Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
kancelář úřadu a tajemníka
Mgr. Cejnar Aleš MPA tajemník 210 281 003 210
Ales.Cejnar@praha15.cz
Mgr. Šelbický Jakub KÚT vedoucí odboru 216 281 003 216
Jakub.Selbicky@praha15.cz
Chotěborská Jitka DiS asistentka tajemníka 209 281 003 209
Jitka.Choteborska@praha15.cz
Houdková Martina asistentka vedoucího odboru 215 281 003 215
Martina.Houdkova@praha15.cz
Ing. Marek Květoslav KÚT referent krizového řízení 213 281 003 213
Kvetoslav.Marek@praha15.cz
Ipserová Linda DiS KÚT referent krizového řízení 213 281 003 273
Linda.Ipserova@praha15.cz
oddělení administrativní
Lafatová Jitka vedoucí oddělení administrativního 31 281 003 183
Jitka.Lafatova@praha15.cz
Šejvlová Eva podatelna - došlá pošta 45 281 003 192
Eva.Sejvlova@praha15.cz
Fašianoková-Rakoušová Ivana recepce - podatelna 31 281 003 194
Ivana.Fasianokova@praha15.cz
Svobodová Jaroslava podatelna - výpravna 31 281 003 184
Jaroslava.Svobodova@praha15.cz
Šimků Jana podatelna - výpravna Hala 281 003 190
Jana.Simku@praha15.cz
Pišínová Tereza podatelna - došlá pošta 45 281 003 193
Tereza.Pisinova@praha15.cz
Papež Michal recepce - podatelna Hala 281 003 185
Michal.Papez@praha15.cz
oddělení hospodářské správy
Válová Veronika vedoucí oddělení hosp.správy 716 281 003 776
Veronika.Valova@praha15.cz
Ing. Řehák Jiří údržbář 32 281 003 195
Štefánik Petr údržbář 32 281 003 195
Dubenská Romana referent 716 281 003 716
Romana.Dubenska@praha15.cz
Šerák Ondřej řidič 37 281 003 196
Řezníček Jiří referent 715 281 003 715
Jiri.Reznicek@praha15.cz
oddělení informatiky
Mgr. Tuček Roman MPA vedoucí oddělení informatiky 425 281 003 425
Roman.Tucek@praha15.cz
Bossanyi Vratislav informatik 424 281 003 485
Vratislav.Bossanyi@praha15.cz
Reinisch Radim DiS informatik 427 281 003 426
Radim.Reinisch@praha15.cz
Kubalík Jaroslav DiS informatik 427 281 003 427
Jaroslav.Kubalik@praha15.cz
lic. Kaňa Lukáš informatik 424 281 003 424
Lukas.Kana@praha15.cz
oddělení personální a mzdové
Mgr. Kořínková Jana MPA vedoucí oddělení personálního a mzdového 212 281 003 212
Jana.Korinkova@praha15.cz
Mgr. Dvořáková Eva referent 505 281 003 565
Eva.Dvorakova@praha15.cz
Němcová Zdeňka referent 505 281 003 505
Zdenka.Nemcova@praha15.cz
oddělení právní a veřejných zakázek
JUDr. Žáčková Blanka vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek 207 281 003 207
Blanka.Zackova@praha15.cz
Mlsnová Martina referent 205 281 003 205
Martina.Mlsnova@praha15.cz
Mgr. Tomanová Marie referent 206 281 003 206
Marie.Tomanova@praha15.cz