Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor majetkový
JUDr. Průchová Eva referent 619 281 003 619
Eva.Pruchova@praha15.cz
Navrátilová Alena referent 614 281 003 614
Alena.Navratilova@praha15.cz
oddělení investiční a evidence majetku
Ing. Černá Hana MPA pověřená vedením odboru, vedoucí oddělení investiční a evidence majetku 615 281 003 615
Hana.Cerna@praha15.cz
Čelikovská Petra referent 621 281 003 621
Petra.Celikovska@praha15.cz
Košnařová Jitka referent 601 281 003 661
Jitka.Kosnarova@praha15.cz
Ing. Hájková Iva referent 601 281 003 601
Iva.Hajkova@praha15.cz
oddělení správy nemovitostí
Němcová Lenka DiS vedoucí oddělení správy nemovitostí 620 281 003 620
Lenka.Nemcova@praha15.cz
Bernsteinová Alena referent 701 281 003 701
Alena.Bernsteinova@praha15.cz
Čvančarová Pavlína referent 618 281 003 678
pavlina.cvancarova@praha15.cz
Ing. Procházková Věra referent 618 281 003 618
Vera.Prochazkova@praha15.cz
Honzíčková Barbora referent 702 281 003 702
Barbora.Honzickova@praha15.cz
Bc. Olmr Marcel DiS referent 616 281 003 616
Marcel.Olmr@praha15.cz
Malatová Petra referent 617 281 003 617
Petra.Malatova@praha15.cz