stavební 2 referent - k.ú. Petrovice + územní řízení k.ú. Petrovice, Dubeč, Štěrboholy, Dolní Měcholupy
Malatová Petra 617 281 003 617
Petra.Malatova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí referent
Ing. Maletínská Iveta 501 281 003 501
Iveta.Maletinska@praha15.cz
oddělení účetnictví pokladna
Ing. Marek Květoslav 213 281 003 213
Kvetoslav.Marek@praha15.cz
Kancelář úřadu a tajemníka KÚT referent krizového řízení
Martin Bureš 37 281 003 196 Odbor sociální péče řidič
Bc. Matůšková Eva 21 281 003 172
Eva.Matuskova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Meisnerová Dana 320 281 003 320
Dana.Meisnerova@praha15.cz
Odbor stavební asistentka vedoucího odboru
Bc. Miklová Soňa 111 281 003 131
Sona.Miklova@praha15.cz
oddělení péče o sociálně potřebné OPSP vedoucí oddělení
Mlsnová Martina 205 281 003 205
Martina.Mlsnova@praha15.cz
oddělení právní a veřejných zakázek referent
N
Nápravníková Jana 501 281 003 561
Jana.Napravnikova@praha15.cz
oddělení účetnictví pokladna
Navrátilová Alena 614 281 003 614
Alena.Navratilova@praha15.cz
Odbor majetkový referent
Nejedlíková Pavlína 514 281 003 517
Pavlina.Nejedlikova@praha15.cz
Kancelář starosty pověřená vedením KS
Němcová Zdeňka 505 281 003 505
Zdenka.Nemcova@praha15.cz
oddělení personální a mzdové referent
Němcová Lenka DiS 620 281 003 620
Lenka.Nemcova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí vedoucí oddělení správy nemovitostí
Ing. Neumann Petr 316 281 003 316
Petr.Neumann@praha15.cz
Kancelář starosty místostarosta
O
Bc. Olmr Marcel DiS 616 281 003 616
Marcel.Olmr@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí referent
P
Papež Michal Hala 281 003 185
Michal.Papez@praha15.cz
oddělení administrativní recepce - podatelna
Pešek Pavel 526 281 003 526
Pesek.Pavel@praha15.cz
Oddělení volených orgánů předseda výboru
Piačková Oldřiška 420 281 003 420
Oldriska.Piackova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů referent KS
JUDr. Pilíková Květoslava 524 281 003 584
Kvetoslava.Pilikova@praha15.cz
Odbor ekonomický referent
Pišínová Tereza 45 281 003 193
Tereza.Pisinova@praha15.cz
oddělení administrativní podatelna - došlá pošta
Prinzová Lucie 527 281 003 527
Lucie.Prinzova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů předsedkyně výboru
Ing. Procházka Michal 204 281 003 204
Michal.Prochazka@praha15.cz
Kancelář starosty interní auditor
Ing. Procházková Věra 618 281 003 618
Vera.Prochazkova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí referent
Prouza Milan 403 281 003 463
Milan.Prouza@praha15.cz
oddělení kontrolní referent
JUDr. Průchová Eva 619 281 003 619
Eva.Pruchova@praha15.cz
Odbor majetkový referent
Ing. Příkopová Anna 708 281 003 708
Anna.Prikopova@praha15.cz
oddělení zeleně referent
Bc. Pulkrábková Soňa 324 281 003 324
Sona.Pulkrabkova@praha15.cz
oddělení stavební 1 referent – k.ú. Hostivař
Mgr. Pytlíková Miroslava 106 281 003 166
Miroslava.Pytlikova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí sociální pracovník
R
Bc. Rabišková Ketnerová Miloslava 602 281 003 602
Miloslava.RabiskovaKetnerova@praha15.cz
oddělení dopravní referent
Rácová Jaroslava 107 281 003 147
Jaroslava.Racova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí sociální pracovník
Rathausová Kateřina 514 281 003 514
Katerina.Rathausova@praha15.cz
Kancelář starosty asistentka starosty
Reinisch Radim DiS 427 281 003 426
Radim.Reinisch@praha15.cz
oddělení informatiky informatik
Rosičková Eva 223 281 003 223
Eva.Rosickova@praha15.cz
oddělení matrik ověřování, matrika
Rosičová Ivana 328 281 003 328
Ivana.Rosicova@praha15.cz
oddělení stavební 2 referent – k.ú. Dolní Měcholupy
Rzounková Gabriela 28 281 003 178
Gabriela.Rzounkova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
Ř
Ing. Řehák Jiří 32 281 003 195 oddělení hospodářské správy údržbář
Řezníček Jiří 715 281 003 715
Jiri.Reznicek@praha15.cz
oddělení hospodářské správy referent
S
Ing. Sklenářová Dagmar , MPA 422 281 003 422
Dagmar.Sklenarova@praha15.cz
oddělení stavební 2 referent – speciální stavební úřad pro stavby komunikací
Skrčená Karolína 522 281 003 522
Karolina.Skrcena@praha15.cz
Kancelář starosty referentka pro styk s veřejností
Smetáková Hana 503 281 003 503
Hana.Smetakova@praha15.cz
oddělení daní a poplatků vedoucí oddělení daní a poplatků
Mgr. Snopková Aneta 603 281 003 663
