Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor ekonomický
Mgr. Herčíková Zuzana OE vedoucí odboru 510 281 003 510
Zuzana.Hercikova@praha15.cz
Harmancová Šárka referent 504 281 003 564
Sarka.Harmancova@praha15.cz
Vítů Tomáš referent 504 281 003 504
Tomas.Vitu@praha15.cz
JUDr. Pilíková Květoslava referent 524 281 003 584
Kvetoslava.Pilikova@praha15.cz
Soldánová Vítů Blanka referent 509 281 003 509
Blanka.Soldanova@praha15.cz
oddělení daní a poplatků
Smetáková Hana vedoucí oddělení daní a poplatků 503 281 003 503
Hana.Smetakova@praha15.cz
Wenzová Dobromila referent 503 281 003 503
Dobromila.Wenzova@praha15.cz
oddělení účetnictví
Ing. El Masri Lenka MPA vedoucí oddělení účetnictví 508 281 003 508
Lenka.Elmasri@praha15.cz
Nápravníková Jana pokladna 501 281 003 561
Jana.Napravnikova@praha15.cz
Ing. Maletínská Iveta pokladna 501 281 003 501
Iveta.Maletinska@praha15.cz
Fialová Štepánka účetní 506 281 003 506
Stepanka.Fialova@praha15.cz
Chrastilová Renata účetní 507 281 003 507
Renata.Chrastilova@praha15.cz
Blahovcová Regina účetní 506 281 003 566
Regina.Blahovcova@praha15.cz