Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
kancelář starosty
Wenzl Milan starosta 516 281 003 516
Milan.Wenzl@praha15.cz
Bílek Václav místostarosta 512 281 003 512
Vaclav.Bilek@praha15.cz
Mgr. Kolářová Jitka místostarostka 412 281 003 414
Jitka.Kolarova@praha15.cz
Frauenterka Michal místostarosta 312 281 003 312
Michal.Frauenterka@praha15.cz
Fischer Michal místostarosta 416 281 003 416
Michal.Fischer@praha15.cz
Ing. Neumann Petr místostarosta 316 281 003 316
Petr.Neumann@praha15.cz
Nejedlíková Pavlína pověřená vedením KS 514 281 003 517
Pavlina.Nejedlikova@praha15.cz
Skrčená Karolína referentka pro styk s veřejností 522 281 003 522
Karolina.Skrcena@praha15.cz
Kraus Michal řidič 37 281 003 196
Ing. Doudová Martina kontrolor 208 281 003 208
Martina.Doudova@praha15.cz
Ing. Bucková Pavla kontrolor 208 281 003 268
Pavla.Buckova@praha15.cz
Ing. Benešová Dana Ph.D. redaktorka 522 281 003 582
Dana.Benesova@praha15.cz
Ing. Procházka Michal interní auditor 204 281 003 204
Michal.Prochazka@praha15.cz
Rathausová Kateřina asistentka starosty 514 281 003 514
Katerina.Rathausova@praha15.cz
Ing. Klega Pavel neuvolněný radní 523 281 003 523
pavel.klega@praha15.cz
oddělení volených orgánů
Prinzová Lucie předsedkyně výboru 527 281 003 527
Lucie.Prinzova@praha15.cz
Pešek Pavel předseda výboru 526 281 003 526
Pesek.Pavel@praha15.cz
Zdeňková Marie vedoucí oddělení - kronikářka 418 281 003 418
Marie.Zdenkova@praha15.cz
Špronglová Jitka DiS asistentka místostarosty 314 281 003 312
Jitka.Spronglova@praha15.cz
Jechoutková Dana asistentka místostarosty 416 281 003 416
Dana.Jechoutkova@praha15.cz
Mgr. Doležalová Jana asistentka místostarosty 314 281 003 316
Jana.Dolezalova@praha15.cz
Klimendová Elena asistentka místostarostky 416 281 003 412
Elena.Klimendova@praha15.cz
Kroupová Ludmila referent KS 418 281 003 478
Ludmila.Kroupova@praha15.cz
Piačková Oldřiška referent KS 420 281 003 420
Oldriska.Piackova@praha15.cz