Aneta.Snopkova@praha15.cz
oddělení dopravní referent
Ing. Sobota Jiří 322 281 003 322
Jiri.Sobota@praha15.cz
oddělení stavební 1 referent – územní řízení k.ú. Hostivař
Soldánová Vítů Blanka 509 281 003 509
Blanka.Soldanova@praha15.cz
Odbor ekonomický referent
Staňková Riedlová Lenka 21 281 003 179
Lenka.Stankova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
Svobodová Jaroslava 31 281 003 184
Jaroslava.Svobodova@praha15.cz
oddělení administrativní podatelna - výpravna
Š
Šambergerová Martina 605 281 003 605
Martina.Sambergerova@praha15.cz
oddělení dopravní vedoucí odd. dopravního
Ing. Šebesta Václav DiS. 307 281 003 367
Vaclav.Sebesta@praha15.cz
oddělení zeleně referent
Šejvlová Eva 45 281 003 192
Eva.Sejvlova@praha15.cz
oddělení administrativní podatelna - došlá pošta
Mgr. Šelbický Jakub 216 281 003 216
Jakub.Selbicky@praha15.cz
Kancelář úřadu a tajemníka KÚT vedoucí odboru
Šerák Ondřej 37 281 003 196 oddělení hospodářské správy řidič
Šimků Jana Hala 281 003 190
Jana.Simku@praha15.cz
oddělení administrativní podatelna - výpravna
Šimonová Jaroslava 518 281 003 518
Jaroslava.Simonova@praha15.cz
Odbor školství, kultury a zdravotnictví OŠKZ vedoucí odboru
Ing. Šmídková Judita 308 281 003 308
Judita.Smidkova@praha15.cz
oddělení specialistů vedoucí odd. specialistů
Špronglová Jitka DiS 314 281 003 312
Jitka.Spronglova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů asistentka místostarosty
Štefánik Petr 32 281 003 195 oddělení hospodářské správy údržbář
T
Mgr. Tomanová Marie 206 281 003 206
Marie.Tomanova@praha15.cz
oddělení právní a veřejných zakázek referent
Ing. Třeštík Petr MPA 410 281 003 410
Petr.Trestik@praha15.cz
Odbor živnostenský OŽ vedoucí odboru
Mgr. Tuček Roman MPA 425 281 003 425
Roman.Tucek@praha15.cz
oddělení informatiky vedoucí oddělení informatiky
Tuschelová Jana 521 281 003 521
Jana.Tuschelova@praha15.cz
Odbor školství, kultury a zdravotnictví referent (ekonom)
U
Uhlířová Hana 115 281 003 115
Hana.Uhlirova@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
Urbanová Marta 303 281 003 303
Marta.Urbanova@praha15.cz
oddělení stavební 2 vedoucí oddělení stavebního II – k.ú. Dubeč
V
Válová Veronika 716 281 003 776
Veronika.Valova@praha15.cz
oddělení hospodářské správy vedoucí oddělení hosp.správy
Vaněčková Vladimíra 309 281 003 309
Vladimira.Vaneckova@praha15.cz
Odbor životního prostředí referent
Varmužová Jana 28 281 003 177
Jana.Varmuzova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
Vávrová Lucie 21 281 003 175
Lucie.Vavrova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
Včisláková Petra 421 281 003 421
Petra.Vcislakova@praha15.cz
oddělení právní a administrativní správní poplatky
Mgr. Venclíková Zuzana 310 281 003 310
Zuzana.Venclikova@praha15.cz
Odbor životního prostředí Vedoucí odboru OŽP
Vencovská Zuzana 114 281 003 114
Zuzana.Vencovska@praha15.cz
Odbor sociální péče referent OSP
MUDr. Venzarová Lenka 525 281 003 525
Lenka.Venzarova@praha15.cz
Odbor školství, kultury a zdravotnictví referent (zdrav. drog. koordin.)
Vítů Tomáš 504 281 003 504
Tomas.Vitu@praha15.cz
Odbor ekonomický referent
Vlčková Monika 21 281 003 173
Monika.Vlckova@praha15.cz
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel referent
Vodičková Monika 603 281 003 603
Monika.Vodickova@praha15.cz
oddělení dopravní referent
Ing. Vyhnálková Barbora 306 281 003 306
Barbora.Vyhnalkova@praha15.cz
oddělení zeleně referent
Ing. Vymazal Petr 307 281 003 307
Petr.Vymazal@praha15.cz
oddělení zeleně referent
Bc. Vyškovská Michala 104 281 003 144
Michala.Vyskovska@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí referent sociálních věcí
W
Wenzl Milan 516 281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Kancelář starosty starosta
Wenzová Dobromila 503 281 003 503
Dobromila.Wenzova@praha15.cz
oddělení daní a poplatků referent
Z
Záhorská Ilona 105 281 003 105
Ilona.Zahorska@praha15.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí OSPOD vedoucí oddělení
Zdeňková Marie 418 281 003 418
Marie.Zdenkova@praha15.cz
Oddělení volených orgánů vedoucí oddělení - kronikářka
Bc. Zikmundová Eva 202 281 003 202
Eva.Zikmundova@praha15.cz
Odbor občanskosprávních agend přestupky
Ž
JUDr. Žáčková Blanka 207 281 003 207
Blanka.Zackova@praha15.cz
oddělení právní a veřejných zakázek vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek