Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor dopravy
Havel Zdeněk OD vedoucí odboru 610 281 003 610
Zdenek.Havel@praha15.cz
Mgr. Jirásková Veronika referent 604 281 003 664
Veronika.Jiraskova@praha15.cz
Fričová Erika referent 609 281 003 609
Erika.Fricova@praha15.cz
oddělení dopravní
Šambergerová Martina vedoucí odd. dopravního 605 281 003 605
Martina.Sambergerova@praha15.cz
Čílová Monika referent 603 281 003 603
Monika.Cilova@praha15.cz
Ing. Hypšová Pavlína referent 603 281 003 663
Pavlina.Hypsova@praha15.cz
Ing. Bureš Martin referent 604 281 003 604
Martin.Bures@praha15.cz
oddělení technické
Ing. Kasalová Hedvika MPA vedoucí odd. technického 607 281 003 607
Hedvika.Kasalova@praha15.cz
Balíková Jana referent 606 281 003 606
Jana.Balikova@praha15.cz
Barchánková Marcela referent 608 281 003 608
Marcela.Barchankova@praha15.cz
Ing. Sykáčková Iva referent 608 281 003 668
Iva.Sykackova@praha15.cz