Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

VícePříjmení a jméno Funkce Kancelář Tel / Email
odbor školství, kultury a zdravotnictví
Šimonová Jaroslava OŠKZ vedoucí odboru 518 281 003 518
Jaroslava.Simonova@praha15.cz
MUDr. Venzarová Lenka referent (zdrav. drog. koordin.) 525 281 003 525
Lenka.Venzarova@praha15.cz
Tuschelová Jana referent (ekonom) 521 281 003 521
Jana.Tuschelova@praha15.cz
Doležalová Lenka referent (školství) 521 281 003 581
Lenka.Dolezalova@praha15.cz
Kočková Petra referent (kultura a sport) 520 281 003 520
Petra.Kockova@praha15.cz